Politikere tok grep, Alta kommunes anskaffelser skal brukes mot «utenforskap»

Anbud365: Politikere tok grep, Alta kommunes anskaffelser skal brukes mot «utenforskap»Alta kommune, her ved sin rådmann Bjørn-Atle Hansen, har fått en anskaffelsesstrategi som ikke minst skal legge til rette for utvikling av lokalt næringsliv.

Skriv ut artikkelen

Tiltak mot «utenforskap» ble en sentral pilar i Alta kommunes anskaffelsesstrategi takket være klare krav fra de politisk foresatte i kommunestyret. Inkludering i arbeidslivet kom på plass som formål i strategien, supplert med tiltak og tilhørende aktivitet. Hensikten er å bidra til å innpasse personer med nedsatt funksjonsevne eller vanskeligstilte personer i arbeidslivet. Innkjøpsavdelingen skal fortløpende om det er noen anskaffelser som kan egne seg for reserverte anbud, og maler skal lages – for bruk av funksjonshemmede eller vanskeligstilte person(er) i leveransen.

Alta kommune med sine drøyt 20 000 innbyggere handler varer og tjenester for ca. 800 mill. årlig. I en fireårs periode utgjør dette ca. 3,5 mrd., heter det i saksdokumentene. I tillegg kommer kjøp knyttet til investeringsprosjektene. Alta kommunes anskaffelsesstrategi skal gjelde for årene frem til 2026.

Da kommunens anskaffelsesstrategi nylig var til behandling i kommunestyret tok de politisk foresatte grep. De besluttet at ordene «inkludering i arbeidslivet» skulle med i formålet under ett av delmålene i anskaffelsesstrategien, slik at det ble stående at kommunens anskaffelsesvirksomhet skal bidra til å ivareta grunnleggende menneskerettigheter, lønns- og arbeidsvilkår, samt behov for lærlingearbeidsplasser, inkludering i arbeidslivet og universell utforming.

Også nytt tiltakspunkt – og ny aktivitet

I tillegg førte kommunestyret inn et nytt tiltakspunkt i strategidokumentet. Kommunen, heter det etter vedtaket i kommunestyret, ønsker å bidra til inkludering i arbeidslivet og vil ta samfunnsansvar ved å vurdere om anbud egner seg for utlysning som reserverte kontrakter. Hensikten er å bidra til å innpasse personer med nedsatt funksjonsevne eller vanskeligstilte personer i arbeidslivet.

Dertil kom en ny aktivitet inn i bildet, nemlig at innkjøpsavdelingen fortløpende skal vurdere om anskaffelser kan egne seg for reserverte anbud. Det utarbeides, heter det, maler for hvordan vilkår kan inkluderes i anskaffelser for bruk av funksjonshemmede eller vanskeligstilte person(er) i leveransen.

Årlig evaluering

Tiltakene i handlingsplanen skal evalueres og følges opp årlig. Det understrekes at mange av tiltakene er ambisiøse og vil pågå over flere år.

Ifølge Altapostens referat fra kommunestyremøtet ble det understreket at det ved anskaffelsesstrategien var en mulighet for kommunen til å bidra å legge til rette for folk med bistandsbehov eller har hull i CV,

Kommunens hovedmål er at Alta kommunes anskaffelser skal bidra til effektiv bruk av kommunens ressurser og samtidig ivareta miljøet, m.a.o. å fremme økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Anskaffelsesstrategien skal ikke minst legge til rette for utvikling av lokalt næringsliv.

Lokalt næringsliv

I handlingsplanen listes opp tiltak til beste for det lokale næringslivet:

  • Invitere lokale leverandører ved anskaffelser etter anskaffelsesforskriftens del 1, der det finnes et lokalt marked.
  • Gi begrunnede tilbakemeldinger til tilbydere i anskaffelser.
  • Det skal legges til rette for at lokalt næringsliv kan komme i posisjon som leverandører til kommunen ved mulig oppdeling av større anskaffelser. Dette kan blant annet gjennomføres ved bruk av leverandørkonferanser.
  • Vurdere hvilke muligheter vi har og lage rutiner for hvordan vi kan gjennomføre det.
  • Kommunen skal bidra på møteplasser mellom kommunen og lokale leverandører.
  • Kommunen skal sammen med Alta næringsforening legge til rette for kompetanseheving for lokalt næringsliv i forhold til offentlige anskaffelser

Bli den første til å kommentere på "Politikere tok grep, Alta kommunes anskaffelser skal brukes mot «utenforskap»"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.