Oslo kommune kommer bedre fra Kofa-behandling enn landet som helhet

Anbud365: Oslo kommune kommer bedre fra Kofa-behandling enn landet forøvrigEn oversikt fra Kommunerevisjonen viser at Oslo kommune vant den ene saken som har vært behandlet av domstolene i 2018, mens den andre saken ble forlikt før rettsmøte og kommunen ble tilkjent sakskostnader.

Skriv ut artikkelen

Oslo kommune kommer bedre ut i Kofa enn landet som helhet. Kommunerevisjonen i Oslo har tatt for seg de sakene som Kofa i 2018 hadde til nemndsbehandling. Av disse kom landet som helhet ut i 52% av tilfellene med konklusjonen brudd på regelverket. For Oslos vedkommende var tilsvarende tall 44%. Tallmaterialet for Oslos vedkommende er imidlertid vesentlig lavere enn for landet som helhet. Kommunerevisjonen bruker denne typen tallknusing med tilhørende vurdering bl.a. som underlag for sitt revisjonsarbeid og for å identifisere risiko.

Kommunerevisjonen i Oslo har laget en oversikt over klager som Kofa behandlet i løpet av 2018 og i januar 2019 der Oslo kommune eller aksjeselskaper eid helt eller delvis av kommunen var klaget inn. Det gis også en oversikt over saker om offentlige anskaffelser som ble behandlet av domstolene i 2018, der Oslo kommune var part. Likeledes er det med en oversikt over innkomne saker som gjelder Oslo kommune, og som venter på behandling i Kofa.

Det er kontrollutvalget i Oslo kommune som er adressat, og kommunerevisjonen skriver at de fortsatt vil følge med på arbeidet til Kofa og domstolene når det gjelder saker knyttet til offentlige anskaffelser i Oslo kommune. – Disse sakene, heter det, kan gi innspill til vurderingen av risiko og vesentlighet både med hensyn til hvilke virksomheter det er aktuelt å revidere og hvilke deler av regelverket som kan skape utfordringer for kommunens innkjøpsvirksomhet.

Brudd i 35% av Kofa-saken i 2018

Av de 117 sakene som Kofa behandlet totalt i 2018, kom klagenemnda til at det var gjort brudd på regelverket i 35% av tilfellene. Ikke brudd ble utfallet i 34% av de behandlede sakene. I 3% av sakene ble det overtredelsesgebyr.  29% av sakene kom aldri til nemndsbehandling.

Kommunerevisjonen gjør en sammenlikning for å se hvorledes Oslo kommune kommer ut av Kofa-behandlingen. Her er utgangspunktet den delen av sakene som havnet til nemndsbehandling, altså ikke av alle de 117 sakene som Kofa unnagjorde i fjor. Kommunerevisjonen kommer til at andelen brudd for Oslos vedkommende var 44% mot landet som helhet 52%. Det var imidlertid ikke mange Oslo-saker – ni i alt, og av disse kom fire ut med konklusjonen brudd på regelverket.

47 Oslo-saker til Kofa siden 2014

Kommunen har siden 2014 hatt 47 saker i Kofa, med de 17 i 2014 som en foreløpig topp. Relativt sett, målt i forhold til de sakene som kom til nemndsbehandling, har kommunen aldri over den tid statistikken til Kommunerevisjonen favner, sett at så mye som 44% av dem var brudd på regelverket. Også i 2014 var de fire saker med det utfallet, men da var det som nevnt hele 17 saker for Kofa, i 2018 ni.

Så langt i 2019 har Kofa behandlet én sak som gjelder Oslo kommune. I denne saken konkluderte klagenemnda med brudd. Kofa har også én innkommet sak som gjelder Oslo kommune og som ikke er ferdigbehandlet (pr. 15. februar d.å.).

Oversikten viser at Oslo kommune vant den ene saken som har vært behandlet av domstolene i 2018, mens den andre saken ble forlikt før rettsmøte og kommunen ble tilkjent sakskostnader. I saken som kommunen vant, hadde saksøker blitt avvist ved prekvalifiseringen, og begjærte midlertidig forføyning for å få stanset konkurransen. Kommunen hadde vurdert at leverandøren ikke oppfylte kvalifikasjonskravene, bl.a. krav til ideell aktør. Begjæringen ble tatt til følge av Oslo byfogdembete, men opphevet av Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten la til grunn at saksøkeren ikke oppfylte kravet om at bare ideelle aktører kunne delta.

Bli den første til å kommentere på "Oslo kommune kommer bedre fra Kofa-behandling enn landet som helhet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.