Oslos 2023-budsjett: Måling av utslipp, sirkulær-grep og miljødeklarasjoner

Anbud365: Oslos 2023-budsjett Måleverktøy for utslipp, miljødeklarasjoner og sirkulær-grepFor å sikre at krav som stilles i kommunens kontrakter etterleves, er det viktig med god kontraktsoppfølging. Stedlig kontroll skal bidra til å styrke oppfølgingen av kommunens seriøsitetskrav for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, skriver byrådet i Oslo i sitt forslag til 2023-busjett for kommunen. På bildet byrådsleder Raymond Johansen (foto: Sturlason).

Skriv ut artikkelen

Oslo kommune arbeider med å tilrettelegge for redesign, reparasjon, rehabilitering, oppgradering og bruktkjøp i samkjøpsavtaler for møbler, tekstil og IKT. I tillegg utvikler kommunen et verktøy som kan måle utslipp fra kommunens innkjøp, fremgår det av byrådets nylig fremlagte budsjettforslag for 2023. Likeledes skal det arbeides mer med krav om miljødeklarasjoner i 2023. Slike deklarasjoner på ulike produkter kan gi nyttig og sammenlignbar informasjon, slik at det blir enklere å velge de mest miljø- og klimavennlige produktene.

Oslo kommune er en av Norges største innkjøpere og anskaffer årlig for rundt 30 mrd. kroner (inkludert investeringer). Kommunens innkjøpsmakt skal brukes til å sikre gode, effektive og samfunnsansvarlige løsninger for byens innbyggere og næringsliv, og skape tillit til Oslo kommune som tjenesteyter, byutvikler og samfunnsaktør, heter det i forslaget til Oslo-budsjett for neste år.

Oslomodellen

Bruken av Oslo kommunes innkjøpsmakt for å nå målene om å bli en utslippsfri by med et sunt og bærekraftig matforbruk skal videreutvikles. Oslomodellen blir revidert i år, og kommunen skal neste år fortsette arbeidet for at kommune skal være en pådriver og foregangskommune for et anstendig arbeidsliv. Oslo-modellen for et anstendig arbeidsliv har noen av landets strengeste seriøsitetskrav og etiske krav.

Kommunen skal være ledende på ny teknologi som sørger for både smartere bygging og smartere brukerløsninger og bruke anskaffelser til å fremme innovasjon og bærekraft. Gjennom kommunens innkjøp ønsker byrådet å bidra til forutsigbarhet for bransjen. Leverandørene kan dermed gjennomføre større investeringer, f.eks. knyttet til innkjøp av miljøvennlige maskiner og kjøretøy

Revidering av kravspek

Standard kravspesifikasjoner for formålsbygg revideres for å legge til rette for effektive investerings- og anskaffelsesprosesser som ivaretar byrådets ambisjoner om nøktern behovsdekning og grønn omstilling. I 2023 skal det etableres bedre systemstøtte for kravene, slik at de kan forvaltes og videreutvikles på en effektiv måte.

For å sikre at krav som stilles i kommunens kontrakter etterleves, er det viktig med god kontraktsoppfølging. Stedlig kontroll skal bidra til å styrke oppfølgingen av kommunens seriøsitetskrav for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Som et supplement til virksomhetenes egen oppfølging, vil UKE (Utviklings- og kompetanseetaten) fortsette med å gjennomføre jevnlige stedlige kontroller på kommunens oppdragslokasjoner. UKE skal også videreutvikle anskaffelseskriterier, -veiledning og -maler for å legge til rette for at Oslo kommunes anskaffelser effektivt bidrar til å akselerere det grønne skiftet.

Asfalt og maskiner

Det vil fremover stilles klimakrav på materialer i ulike anskaffelser av infrastruktur, slik som for eksempel er gjort ved kjøp av asfalt. Alle maskiner som benyttes på kommunale bygge- og anleggsplasser skal benytte benytter fossilfritt drivstoff, er et krav fra Oslo kommune. Fra 2025 vil kravet forsterkes til utslippsfrie maskiner. I dagens anskaffelser bruker kommunen tildelingskriterier for å premiere utslippsfrie (inkl. biogass) maskiner og løsninger. I tillegg skal det vurderes hvordan kommunen gjennom bl.a. krav i anskaffelser kan stimulere til økt etterspørsel av saktevokst og bærekraftig tømmer av større dimensjoner som kan bidra til langlevde treprodukter av god kvalitet, og hvor en større del av tømmerstokken kan utnyttes.

Kommunen stiller krav til at alle varer og tjenester som leveres til Oslo kommune transporteres med klimavennlig drivstoff. Krav til kjøretøy og drivstoff skal enten settes som et minimumskrav eller som et tildelingskriterium i anskaffelser. Kravstillingen gjelder også driftskontrakter. I anskaffelsene blir leverandørenes andel av utslippsfrie og/eller kjøretøy på biodrivstoff (fortrinnsvis biogass) vektlagt.

Premierer nullutslipp/biogass

Byrådet har strammet inn klima- og miljøkrav til transport i kommunens kontrakter innenfor bygg- og anlegg, slik at alle samkjøpsavtaler stiller krav til/premierer transport av varer og tjenester med nullutslipp/biogass. Dette arbeidet vil fortsette i 2023. Det er et anskaffelseskrav at bussene som kjører på oppdrag for kommunen er utslippsfrie. Et annet krav er at alle kjøretøy som benyttes til transport i forbindelse med leveranse av varer eller tjenester til Oslo kommune (inkludert bygg og anlegg), leveres med elektrisitet, hydrogen eller biogass. Fra 2025 vil dette gjelde som standardkrav.

Bli den første til å kommentere på "Oslos 2023-budsjett: Måling av utslipp, sirkulær-grep og miljødeklarasjoner"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.