Pålegg om å legge vekt på å redusere miljøbelastninger i innkjøp

Anbud365: Pålegg om å legge vekt på å redusere miljøbelastninger i innkjøpNæringsminister Monica Mæland varsler en stortingsmelding om en helhetlig offentlig anskaffelsespolitikk. Tiltak for å bidra til bedre ivaretakelse av klima- og miljøhensyn er blant temaene som vil bli behandlet i denne meldingen.

Skriv ut artikkelen

Kravene til offentlige myndigheter om å legge vekt på miljø– og klimakrav når de kjøper inn, skjerpes. Det fremgår av forslag til en ny forskriftsbestemmelse som nå er på høring. Her heter det at de som skal følge offentlige anskaffelser «… må legge vekt på å minimere miljøbelastningene ved sine innkjøp».

Nærings– og fiskeridepartementet (NFD) har på høring en ny forskriftsbestemmelse i regelverket om offentlige anskaffelser. Formålet med den nye bestemmelsen er å få et nyttig virkemiddel i arbeidet med å redusere klima- og miljøutslippene. Høringsfristen er 10. februar neste år.

Ny lov om offentlige anskaffelser trer i kraft ved kommende årsskifte. Den inneholder bl.a. en overordnet miljøbestemmelse (§5). Der stilles det krav til at statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant.

Må legge vekt på miljøhensyn

For å få til dette foreslår departementet å presisere i forskriftene at disse «… må legge vekt på å minimere miljøbelastningene ved sine innkjøp». Dette innebærer, skriver NFD, at oppdragsgiveren må gjennomgå sin anskaffelsespraksis og få en oversikt over hvor de største miljøbelastningene er og hvordan de mest hensiktsmessig kan reduseres.

Det er da relevant å finne ut hvilke anskaffelser som utgjør de største miljøbelastningene og følgelig kan ha størst effekt av at det stilles gode og effektive miljøkrav. En oppdragsgiver kan stille miljøkrav og kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen der det er relevant og knyttet til leveransen. I de nye forskriftene er det inntatt flere bestemmelser om hvordan oppdragsgivere kan foreta mer miljøvennlige innkjøp ved for eksempel vektlegging av livssykluskostnader, krav om miljøledelsesstandarder etc.

30% eller mer miljøvekting

I tillegg har det kommet et anmodningsvedtak fra Stortinget der de ber regjeringen om å innføre krav om minimum 30% miljøvekting ved alle offentlige anbud der det er relevant.  Stortingets anmodningsvedtak, lovens miljøbestemmelse og målsettingen om grønnere offentlige anskaffelser vil bli fulgt opp med flere tiltak, skriver departementet. Regjeringen skal bl.a. utarbeide en stortingsmelding om en helhetlig offentlig anskaffelsespolitikk. Tiltak for å bidra til bedre ivaretakelse av klima- og miljøhensyn er blant temaene som vil bli behandlet i denne meldingen.

Når det gjelder anmodningsvedtaket, skriver NFD at vekting av miljø med 30% eller mer kan i en del anskaffelser være den mest hensiktsmessige og effektive måten å stille miljøkrav på, men ikke alltid.

Tildelingskriterium eller …?

Miljøkrav som tildelingskriterium kan være hensiktsmessig å benytte der oppdragsgiver ønsker å premiere det mest miljøvennlige tilbudet ved ellers nokså homogene tilbud eller der det ikke er hensiktsmessig å stille absolutte miljøkrav av hensyn til manglende konkurranse. Miljøkrav som tildelingskriterium kan også stimulere til mer innovative og nye miljøvennlige løsninger.

I mange anskaffelser er det derimot ikke sikkert at oppdragsgiveren vil oppnå noen miljøgevinst ved å stille miljøkrav som tildelingskriterium. Det kan tenkes at oppdragsgiveren oppnår bedre miljøgevinst ved å stille krav på andre måter. For eksempel, fremholder departementet i sine høringsdokumenter, kan det å stille miljø som minstekrav eller kvalifikasjonskrav være bedre miljømessig i noen anskaffelser, siden oppdragsgiveren på denne måten sikrer at bare miljøvennlige tilbud eller leverandører får delta i konkurransen.

Bli den første til å kommentere på "Pålegg om å legge vekt på å redusere miljøbelastninger i innkjøp"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*