Rapport: Slik bør like konkurransevilkår mellom offentlige og private organiseres

Anbud365: Rapport Slik bør like konkurransevilkår mellom offentlige og private organiseresEventuelle reguleringer og tiltak må forventes å gi større nytte enn kostnader for samfunnet, og dermed innebære samfunnsøkonomiske gevinster, noe som igjen vil bygge opp under næringspolitikkens mål om størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi. Det sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen da han mottok Oslo Economics-rapporten om samfunnsøkonomiske effekter av tiltak for å fremme like konkurransevilkår for offentlige og private aktører i markedet.

Skriv ut artikkelen

Det er ikke fornuftig at all økonomisk aktivitet i det offentlige med paralleller i det private, organiseres med sikte på like konkurransevilkår med det private markedet. Det vil ikke være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det slår Oslo Economics fast i en rapport. Minstegrensen må være en omsetning på fem mill. – da bør det stilles krav om adskilte regnskap. En aktivitet med omsetning over 12 mill bør hovedregelen være et krav om at aktiviteten skilles ut i et selvstendig rettssubjekt (AS), heter det.

Oslo Economics har sett nærmere på samfunnsøkonomiske effekter av tiltak for å fremme like konkurransevilkår for offentlige og private aktører i markedet. Nå foreligger rapport nr. 2, der den samfunnsøkonomiske analysen tar utgangspunkt i innstillingen fra Hjelmeng-utvalget. Sistnevnte skulle foreslå tiltak for å sikre like konkurransevilkår mellom offentlige og private og etterlevelse av EØS-regelverket. Utvalgets rapport fra 2018 drøftet fire tiltak: Adskilte regnskap, skatteplikt på økonomisk aktivitet, bruk av markedsaktørprinsippet (opptre som en rasjonell investor), og selskapsmessig utskilling av økonomisk aktivitet.

Da næringsminister Torbjørn Røe Isaksen nylig mottok rapporten fra Oslo Economics var han tydelig på at dette ikke må forveksles med diskusjonen om hvilke velferdstjenester som skal tilbys og hvem som skal produsere dem.

Ikke universell innføring av tiltak

Oslo Economics slår i rapporten fast at de overordnet ikke ser at en universell innføring av tiltakene er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Dette fordi tiltakene da vil treffe en rekke aktiviteter som skjer i så liten skala at de verken er eget til å vri konkurransen eller påvirke samhandelen mellom EØS-stater, og dermed påføre disse aktivitetene unødvendige administrative kostnader. Det eksisterer imidlertid noen økonomiske aktiviteter som det fra et samfunnsøkonomisk perspektiv vil være positivt å innføre tiltak for – typisk aktiviteter som skjer i stor skala. Dersom tiltak skal innføres, anbefaler vi derfor å benytte terskelverdier for å unngå at aktiviteter som skjer i liten skala treffes av tiltakene.

– Vi anbefaler i utgangspunktet, heter det i rapporten, ingen tiltak for aktiviteter som har en årlig MVA-pliktig omsetning på under fem millioner kroner. For aktiviteter med en faktisk eller forventet omsetning på mer enn fem millioner kroner anbefaler vi et krav om adskilte regnskap som gir et godt bilde på kostnader og inntekter knyttet til aktivitetene. Dette for å kunne identifisere om kryssubsidiering forekommer.

Terskel på 12 mill.

For aktiviteter med høy omsetning anbefaler Oslo Economics som hovedregel et krav om at aktiviteten skilles ut i et selvstendig rettssubjekt (AS). Basert på den minste omsetningen en aktivitet forventes å måtte ha for å få ikke-bagatellmessig skattefordel etter regelverket om offentlig støtte, anbefaler vi at grensen for utskilling settes ved en faktisk eller forventet årlig omsetning på 12 millioner kroner. Ved endringer i terskelen for bagatellmessig støtte eller store endringer i valutakurs, anbefaler vi at terskelverdien justeres slik at den holdes i overenstemmelse med grensene for bagatellmessig støte.

Kartleggingen av økonomisk aktivitet som Oslo Economics har gjort, indikerer at forholdvis få økonomiske aktiviteter vil treffes med den foreslåtte terskelverdien, samt at aktiviteter som er motivert av å utnytte restkapasitet ikke vil treffes.

Bli den første til å kommentere på "Rapport: Slik bør like konkurransevilkår mellom offentlige og private organiseres"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.