Rapport med en rekke grep for å styrke anskaffelser som strategisk verktøy

Anbud365: Rapport med en rekke grep for å styrke anskaffelser som strategisk verktøy- Vi håper at denne rapporten kan bidra til at organisering av anskaffelser blir sett i sammenheng med virksomhetens måloppnåelse og effektiv ressursutnyttelse, og at anbefalingene vil gi offentlige ledere større handlingsrom ved at potensialet som ligger i sterkere kobling mellom ledelse, anskaffelser og fagmiljøer blir utnyttet, skriver avdelingsdirektør i Digitaliseringsdirektoratet, Dag Strømsnes, i forordet til en fersk rapport fra direktoratets hånd.

Skriv ut artikkelen

Staten trenger ledere som i større grad evner å ta ut gevinster fra anskaffelser, skrev daværende Difi for tre år siden. I en rapport fra Digitaliseringsdirektoratet får de nå tips om hva de i såfall bør gjøre. Ledergruppas rolle som strategisk, koordinerende og besluttende organ for anskaffelser må styrkes, heter det bl.a, og ledere må skape kultur for endring, hvis det er et mål å bruke innkjøpsenheten som strategisk premissgiver. I tillegg er det i rapporten også en serie andre forslag til å styrke anskaffelser som strategisk verktøy.

Direktoratet har publisert en rapport om utvikling og organisering av anskaffelsesfunksjonen, «Fra støtte til strategisk premissgiver?». Det er en kartlegging av hvordan virksomheter kan organisere anskaffelsesfunksjonen for at anskaffelser skal være et sterkere strategisk virkemiddel for virksomhetens måloppnåelse.

Rapporten belyser hvilke faktorer som fremmer og hemmer effektiv organisering av anskaffelser, og den lanserer en modell for å analysere organisering av anskaffelser. På bakgrunn av denne gir direktoratet anbefalinger som kan gi offentlige ledere større handlingsrom ved å utnytte potensialet som ligger i sterkere kobling mellom ledelse og innkjøpsenhet og mellom fag og innkjøpsenhet. 

Styrke lederes muligheter

Rapporten kan brukes av den enkelte virksomhet som ønsker å analysere hvorvidt deres anskaffelsesfunksjon er hensiktsmessig organisert. I samsvar med Stortingsmeldingen Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser (Meld. St. 22 (2018–2019)), vil rapporten kunne styrke lederes mulighet til å bruke potensialet som ligger i offentlige anskaffelser.

I rapporten anbefales en lang rekke grep for å styrke organisering av anskaffelsesfunksjonen, blant annet disse:

 • Tiltak for å styrke organiseringen mellom ledelse og innkjøpsenhet
 • Virksomhetsstyringsprosessen må omfatte styringsinformasjon om anskaffelser
 • Styringsinformasjonen må kobles til strategisk virksomhetsutvikling for å være relevant
 • Ledergruppas rolle som strategisk, koordinerende og besluttende organ for anskaffelser må styrkes
 • Ledere må skape kultur for endring, hvis det er et mål å bruke innkjøpsenheten som strategisk premissgiver
 • Tiltak for å styrke organiseringen mellom fagmiljø og innkjøpsenhet
 • Innkjøpsenheten må styrke sin kommersielle markedskunnskap for å gjøre seg mer relevant for fagmiljøene
 • Kontraktsoppfølging må styrkes ved å skille mellom strategisk og operativt ansvar
 • Tiltak for å styrke organisering mellom ledelse, innkjøpsenhet og fagmiljø
 • Digitalisering av anskaffelsesprosessen bør i sterkere grad føre til at virksomhetens beskrivelser og forventninger til roller og ansvar blir tilpasset en digital anskaffelsesprosess. Det vil frigjøre ressurser som kan settes av til å ta ut data og utarbeide styringsinformasjon fra digitale verktøy. Det vil styrke den strategiske koblingen til ledelsen og effektivisere organiseringen av anskaffelsesfunksjonen.
 • Innføring av matriseorganisering ved kategoristyring og for enkelte anskaffelser vil tydeliggjøre behovet for tverrfaglig samarbeid og styring i større grad. Hvem som leder kategoriteamet eller prosjektet er ikke avgjørende, men det er en forutsetning at ansvaret for å ta ut gevinsten innenfor kategorien eller i den enkelte anskaffelse er tydelig plassert.

Bli den første til å kommentere på "Rapport med en rekke grep for å styrke anskaffelser som strategisk verktøy"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.