Ramsalt domstol-kritikk av evaluering, dømt til to mill i erstatning

Anbud365: Ramsalt domstol-kritikk av evaluering, dømt til to mill i erstatningFirmaet ble ikke tildelt entreprisekontrakten til tross for at dets tilbud samlet sett var klart best vurdert på grunnlag av de tildelingskriterier som var angitt i konkurransegrunnlaget, konstaterer Hålogaland lagmannsrett i en dom. Det kostet Brønnøy kommune to mill i erstatning.

Skriv ut artikkelen

Flere åpenbare og grove brudd på anskaffelsesreglene og de regler som gjaldt for den aktuelle konkurransen. Vurderinger ved evaluering av fremlagte fremdriftsplaner klart uforsvarlige og stridende mot grunnleggende prinsipper i anskaffelsesretten. Så bort fra de ferdigstillelsesdatoer som fremgikk av planene, og gjorde nokså vilkårlige korreksjoner av disse. Og tilbyder ble tillagt et dokumentasjonskrav som ikke ble stilt i konkurransegrunnlaget. Dette er noen karakteristikker som ble en kommunal oppdragsgiver til del i Hålogaland lagmannsrett, og som kostet kommunen to mill i erstatning.

Saken (22-085120ASD-HALO), som gikk for Hålogaland lagmannsrett, var en ankesak i forbindelse med en kontraktstildeling etter åpen anbudskonkurranse for entreprise til oppføring av nytt havnebygg i Brønnøysund tilbake i 2020. Oppdragsgiver og saksøkt var Brønnøy havn, en del av Brønnøy kommune. Kravet var erstatning for brudd på reglene om offentlige anskaffelser.

Tingretten frikjente i sin tid kommunen, som hadde tildelt Namsos-firmaet Birger Pedersen AS – ledende entreprenør i Namdalen og Sør-Helgeland – kontrakten. Alta-firmaet Harald Nilsen som var blant tilbyderne anla sak, og anket tingrettsdommen til lagmannsretten. Selskapet var allerede etablert i Helgelandsregionen der det på konkurransetidspunktet var i ferd med å gjennomføre et større byggeprosjekt.

Åpenbare og grove feil

Det fremgikk av konkurransegrunnlaget bl.a. at alle anbudspostene måtte fylles ut og at eventuelle avvik ville bli utfylt med 70 % av gjennomsnittspris fra de øvrige tilbudene.

Brønnøy Havn hadde ved evalueringen av tilbudene oppjustert poster som i Alta-selskapets anbud var priset til «kr 0», til 70 % av gjennomsnittsprisen for vedkommende post i de øvrige tilbudene.

Lagmannsretten kom til at Brønnøy Havn gjorde flere åpenbare og grove feil ved evaluering både av tilbudet fra Harald Nilsen og av tilbudet fra den vinnende tilbyder Birger Pedersen. Feilene – med klar sannsynlighetsovervekt – førte til at Harald Nilsen ikke ble tildelt entreprisekontrakten til tross for at selskapets tilbud samlet sett var klart best vurdert på grunnlag av de tildelingskriterier som var angitt i konkurransegrunnlaget, konstaterer domstolen.

Krav uten grunnlag

Blant annet hevdet oppdragsgiver at Harald Nilsens prising av posten til kr 0 var avvikende, mangelfull eller uklar. Harald Nilsen skulle vedlagt dokumentasjon som viste at de tilbudte vinduer hadde nødvendig solfaktor, ble det hevdet. Noe slikt dokumentasjonskrav var imidlertid ikke stilt i konkurransegrunnlaget, fremhevet lagmannsretten. Det var følgelig ikke grunnlag for et slikt krav.

Brønnøy Havn gjorde feil også ved evaluering av flere poster, selv om tilbudet ikke var til å misforstå. Alene korreksjon for de de feil ved Brønnøy Havns evaluering som lagmannsretten har redegjort for, er tilstrekkelig til at Harald Nilsen oppnår høyere samlet poengscore enn Birger Pedersen etter den evalueringsmodell som var skissert i konkurransegrunnlaget.

Klart uforsvarlige

De vurderinger som lå til grunn for Brønnøy Havns evaluering av fremdriftsplanene, fremstår for lagmannsretten som klart uforsvarlige og stridende mot grunnleggende prinsipper i anskaffelsesretten. Lagmannsretten legger til grunn at Brønnøy havn ved evaluering av de tilbudte fremdriftsplaner så bort fra de ferdigstillelsesdatoer som fremgikk av planene, og foretok det lagmannsretten oppfatter som nokså vilkårlige korreksjoner av planene.

Oppsummert fant lagmannsretten at Harald Nilsen med klar sannsynlighetsovervekt har påvist at Brønnøy Havn gjorde flere åpenbare og grove brudd på anskaffelsesreglene og de regler som gjaldt for den aktuelle konkurranse, ved evaluering av de mottatte tilbud fra Harald Nilsen og Birger Pedersen. Feilene ledet til at Harald Nilsen ikke ble tildelt kontrakten til tross for at selskapets tilbud var best vurdert på grunnlag av de tildelingskriterier som var angitt i konkurransegrunnlaget. Domstolen fant det sannsynliggjort at det forhold at Harald Nilsen ikke ble tildelt kontrakten, påførte selskapet økonomisk tap; tap av positiv kontraktsinteresse knyttet til kontraktsforholdet. Og Brønnøy havn v/Brønnøy kommune ble dømt til å betale Alta-firmaet en erstatning på to mill.

Bli den første til å kommentere på "Ramsalt domstol-kritikk av evaluering, dømt til to mill i erstatning"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.