Oppfølging av lønn og arbeidsvilkår – Stortinget bekymret

Anbud365: Oppfølging av lønn og arbeidsvilkår – Stortinget bekymretStortinget er bekymret for at kravene om lønns- og arbeidsvilkår ikke følges opp i tilstrekkelig grad av statlige virksomheter i dag (foto: Peter Mydske/Stortinget).

Skriv ut artikkelen

– Det er viktig at det offentlige som et minstekrav oppfyller de krav som det offentlige forventer at private aktører skal oppfylle. Det må forventes at de statlige virksomhetene gjør nødvendige kontroller for å forsikre seg om at lønns- og arbeidsvilkår oppfylles ved kjøp av tjenester. Denne hilsen kommer fra Stortinget til landets statlige oppdragsgivere etter at Riksrevisjonens rapport om oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår å offentlige anskaffelser er behandlet. Stortinget er bekymret.

Riksrevisjonen har kontrollert om statlige virksomheter etterlever kravet om å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår ved kjøp av tjenester. 49 anskaffelser gjennomført av 20 virksomheter underlagt ti ulike departement er gjennomført. Arbeids- og inkluderingsdepartementet står som ansvarlig for forskriften det dreier seg om.

Målet med revisjonen har vært å undersøke om statlige virksomheter etterlever kravene om å kontrollere og følge opp lønns- og arbeidsvilkår i tråd med anskaffelsesregelverket og økonomiregelverket når de kjøper tjenester og bygge- og anleggsarbeider.

Sterkt kritikkverdig

I sin behandling av Riksrevisjonens undersøkelsesrapport trekker stortingskomiteen frem: «Riksrevisjonen mener det er sterkt kritikkverdig at virksomhetene i undersøkelsen ikke gjennomfører nødvendig kontroll av lønns- og arbeidsvilkår ved kjøp av tjenester og bygg- og anleggsarbeider.»

Funnene er gjennomgående og gjelder alle departementer og virksomheter i utvalget i større og mindre grad:

  • Virksomhetene har ikke kontrollert om leverandørenes ansatte har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende tariffavtaler.
  • Virksomhetene har i liten grad etablert rutiner for internkontroll som sikrer at kravene i forskrift om arbeidsvilkår i offentlige kontrakter etterleves.
  • Arbeids- og inkluderingsdepartementet har i rollen som regelverksforvalter ikke gitt tydelig nok informasjon om hva kontrollen av lønns- og arbeidsvilkår innebærer.

Forventninger

På denne bakgrunn skriver Kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget at det må forventes at de statlige virksomhetene gjør nødvendige kontroller for å forsikre seg om at lønns- og arbeidsvilkår oppfylles ved kjøp av tjenester. – Det er viktig at det offentlige som et minstekrav oppfyller de krav som det offentlige forventer at private aktører skal oppfylle, heter det.

Komiteen viser til at Riksrevisjonen anbefaler at departementene i sin styring og kontroll følger opp at underliggende virksomheter

  • «- har etablert systemer og rutiner for å kunne etterleve kravene i forskrift om arbeidsvilkår i offentlige kontrakter
  • – gjennomfører kontrollplikten i forskriften
  • – dokumenterer sine vurderinger i arbeidet med å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår i kontraktene»

Komiteen løfter også frem at Riksrevisjonen anbefaler Arbeids- og inkluderingsdepartementet følgende: «tydeliggjør hva kontrollplikten krever og hvordan forskrift om arbeidsvilkår i offentlige kontrakter skal følges for å nå Stortingets forutsetninger»

Bli den første til å kommentere på "Oppfølging av lønn og arbeidsvilkår – Stortinget bekymret"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.