På anskaffelses-jakt etter rett kompetanse for å få flere i arbeid

Anbud365: På anskaffelses-jakt etter rett kompetanse for å få flere i arbeidKommunedirektør Camilla B. Dunsæd i Kristiansand kommune kan glede seg over millioner i StimuLab-støtte i innledende fase av kommunens fem-årige program Flere i arbeid. Først en anskaffelsesprosess for å skaffe rett kompetanse, så en diagnosefase osv. (foto: Anne Lise Norheim)

Skriv ut artikkelen

Kristiansand strever med en svært høy andel utenfor arbeid og utdanning. Et fem-årig innovasjonsprogram, Flere i arbeid, skal på lang sikt rette på det. Kommunen har tatt de første skritt på veien, og er nå ute etter – i en anskaffelse – rett kompetanse til lede kommunen og programmet på rett kurs. Til formålet har de fått Stimulab-støtte.  I november i år vet de hvem som skal holde kommunen i hånden den første tiden av innovasjonsreisen.

Kristiansand var ett av sju offentlige innovasjonsprosjekter som fikk tildelt penger og ressurser fra StimuLab-ordningen i 2021. Tildelingen skyldes blant annet at deres fem-årige program, Flere i arbeid, har tydelig innbyggerfokus og tar utgangspunkt i de unges aktuelle og reelle behov. Årets pott er på nesten 20 mill, og Kristiansand fikk i år tildelt 3.1 mill til programmet Flere i arbeid.

Det er Digitaliseringsdirektoratet som står bak StimuLab i samarbeid med Design og arkitektur Norge (DOGA). Prosjektene som blir tildelt midler får både økonomisk støtte og hjelp til å anskaffe konsulentstøtte til innovasjonsprosesser.  I tillegg tilbyr StimuLab en metode for å jobbe med tidligfase og brukerbehov i utviklingsprosjekter – gjennom tjenestedesign, testing og eksperimentering.

«Den triple diamanten»

I disse dager løper fristen for å søke om å få delta i konkurransen ut, og invitasjonen til den påfølgende tilbudskonkurransen går ut raskt etter – med tilbudsfrist 20.oktober. Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring. Planlagt kontraktstildeling er senest 10. november.

Gjennom denne anskaffelsen ønsker kommunen å få inn riktig kompetanse for å få gjennomført en god diagnosefase samt utforsknings- og utviklingsprosess (hele “den triple diamanten”). Leverandøren må tilby kompetanse på gjennomføring av alle “diamantene”, selv om man ved oppstart av prosjektet ikke vet hva leveransen er. Det er diagnosefasen som vil avdekke hva leveransen vil være og hvor langt man kommer i implementering.

Høy andel utenfor arbeid

I Kristiansand er andelen utenfor arbeid og utdanning svært høy, høyere enn på landsbasis og sammenlignbare storbyer. Det er et stort behov for å tenke overordnet og langsiktig om hvordan både Kristiansand, Agder og nasjonen Norge skal lykkes med å få flere i arbeid, heter det på kommunens nettsider.

Kristiansand kommune innser at de ikke kan løse utfordringene alene – derfor programmet «Flere i arbeid», som skal vare frem til 2025. Det er et uttrykt ønske om å håndtere en samfunnsfloke med langsiktige mål. Målgruppen er unge under 30 år med nedsatt arbeidsevne, særlig de som mottar sosialhjelp eller arbeidsavklaringspenger (AAP) og som står i fare for å falle ut av utdanning og skole.

Endringsreise

StimuLab-prosjektet vil inngå som sentral del av dette programmet, og vil være starten på en betydelig endringsreise. Programmet kan i dag betraktes som et reisverk, med StimuLab-prosjektet skal vi utforske og aktivere innovasjonsrommet som er skapt.

Prosjektene skal resultere i en forankret og forpliktet løsning som enten er iverksatt eller skal iverksettes, eller en plattform for videreutvikling. Dette vil avhenge av prosjektets kompleksitet og størrelse og avdekkes nærmere i diagnosefasen.

Stimulab-ordningen har eksistert siden 2016 og har gradvis gått fra enkle til mer komplekse prosjekter som krever at mange går sammen. Flere i arbeid-programmet er ett av de mest komplekse prosjektene blant dem som ble tildelt midler i år. 

Bli den første til å kommentere på "På anskaffelses-jakt etter rett kompetanse for å få flere i arbeid"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.