Om ny terskelverdi på Fagdagen: Ingen kunngjøringsplikt, men ris bak speilet

Anbud365: Om ny terskelverdi påFagdagen: Ingen kunngjøringsplikt, men ris bak speilet"Stinn brakke" da senioradvokatene Line Camilla Werner og Alf Amund Gulsvik åpnet Fagdagen, som er et samarbeid mellom Anbud365 og Wikborg Rein.

Skriv ut artikkelen

Rett nok er det ikke lenger kunngjøringsplikt for oppdrag opp til 1,1 mill. kroner straks nyttårsklokkene om noen uker er ferdig med sine slag. Men det er ris bak speilet for dem som tror de kan gå frem som de vil: Dokumentasjonskravet. Kan du ikke dokumentere at du har sjekket markedet eller gjøre rede for hvilke leverandører du har vært i kontakt med, kan oppdragsgiveren være ille ute. Dette kom frem da Fagdagen i regi av Anbud365 og advokatfirma Wikborg, Rein & Co. ble innledet i formiddag.

De to Wikborg Rein–ekspertene, senioradvokatene Line Camilla Werner og Alf Amund Gulsvik, sto for den faglige kvaliteten på Fagdagen. Begge med lang og rik erfaring fra offentlige anskaffelser. – Bare det beste er godt nok, sa redaktør i Anbud365, Lennart Hovland, ved åpningen av den godt besatte Fagdagen, som er et samarbeid mellom Anbud365 og Wikborg, Rein & Co.

Når 2016 bikker over i 2017 står vi med en ny lov om offentlige anskaffelser og hele fem forskrifter: En for klassisk sektor (stort sett offentlig forvaltning), en for forsyningssektoren, en for konsesjonskontrakter, en for forsvars– og sikkerhetsanskaffelser. Og Kofa–forskriften må heller ikke glemmes.

Endringer alt i 2015

Noen endringer i reglene kom allerede i fjor sommer.  Blant de endringene som Wikborg Rein–advokatene trakk frem på Fagdagen var: Anskaffelser under 100 000 kroner ble da helt tatt ut av regelverket, og offentlige oppdragsgivere kunne da fritt velge hvorledes de ville kjøpe. Reglene om lukking, merking og registrering av tilbud ble opphevet, likeledes krav til HMS–erklæring i del II og III. Krav til skatteattest ble også hevet – fra 100 000 til 500 000 kroner.

Overtredelsesgebyr

Forenkling, samfunnsansvar og styrket håndheving er stikkord for hovedhensynene i forbindelse med endringene i selve anskaffelsesloven. Blant disse er selvsagt at Kofa igjen får anledning til å ilegge overtredelsesgebyr ved ulovlige direkteanskaffelser. Det hadde også Kofa i perioden 2007–2012, da det ble ilagt gebyr i 81 saker med et samlet beløp på over 100 mill. kroner. Midtveis i 2012 ble gebyrmuligheten overlatt til domstolene. Frem til nå er det i disse drøyt fire årene bare registrert et par gebyrsaker. Domstolene får, etter det nye regelverket, imidlertid beholde sin mulighet til å avkorte kontrakter eller erklære kontrakter uten virkning.

Lærling–krav

Samfunnsansvar–hensynet styrkes i det nye regelverket.  Det gjelder blant annet krav om bruk av lærlinger, der oppdragsgiveren pålegges å kreve at leverandører er tilknyttet en lærlingordning. I tillegg er kravet at lærlinger faktisk benyttes når kontrakten gjennomføres. Advokatene Werner og Gulsvik minnet om at det senere kommer egen forskrift med tilhørende veiledning knytet til lærlingkravet. Et forslag er for tiden ute på høring – med frist 10. februar.

Terskelverdien

Når det gjelder forskriften til loven – klassisk sektor – grep de to advokatene fatt i hevingen av den nasjonale terskelverdien opp til 1,1 mill. De minnet om at det dermed ikke er fritt frem, men at de grunnleggende prinsippene skal følges. Riktignok er de tikke kunngjøringsplikt, men det forutsettes at oppdraget skal gjøres kjent for et rimelig antall leverandører, slik at man på den måten oppnår best mulig pris og kvalitet. Oppdragsgiver kan selv innhente tilbud fra et rimelig antall leverandører, gjerne minst tre, eller velge å gjøre oppdraget kjent via en kanal som når flest mulig av dem han jakter på. Uansett påligger det oppdragsgiver å dokumentere hvilke tiltak som er iverksatt for å undersøke hva markedet kan tilby og hvilke leverandører man har vært i kontakt med.

Bli den første til å kommentere på "Om ny terskelverdi på Fagdagen: Ingen kunngjøringsplikt, men ris bak speilet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.