Oslo tingrett har brutt et av de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven

Anbud365 Oslo tingrett har brutt et av de grunnleggende prinsipp i anskaffelseslovenForuten formuleringene om at klagers tilbud bare «delvis» oppfylte ønskene, og at den valgte leverandørens tilbud var av «høyere» kvalitet-/funksjonalitet, har oppdragsgiver imidlertid ikke begrunnet resultatet av evalueringen på tildelingskriteriet «Kvalitet og funksjonalitet», konstaterer Kofa.

Skriv ut artikkelen

Oslo tingrett har i en anskaffelse brutt ett av de grunnleggende prinsippene – om etterprøvbarhet – i anskaffelsesloven ved å gi en mangelfull begrunnelse for tildeling av kontrakt, konstaterer Kofa i en klagesak. Som følge av den mangelfulle begrunnelsen, har klagenemnda dermed ikke grunnlag for å ta stilling til klagerens anførsel om at tingretten har brutt regelverket ved evalueringen av tilbudene under ett av tildelingskriteriene.

Anskaffelsen i Kofa-saken gjaldt Oslo tingrett, som i juni 2017 sendte ut en forespørsel til to leverandører om å delta i en konkurranse om kjøp av et av tolkebestillingssystem for innklagede og Oslo politidistrikt. Konkurransen ville bli gjennomført etter forskrift om offentlige anskaffelser del I.

Den ene av de to forespurte fikk kontrakt og den andre klaget til Kofa (sak 2017/122). Klageren hevdet at oppdragsgiveren hadde brutt regelverket ved evalueringen av tilbudene under tildelingskriteriet «Kvalitet og funksjonalitet». Evalueringen var ifølge klageren ikke i tråd med opplysningene i konkurransegrunnlaget. Klageren viser til at det ble krysset av «Ja» på samtlige ønsker i løsningsbeskrivelsen, og at klager dermed skulle hatt full score på tildelingskriteriet. Oppfyllelsen av ønskene var i alle tilfeller også utdypet i kommentarfeltet.

Oppfyllelse av 14 ønsker

I konkurransegrunnlaget fremgikk det at kvalitet og funksjonalitet skulle evalueres basert på leverandørenes oppfyllelse av 14 opplistede «ønsker» til det etterspurte tolkebestillingssystemet. Det ville nærmere bestemt bli gitt 2 poeng per oppfylt ønske, 1 poeng for delvis oppfyllelse, og 0 poeng for manglende oppfyllelse.

Oppdragsgiveren har forklart at klagerens tilbud på flere punkter likevel bare «delvis» oppfylte ønskene. På disse punktene er klagerens tilbud derfor bare gitt 1 poeng, slik konkurransegrunnlaget foreskrev. For ett av ønskene, som gjaldt muligheten for å sende automatisk oppdragsforespørsel, vedgår oppdragsgiveren at klageren ved en feil fikk ett i stedet for 2 poeng. Denne feilen, hevdet oppdragsgiver, har imidlertid ikke påvirket rangeringen av tilbudene.

Uklart for Kofa

Foruten formuleringene om at klagers tilbud bare «delvis» oppfylte ønskene, og at den valgte leverandørens tilbud var av «høyere» kvalitet-/funksjonalitet, har oppdragsgiver imidlertid ikke begrunnet resultatet av evalueringen på tildelingskriteriet «Kvalitet og funksjonalitet». – Det er ikke opplyst på hvilken måte innklagede mener at klagers tilbud bare delvis oppfyller de aktuelle ønskene, skriver Kofa, eller på hvilken måte den valgte leverandørens tilbud oppfyller ønskene fullt ut. Det er videre uklart hva som er grunnen til at klager har fått 0 poeng på ønske nr. 14 («Annet»), mens valgte leverandør også her har fått full score (2 poeng).

Heller ikke begrunnelsen for forskjellen i poeng på et annet kriterium – «Kontrakt»-kriteriet – gir noen god forklaring på hva som gjorde at valgte leverandør fikk enn bedre score enn klager. Begrunnelsen var her at den valgte leverandøren leverte et utkast som «på en bedre måte» ivaretok anskaffelsen. Kofa:

Begrunnelsen sier samlet sett lite

– Begrunnelsen for at kontrakten ble tildelt valgte leverandør, sier samlet sett lite om hvilke fordeler ved valgte leverandørs tilbud som mer enn oppveide den høyere tilbudsprisen. Den mangelfulle begrunnelsen utgjør etter klagenemndas oppfatning et brudd på prinsippet om etterprøvbarhet i loven § 4. Som følge av den mangelfulle begrunnelsen, har ikke klagenemnda grunnlag for å vurdere om innklagede har brutt regelverket ved evalueringen av tilbudene under tildelingskriteriet «Kvalitet og funksjonalitet».

Bli den første til å kommentere på "Oslo tingrett har brutt et av de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.