Opprydding i utvidet kommunal egenregi

Anbud365: Opprydding i utvidet kommunal egenregi Utredningsutvalget har hatt Oddvar Flæte som leder.(Foto: Oskar Andersen, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane)

Skriv ut artikkelen

Et utvalg rydder opp i kommunenes utvidede egenregi. To av tre foreslåtte samarbeidsformer i Kommune–Norge faller utenfor reglene for offentlige anskaffelser. Det tredje skal kunne innrettes slik at unntakene i reglene kan brukes.

Dette fremgår av forslag til ny kommunelov (NOU 2016: 4) som nylig ble overlevert kommunal– og moderniseringsstatsråd Jan Tore Sanner. Utredningsutvalget har hatt Oddvar Flæte som leder.

Som ledd i utredningen har utvalget også vurdert spørsmålet om kommunene kan tildele oppdrag til interkommunale samarbeidsenheter uten å måtte følge anskaffelsesregelverket. Etter planen skal nytt anskaffelsesregelverk tre i kraft i Norge 1. juli i år.

I utgangspunktet er en avtale mellom en kommune og et selskap eller et interkommunalt samarbeid om at kommunen skal kjøpe varer eller tjenester fra selskapet/samarbeidet, omfattet av dette regelverket.

Viktige unntak

Det er imidlertid en del unntak fra dette. Disse unntakene er svært viktige for kommunene da det ofte vil være en forutsetning for å etablere et selskap/samarbeid at det skal utføre oppgaver for kommunen uten at kommunen skal måtte sette oppdraget ut på anbud.

Utvalget har sett nærmere på om de foreslåtte interkommunale samarbeidsformene i kommuneloven kan oppfylle de kriterier som stilles for å kunne falle inn under noen av unntaksbestemmelsene i anskaffelsesregelverket. Utvalgets konklusjon er at de foreslåtte samarbeidsformene enten faller utenfor virkeområdet for det nye anskaffelsesdirektivet eller at noen av unntakene kan benyttes.

Tatt hensyn til anskaffelsesdirektivet

Utvalget mener at det har tatt tilstrekkelig hensyn til innholdet i det nye anskaffelsesdirektivet ved utformingen av sine forslag til nye bestemmelser om regionråd og kommunalt oppgavefellesskap. Regionråd faller utenfor bruksområdet for det nye anskaffelsesdirektivet. Det foreslåtte regelverket for kommunale oppgavefellesskap legger til rette for at samarbeidet kan innrettes slik at ett eller flere av unntakene i anskaffelsesdirektivet kan benyttes.

Vertskommunemodellen kan benyttes til å samarbeide om myndighetsutøvelse, da myndighetsutøvelse faller utenfor rekkevidden av anskaffelsesdirektivet. Utvalget mener imidlertid at det er viktig at departementet bringer klarhet i om noen av unntakene i anskaffelsesdirektivet vil gjelde for vertskommunemodellen, eventuelt om det er mulig å foreta noen endringer i regelverket som gjør dette mulig.

Bli den første til å kommentere på "Opprydding i utvidet kommunal egenregi"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.