Politikerne trosset rådmannen – kommunen gjorde ulovlige direktekjøp for millioner

Anbud365: Politikerne trosset rådmannen – kommunen gjorde ulovlige direktekjøp for millionerOppdal kommunes kommunedirektør Ole Bjørn Moen flankert av formannskapssekretær Gerd Måren og ordfører Kirsti Welander, som fra 2015 til 2019 var ordfører i kommunen. Kommunedirektøren innstiller nå på at kommunen ikke kan fortsette med ulovlig kjøp av tjenester fra Nasjonalparken næringshage AS, og mener at dagens avtaler må sies opp.

Skriv ut artikkelen

Daværende rådmann ville ikke forlenge en avtale, men kommunestyret stemte han ned. Avtalen var med en halvoffentlig næringshage – med innslag av private eiere, og ikke kunngjort. En vurdering i regi av KS Advokatene konkluderer nå med at avtalen er en ulovlig direkteanskaffelse. Også avtaler om tilleggstjenester med næringshagen er gjort. Også disse i strid med reglene for offentlige anskaffelser. Det dreier seg om millionbeløp.

En næringshage er en operatør for næringshageprogram til Siva, som er et statlig foretak for industrivekst. Nasjonalparken Næringshage har 13 eiere. Rennebu kommune (15,27 %), Oppdal kommune (15,27 %) og Siva 13,88%, 10 lokale bedrifter eier resten, ifølge opplysninger på næringshagens nettsted.

Oppdal kommune og Nasjonalparken Næringshage AS gjorde for snart sju år siden en oppdragsavtale med varighet til 2018. Avtalen var en videreføring av en avtale kommunen tidligere hadde hatt med Oppland Næringshus AS. Etter utløpet av avtalen gjorde kommunen like før jul 2018 ny avtale med Nasjonalparken. Rådmannen ville riktignok ikke at avtalen skulle fornyes, men ble nedstemt av kommunestyret. Avtalens samlede verdi for kontraktsperioden eks. evt. forlengelser utgjør nær 2,5 mill. eks. mva.

Også tilleggsavtale

Avtalen med Nasjonalparken ble inngått for at selskapet skulle ivareta førstelinjetjenestene inn mot næringslivet på vegne av kommunen. I tillegg har næringshagen fakturert kommunen for en rekke andre konsulentoppdrag, totalt 1,1 mill de tre siste årene. Både hovedavtalen fra 2018 og kjøp av tilleggstjenester strider imidlertid mot lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Når saken nå legges frem for politikerne igjen, følger det med en vurdering fra KS Advokatene:

– Inngåelse av oppdragsavtalen med Nasjonalparken i 2018 er ikke inngått i overenstemmelse med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Avtaleinngåelsen kan ikke hjemles i unntaket for utvidet egenregi eller unntaket for enerett. Anskaffelsen skulle vært kunngjort og gjennomført i samsvar med forskriftens regler for anskaffelser over EØS-verdi. Brudd på kunngjøringsplikten anses å være en ulovlig direkte anskaffelse som kan sanksjoneres, skriver KS Advokatene, og:

Bør ikke forlenges

– Oppdragsavtalen er inngått for mer enn to år siden og det kan ikke lenger ilegges sanksjoner for denne avtalen forutsatt at den brukes i samsvar med avtalt formål og volum. Avtalen kan fullføres frem til utløp den 31.12.22. Avtalen bør ikke forlenges utover dette tidspunktet.

Dersom kommunen etter kontraktens utløp, fremholder KS Advokatene, fortsatt ønsker å kjøpe tiltakstjenester fra et annet rettssubjekt må kommunen gjennomføre en konkurranse i overenstemmelse med anskaffelsesregelverket. For tilleggstjenestene som allerede er kjøpt, foreligger det rettsusikkerhet knyttet til hvorvidt disse kan gi grunnlag for sanksjoner for ulovlig direkte anskaffelse.

Kan også gjelde en annen kommune

Så langt KS Advokatene. Granskingen deres har ført til at også en annen kommune, Sunndal kommune, har fått det travelt med å sjekke om den er i samme båt som Oppdal. Det gjelder kjøp av tjenester hos Sunndal næringsselskap, ifølge avisen Driva. Aura avis skriver at det er KS Advokatene som også her skal vurdere om det er lovlige avtaler eller.

Bli den første til å kommentere på "Politikerne trosset rådmannen – kommunen gjorde ulovlige direktekjøp for millioner"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.