Økt satsing på innovative anskaffelser – eget program for innovative oppstartsselskaper

Anbud365: Økt satsing på innovative anskaffelser – eget program for innovative oppstartsselskaperKommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup har lagt frem innovasjonsmeldingen, der det legges stor vekt på innovative anskaffelser (foto: Fotograf Sturlason/Utenriksdepartementet).

Skriv ut artikkelen

Nå skal det tas et tak for at det offentlig på en bedre måte skal kunne dra nytte av all den innovative kunnskapen som ligger i oppstartsselskapene. I innovasjonsmeldingen som ble fremlagt idag, varsler regjeringen at den vil etablere et eget program for dette. Kjernen i programmet er at offentlige virksomheter formulerer utfordringer og behov som oppstartsmiljøer og andre innovative aktører kan utarbeide løsninger på, som for eksempel sosiale entreprenører. Offentlig sektor og oppstartsselskaper trenger kunnskap om hverandre og hvordan de kan samhandle, og de trenger rådgivning og bistand i selve gjennomføringen av anskaffelsesprosessen, heter det.

Innovasjonsmeldingen – Meld. St. 30 (2019–2020) En innovativ offentlig sektor — Kultur, ledelse og kompetanse – ble fremlagt i dag. Her heter det bl.a. at regjeringen vil styrke veiledningen og videreføre virkemidlene for innovative anskaffelser. Likeledes tas det til orde for å samle fagområdene offentlige anskaffelser – inkludert innovative anskaffelser, ledelse, organisering og styring hos Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, der tidligere Difis avdeling for offentlige anskaffelser skal holde hus fra ihøst.

Det er behov for å videreutvikle virkemidlene og samtidig bygge videre på det som fungerer godt i dagens økosystem for innovative offentlige anskaffelser, fremgår det av meldingen. For å lykkes med omstilling gjennom offentlige anskaffelser, må det også bygges mer profesjonelle og robuste innkjøpsfunksjoner med solid kompetanse og nok ressurser til å løse disse oppgavene på en god måte.

Innovasjonsgraden må økes

Regjeringen ønsker at offentlige anskaffelser skal være en drivkraft for innovasjon og omstilling i norsk økonomi, heter det, og: – Da må en større andel av de om lag 560 mrd. offentlig sektor anskaffer for årlig, legge til rette for innovasjon, og innovasjonsgraden i hver anskaffelse må økes. Regjeringen oppfordrer derfor offentlige virksomheter til å gjøre en aktiv vurdering av om deres anskaffelser kan bidra til innovasjon, og bør gjennomføres som en innovativ anskaffelse.

Regjeringen varsler også at den vil vurdere om det bør settes mål for innovative anskaffelser, og hvilke mål dette i så fall bør være. Samtidig peker regjeringen på at offentlig sektor fremdeles savner god statistikk for systematisk å måle status og følge utviklingen for innovative offentlige anskaffelser. Det er likeledes behov for relevante måltall og tilhørende indikatorer for hvilke effekter innovative anskaffelser bidrar til.

Leverandørutviklingsprogrammet

I stortingsmeldingen «Smartere innkjøp» varslet regjeringen å videreføre Leverandørutviklingsprogrammet og vurdere innretningen av programmet ut fra resultatene av områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Med flere aktører som arbeider med å fremme innovative anskaffelser, er det også behov for å koordinere tiltak og aktiviteter, påpeker regjeringen, som fremhever at det er potensial for en klarere rollefordeling og mer samarbeid for å unngå dobbeltarbeid, få en bedre utnyttelse av de samlede ressursene og bli mer brukervennlig. For både offentlige innkjøpere og leverandører kan det være vanskelig å forstå hvem som gjør hva i virkemiddelapparatet.

Regjeringen vil legge til rette for at offentlig sektor bedre klarer å nyttiggjøre seg de mulighetene som ligger i oppstartsselskaper, og vil derfor etablere et program for dette. Digitaliseringsdirektoratet (fra andre halvår 2020 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) vil ha hovedansvaret for å utvikle og drifte programmet, som skal legge til rette for samarbeid mellom offentlige virksomheter og oppstartsselskaper ved å

  • identifisere og samle det offentliges behov og utfordringer
  • utvikle anskaffelsesmetodikk tilpasset nye aktører i leverandørmarkedet
  • gi råd i prosjekter, og bistå i selve gjennomføringen av anskaffelsene
  • fasilitere utviklingssamarbeid om løsninger tilpasset oppdragsgivers behov
  • tilby kompetansepakker for oppstartselskapene og de offentlige oppdragsgiverne

Behov for ny anskaffelsesmetodikk

Kjernen i programmet er at offentlige virksomheter formulerer utfordringer og behov som oppstartsmiljøer og andre innovative aktører kan utarbeide løsninger på, som for eksempel sosiale entreprenører. For å lykkes med dette er det behov for å utvikle ny anskaffelsesmetodikk tilpasset de nye leverandørmarkedene, og gi tydelig veiledning som klargjør regelverket. Det trengs også støtte og veiledning i hvordan man kan ivareta overgangen fra eksperimentering og utprøving av nye løsninger, til en eventuell etterfølgende anskaffelse og skalering.

Bli den første til å kommentere på "Økt satsing på innovative anskaffelser – eget program for innovative oppstartsselskaper"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.