Refser regjeringen for manglende støtte til Anskaffelsesakademiet

Anbud365: Slik vil LO bruke offentlige anskaffelser til å styrke norske verftNytt regelverk om klima og miljø er trådt i kraft. Hovedregelen er at klima- og miljøhensyn skal vektes med minimum 30%, men, understreker LO i et brev til flere fylkeskommuner, klima- og miljø kan imidlertid også vektes høyere. På bildet LO-sekretær Are Tomasgard (foto: Trond Isaksen).

Skriv ut artikkelen

Strategisk bruk av innkjøperrollen krever betydelig kompetanse. Til tross for gjentatte oppfordringer har regjeringen ikke funnet det mulig å bevilge støtte til Anskaffelsesakademiet. LO forventer å se en endring i dette snarest, heter det i en høringsuttalelse fra LO. Her gjentar også LO sitt forslag om etablering av et nasjonalt kompetansesenter, og mener en handlingsplan for økt andel grønne og innovative anskaffelser bør inneholde forslag til hvordan man kan få god statistikk på området.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Digitaliseringsdirektoratet ansvar for utarbeidelse av handlingsplanen. Den skal utvikles i samarbeid med Miljødirektoratet. Til arbeidet er det kommet en rekke innspill, også fra LO.

LO trekker i sin uttalelse inn Oslomodellen, som setter krav om alt fra bruk av fast ansatte og faglærte, antall lærlinger, HMS standarder, krav til oppfølging på anleggsplassen, krav til maksimalt et ledd underleverandør. LO er fornøyd med at det har blitt en konkurransefordel å være seriøs på samfunnsansvar. En handlingsplan som regjeringen nå ønsker å utforme, kan derfor bygge på allerede ambisiøse og utprøvde modeller. Dette vil kunne gi raskere iverksettelse av offentlig politikk på området, påpeker LO.

LO foreslår også at man vurderer regelverket for å se på hvilke bestemmelser som kan sikre arbeidet mot lavere utslipp samtidig som det sikrer forutsigbarhet for næringen, og organisasjonen fremholder:

Krever kompetanse

– Strategisk bruk av innkjøperrollen krever betydelig kompetanse hos innkjøper, vilje i kommunene og tilgang på god innkjøpsbistand samt tilstrekkelig finansering til å dekke merkostnadene. En innkjøper må både ha god kunnskap om markedet som også hvordan handlingsrommet i regelverket kan brukes for å fremme miljøvennlige og innovative løsninger, fremholder LO, og viser til opprettelsen av Anskaffelsesakademiet. – Til tross for gjentatte oppfordringer har regjeringen ikke funnet det mulig å bevilge støtte til dette gjennom budsjettet eller andre ordninger. LO forventer å se en endring i dette snarest.

Selv om flere nå søker seg til utdanning innenfor offentlige anskaffelser vil utdannelsen av nye kompetente innkjøpere ta tid, og det vil heller ikke være mulig for enhver kommune å besitte den riktige kompetanse for ethvert innkjøp. LO gjentar derfor sitt forslag om etablering av et nasjonalt kompetansesenter under Digitaliseringsdirektoratet etter modell fra Sverige. En slik faglig støttetjeneste skal stå til rådighet både for statlige og kommunale virksomheter, der fokus blir på den praktiske gjennomføringen av anskaffelser. Et annet tiltak er egne rådgivere innen klima som tilbyr gratis bistand til kommuner med klimaråd i planlegging og gjennomføring av anskaffelser slik som Klima Østfold og Østfold fylkeskommune har.

Minimum 30%

– Iht. dagens forskrift om offentlige anskaffelser (§ 7-9) skal «… Der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes minimum 30 prosent», fremholder LO og understreker at de er positive til miljø som tildelingskriterium. Men erfaringen viser at forskriften ikke fungerer etter hensikten. Pris på innkjøpstidspunktet vektlegges ofte for høyt ved offentlige innkjøp, på bekostning av elementer som kvalitet, innovasjon og miljø. Forskriftsregelen bør derfor skjerpes inn og gjøres mer forpliktende. En forutsetning for å lykkes med dette er at det er tilstrekkelig kompetanse hos innkjøper.

LO minner også om at god statistikk på området offentlige anskaffelser har vært etterspurt i flere år: – Dette er helt avgjørende for å kunne måle utviklingen på ulike samfunnsområder både når det gjelder krav om klima- og miljøvennlige anskaffelser, innovative anskaffelser og anskaffelser med krav som skal hindre på arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. I det nye regelverket av 2017 ble terskelen for når konkurranser må bli kunngjort mer enn doblet, fra 500 000 kroner til 1,1 millioner kroner. Dette kan ha fått en negativ effekt på muligheten for å få et riktig tallgrunnlag. Samtidig vanskeliggjør det arbeidet med å undersøke om og hvilke tiltak som er nødvendige når man ikke har fullgod statistikk på området. En handlingsplan bør derfor inneholde forslag til hvordan man kan få god statistikk på området, poengterer LO i sin uttalelse.

Bli den første til å kommentere på "Refser regjeringen for manglende støtte til Anskaffelsesakademiet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.