Rapport: Statlige aktører med virksomhet som gjør «økonomisk aktivitet unaturlig»

Anbud365: Rapport Statlige aktører med virksomhet som gjør «økonomisk aktivitet unaturlig»Rapporten (bildet) er laget av Oslo Economics.

Skriv ut artikkelen

En rekke statlige aktører har en virksomhet som gjør økonomisk aktivitet unaturlig, fremgår det av en fersk rapport som har kartlagt økonomisk aktivitet i det offentlige. Det siktes til kompetansebaserte tjenenester. I kommunesektoren regnes innsamling av næringsavfall og drift av parkeringshus og -plasser i mange tilfeller som kommersielle. Når det gjelder fylkeskommunen peker tannhelsetjenester seg ut: 12 av 13 fylkeskommuner opplyser om at omsetningen er mer enn 5 mill.

Oslo Economics leverte nylig rapporten «Utredning av samfunnsøkonomiske effekter av tiltak for å fremme like konkurransevilkår for offentlige og private aktører i markedet». Oppdraget kom fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Bakgrunnen er at det regjeringsoppnevnte Hjelmeng-utvalget har foreslått å endre noen rammebetingelser for offentlige aktørers økonomiske aktivitet. Det omfatter aktiviteter som offentlige aktører ikke er pålagt å tilby og som involverer å tilby varer og tjenester i et marked. Bakgrunnen er at ESA (EFTAs overvåkingsorgan) har uttrykt bekymring for at de gjeldende rammebetingelsene kan gi uheldig konkurransevridning. Det gjelder hensynet til EØS-regelverket om offentlig støtte, og ulike rammebetingelser for private og offentlige aktører.

Kommunal sektor

Fra 145 kommuner fikk Oslo Economics innrapportert 1064 økonomiske aktiviteter – fordelt over 34 typer aktiviteter. Den vanligste aktiviteten var sporadisk utleie av kommunal eiendom (89%) etterfulgt av drift av offentlige bad (61%), drift av kino og salg av reisevaksine (48%).

De vanligste aktivitetene synes ikke å ha et kommersielt preg – men heller ha en naturlig tilknytning til kommunens øvrige virksomhet. Innsamling av næringsavfall og drift av parkeringshus og -plasser (ikke parkering på kommunal vei) er imidlertid forholdsvis vanlige og er aktiviteter som i mange tilfeller vil regnes som kommersielle, heter det i rapporten. Aktiviteter med et særlig kommersielt preg – som salg av alarmsystemer og bredbånds- og TV-tjenester – er blant de sjeldneste aktivitetene som er innrapportert.

Fylkeskommunene

Fra 13 fylkeskommuner ble det innrapportert i alt 61 økonomiske aktiviteter – fordelt over 15 typer aktiviteter. Sammenliknet med kommunenes aktivitet er imidlertid den økonomiske aktiviteten i større grad konsentrert om et fåtall aktivitetstyper. Særlig tannhelsetjenester peker seg ut – ved at 12 av 13 fylkeskommuner opplyser om at omsetningen er mer enn 5 mill. Utleie av forretningslokaler (5) er også en aktivitet som ofte skjer i en viss økonomisk skala, fremgår det av rapporten fra Oslo Economics.

Tannhelsetjenester til voksne og kurs/opplæring som tilbys allment vil i mange tilfeller regnes som en kommersiell aktivitet. Utover dette synes ikke aktivitetene til fylkeskommunene å ha et kommersielt preg.

Statlige virksomheter

28 statlige virksomheter rapporterte i alt 54 økonomiske aktiviteter – fordelt over 14 typer aktiviteter. Av fem som har rapportert omsetning for oppdragsforskning har fire rapportert om en omsetning på mer enn 5 mill. Dette gjør oppdragsforskning til den aktiviteten som oftest skjer i forholdsvis stor skala. To aktører har oppgitt å selge statistikk for mer enn fem mill, mens to har oppgitt at omsetningen ligger i intervallet mellom én og fem millioner kroner.

– Det som imidlertid synes klart er at en rekke statlige aktører har en virksomhet som gjør økonomisk aktivitet unaturlig, fremholder Oslo Economics. Statlige virksomheter som har økonomisk aktivitet synes videre primært å selge kompetansebaserte tjenester. Kundene er også i mange tilfeller andre offentlige aktører. Ofte grunner trolig den økonomiske aktiviteten i at de statlige virksomhetene besitter unik data og kompetanse, som det har verdi for andre å få tilgang til. Noe aktivitet synes også å bunne i at den økonomiske aktiviteten bidrar til relevant kompetansebygging og rekruttering.

Bli den første til å kommentere på "Rapport: Statlige aktører med virksomhet som gjør «økonomisk aktivitet unaturlig»"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.