Rapport: Må sikre at lovet kvalitet leveres, grip tak i leverandørens omdømme

Anbud365: Rapport: Må sikre at lovet kvalitet leveres, grip tak i leverandørens omdømme Professorene (fra venstre) Sofia Lundberg, Lars Henriksson, Mats Bergman og Malin Arve står bak SNS-rapporten «Vurder leverandørene! Økt effektivitet med ratingsystemer i offentlige anskaffelser». Malin Arve er professor ved Norges handelshøyskole, hun ah redet Anskaffelsesakademiet og hun var blant foredragsholderne på Anbud365-dagen i år.

Skriv ut artikkelen

Anskaffelseskonkurranse skal, klassisk sett, gi lavere priser og høyere kvalitet. I de senere år er det imidlertid også definert et samfunnsøkonomisk mål: best verdi for pengene. Da strekker ikke anskaffelsesregelverket lenger til for å sikre at konkurranse gir forutsatt virkning. Det trengs noe mer, bl.a. for i hindre at en leverandør som har lovet høy kvalitet, leverer lav kvalitet dersom det koster mindre. I en fersk sosialøkonomisk rapport tas det til orde for etablering av et offentlig karaktersetting-system, der leverandørenes omdømme måles – basert på deres siste leveranser.

I en tidligere rapport (2022) fra SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle): ‘Offentlig upphandling – i gränslandet mellan ekonomi och juridik’ ble det foreslått et ratingsystem for offentlige anskaffelser. Med et slikt system kan informasjon om leverandørenes ytelse, med fokus på kvalitetsdimensjoner som er vanskelige å måle på forhånd, brukes til kontraktstildeling. I studien som ble lansert for kort tid siden,presenteres hvordan et ratingsystem for offentlige anskaffelser kan utformes og brukes. Gruppen bak studien tror det er mye å lære av private markeder.

Spørsmål om pris og kvalitet

Kjernespørsmålet er om anskaffelsesregelverket gir forutsetninger for å bruke potensialet i konkurransemekanismen til lavere priser og høyere kvalitet når det nå også er kommet til det som kan betegnes som det samfunnsøkonomiske målet for offentlige anskaffelser: best verdi for pengene. Svaret på spørsmålet var i den første rapporten nei, da bl.a. muligheten til å ta hensyn til hvordan tidligere leveranser har gått, ikke utnyttes fullt ut. Dette er spesielt problematisk ved anskaffelser hvor kvalitet er vanskelig å beskrive og måle på forhånd, fremgår det av 2022-rapporten.

Tanken med et ratingsystem er å skape en organisert form for omdømmemekanisme som minner om den man finner i private markeder, f.eks. innen hoteller, drosjetjenester og fremleie av boliger. Systemet kan motvirke det klassiske insentivproblemet at en leverandør som har lovet høy kvalitet, leverer lav kvalitet dersom det koster mindre. – Vi ser for oss et system med ulike produktkategorier og veldefinerte vurderingsområder, med vurderingsskalaer som går fra substandard til ekstraordinær innsats, heter det.

I offentlig drift

Rangeringssystemet som foreslås kan også brukes i forberedelsesfasen i en anskaffelsesprosess eller som et oppfølgingsverktøy. For at systemet skal ha maksimal legitimitet er det å foretrekke at det offentlige drifter systemet, heter det. Det sikrer at alle vurderinger havner i samme system og kan brukes av alle anskaffelsesmyndigheter.

Implementering og vedlikehold av et ratingsystem er forbundet med kostnader, fremholdes det i rapporten, men disse bør hensiktsmessig settes opp mot kostnadene ved og konsekvensene av den ineffektiviteten som risikerer å oppstå når relevant informasjon om potensielle leverandører ikke tas hensyn til i forbindelse med offentlige anskaffelser.

Karakterboka til Statens vegvesen

I perioden 2019-2023 brukte Statens Vegvesen et system for å vurdere eller vurdere kvaliteten på leveransene. Hovedformålet med systemet, som fikk navnet Karakterboka, var å samle informasjon som skulle skape insentiver for leverandører til i det minste å levere lovet kvalitet. Karakterboka ble i hovedsak brukt i anskaffelse av utforming av vegkontrakter. I Karakterboka ble leverandører vurdert på en skala fra én til seks, hvor forventet nivå på leveranser ikke var tydelig spesifisert.

Statens Vegvesen sluttet å bruke Karakterboka i 2023, og karakterene ble aldri brukt i kontraktstildelinger. Samme år varslet Statens Vegvesen at de vil utvikle et nytt og enklere system med gjensidig oppfølging og evaluering. Målet med det nye systemet er at tilbakemelding skal skje under levering slik at eventuelle problemer kan løses før kontraktsinngåelse. Systemet skal imidlertid ikke danne grunnlag for tildeling av fremtidige kontrakter. Den nye versjonen av systemet har som mål å være tydeligere på hva som tilsvarer forventet nivå (karakter fire på en skala fra én til seks). Vurderingene foregår i hele kontraktsperioden, fremgår det av SNS-studien..

Bli den første til å kommentere på "Rapport: Må sikre at lovet kvalitet leveres, grip tak i leverandørens omdømme"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.