Ok å avklare om det var mva med i tilbudsprisen

Anbud365: Ok å avklare om det var mva med i tilbudsprisen– I foreliggende sak hadde innklagede en sterk mistanke om at tilbudet var feilpriset, og at feilen bestod i manglende påslag av merverdiavgift, skriver Kofa.

Skriv ut artikkelen

I denne Kofa–saken var det i orden å avklare i anbudskonkurransen med den valgte leverandøren om hans tilbudspriser var inkludert eller ei. En av grunnene ar at oppdragsgiveren hadde spurt om priser «inkl. mva», som er uvanlig. En annen var at tilbyderen hadde så lav pris at selv om man la på 25 %, endret det ikke rangeringsordningen mellom konkurrentene.

Spørsmålet i Kofa–sak 2016/20 var om en oppdragsgiver kunne avklare med den valgte leverandøren om mva var inkludert i tilbudsprisene. Bakgrunnen var en åpen anbudskonkurranse i regi av Stokke kommune i september i fjor.

Det følger av forskriften § 12-1 (3) at dersom oppdragsgiveren “blir oppmerksom på åpenbare feil i tilbudet, skal disse rettes dersom det er utvilsomt hvordan feilen skal rettes”. Bestemmelsen etablerer en plikt for oppdragsgiveren til å rette feil på eget initiativ og eget grunnlag. Bestemmelsen har et snevert anvendelsesområde, og det er sjelden det vil være slik at forhold utenfor selve tilbudet medfører retteplikt, skriver Kofa.

Store prisforskjeller

Et poeng i denne saken var at prisforskjellene mellom de innkomne tilbudene var store. Den valgte leverandørens opprinnelige tilbud, på kr 11009, måtte tillegges kr 3988 – altså 36 % – for å tilsvare det nest billigste.

I denne Kofa–saken var den valgte leverandørens tilbudspriser påfallende lave sammenlignet med de øvrige tilbudene. Ut fra prisforskjellen mellom tilbudet og de øvrige tilbudene i konkurransen ble manglende påslag for merverdiavgift vurdert som et nærliggende alternativ. Ettersom samtlige av prisene var mye lavere enn konkurrentenes, mente Kofa at det var lite trolig at prisene var utslag av taktisk prissetting. Det forhold at tilbudsprisene var påfallende lave er ikke alene tilstrekkelig for å konstatere at feilen er åpenbar, men i denne saken sak hadde oppdragsgiveren etterspurt priser «inkl. mva.», hvilket avviker fra det som normalt etterspørres.

Rett til å avklare

– I foreliggende sak hadde innklagede en sterk mistanke om at tilbudet var feilpriset, og at feilen bestod i manglende påslag av merverdiavgift. Dette må anses som en uklarhet ved hvordan tilbudet var å forstå, konkluderer klagenemnda. Avklaring kan da finne sted forutsatt at uklarheten ikke er av en slik karakter at tilbudet av den grunn skal avvises, jfr. forskriften § 12-1 (2) bokstav a annet punktum. Det innebærer at dersom uklarheten har ført til at det er tvil om hvordan tilbudet skal sammenlignes med de øvrige, vil en avklaring ikke kunne finne sted. I dette tilfellet er valgt leverandørs tilbud rangert som det beste tilbudet i konkurransen til tross for at tilbudets priser ble tillagt merverdiavgift på 25 %. Uklarheten har dermed ikke medført noen rangeringstvil og det foreligger således rett til å avklare hvorvidt tilbudets priser var inkludert merverdiavgift eller ikke. Under disse omstendighetene kan ikke avklaringen anses som en endring av valgte leverandørs pris i henhold til forskriften § 12-1 (1).

Det er heller ikke forhold som tilsier at avklaringen på annen måte er i strid med prinsippene om likebehandling eller gjennomsiktighet, ifølge Kofa.

Bli den første til å kommentere på "Ok å avklare om det var mva med i tilbudsprisen"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.