Rapport om grønne innkjøp i Forsvaret – kompetanse og veiledning trengs

Anbud365: Rapport om grønne innkjøp i Forsvaret - kompetanse og veiledning trengsForsvarets aktivitet medfører en rekke negative påvirkninger på miljøet. Gitt Forsvarets oppgaver er en viss negativ miljøpåvirkning uunngåelig. Forsvaret legger imidlertid en betydelig innsats i å overvåke ulike former for negativ miljøpåvirkning, konstateres det i en fersk rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). På bildet Espen Skjelland, kst. adm.dir. ved FFI.

Skriv ut artikkelen

For å drive arbeidet med miljøeffektivisering framover er et behov for å bygge opp kompetanse i sektoren. I tillegg bør det utvikles veiledninger som gjør det enklere å ta miljøhensyn i alle faser av materiellets livsløp. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) laget for snart tjue år siden en slik veiledning, men den ble aldri fullt ut tatt i bruk i Forsvarets system for anskaffelser. Den anbefales nå blir oppgradert, iverksatt digitalt og holdt oppdatert. Dette fremgår av en fersk rapport.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er nylig kommet med rapporten «Hvordan kan Forsvaret kutte utslipp av drivhusgasser? – en funksjonell studie».  Forsvarsdepartementet (FD) har gitt FFI i oppdrag å studere mulighetsrommet for klimatiltak i Forsvaret. Målet med rapporten er å synliggjøre mulighetene for å kutte utslipp av drivhusgasser fra Forsvaret.

Forsvarets aktivitet medfører en rekke negative påvirkninger på miljøet. Gitt Forsvarets oppgaver er en viss negativ miljøpåvirkning uunngåelig. Forsvaret legger imidlertid en betydelig innsats i å overvåke ulike former for negativ miljøpåvirkning.  De totale estimerte utslippene fra forsvarssektoren i et organisatorisk livssyklusperspektiv er for 2017 dermed 807 764 tonn CO2-ekv, fremgår det av rapporten. Sammenlignet mot totale utslipp fra norsk økonomisk aktivitet hvor anskaffelser og import medregnes, utgjør dette 1,1 % av de totale utslippene.

Betydelig innkjøpsmakt

Studien synliggjør hvordan forsvarssektoren er en betydelig innkjøpsmakt. Å bruke markedsmekanismer er en effektiv strategi for å redusere miljøpåvirkninger. Å bidra med resten av offentlig sektor til mer klimavennlige innkjøp og anskaffelser kan ha vesentlig effekt, heter det. Når Forsvaret velger leverandører som kan dokumentere gode miljøprestasjoner, gir det lavere miljøpåvirkning i produktenes levetid.

Det stilles ikke samme miljøkrav til Forsvaret som til resten av samfunnet. Anskaffelses-regelverket for forsvarssektoren (ARF) § 6-7 sier likevel følgende: «Det skal under planlegging av den enkelte anskaffelse tas hensyn til miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. Det skal så langt som mulig stilles konkrete miljøkrav til produktets ytelse og funksjon. Det skal kunne dokumenteres at slike vurderinger har blitt foretatt i forhold til de krav som normalt framgår av Framskaffelsesløsningen …». På dette området er det et stort potensial for forbedring, ifølge FFI.

Bygge opp kompetanse

For å drive arbeidet med miljøeffektivisering framover ser forfatterne av rapporten et behov for å bygge opp kompetanse i sektoren. I tillegg bør det utvikles veiledninger som gjør det enklere å ta miljøhensyn i alle faser av materiellets livsløp. I 2002 var FFI med på å utvikle nettopp en slik veiledning. Den ble imidlertid aldri fullt ut tatt i bruk i Forsvarets system for anskaffelser (PRINSIX). Det anbefales at denne veiledningen oppgraderes, iverksettes digitalt og holdes oppdatert.

Klimavennlige innkjøp av varer og tjenester bør prioriteres som egne fokusområder, foreslås det i rapporten. I motsetning til eventuelle endringer på materiell som kan ha en levetid på flere tiår, vil anskaffelser av varer og tjenester typisk ha regelmessige kontrakter på 4–5 år. Med dette tatt i betraktning, kan forsvarssektoren gjennom klimavennlige innkjøp av varer og tjenester bidra til å redusere utslipp i samfunnet også på kort sikt.

Betydelig påvirkningskraft

Grønne anskaffelser skal gi lavere miljømessig påvirkning i et levetidsperspektiv, ikke bare ved produksjon. Det er derfor viktig å se materialforvaltning i sammenheng med anskaffelsespolicy slik at dette blir ivaretatt gjennom produktenes levetid.

Selv om ansvaret for noe utslipp faller på produsenter og leverandører av varer og tjenester og ikke forsvarssektoren, har sektoren likevel betydelig påvirkningskraft som en stor aktør ved valg av innkjøp av varer og tjenester. Å bidra sammen med resten av offentlig sektor til mer klimavennlige innkjøp, kan ha større betydning for utslippsutviklingen i samfunnet enn isolerte klimatiltak i forsvarssektoren.

Bli den første til å kommentere på "Rapport om grønne innkjøp i Forsvaret – kompetanse og veiledning trengs"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.