Refset Utenriksdepartementet, nå ville Riksrevisjonen vite om noe ble gjort

Anbud365: Refset Utenriksdepartementet, nå ville Riksrevisjonen vite om noe ble gjortRiksrevisor Per-Kristian Foss bad om redegjørelse fra Utenriksdepartementet om hvordan det går med tiltakene som skal sikre bedre etterlevelse av anskaffelsesregelverket (foto: Riksrevisjonen/Ilja Hendel).

Skriv ut artikkelen

For om lag halvannet år siden fikk Utenriksdepartementet beskjed fra Stortinget om umiddelbart å ta nødvendige grep for å sikre at anskaffelsesregelverket overholdes. Bakgrunnen var en undersøkelse fra Riksrevisjonen som avdekket kritikkverdig etterlevelse fra departementets side. Nå har Riksrevisjonen bedt om en statusrapport. En rekke tiltak er på gang, men Riksrevisjonen slipper ikke taket.

Riksrevisjonens årlige rapport om revisjon – fra statsbudsjett til statsregnskap 2020 Dokument 1 (2021–2022) ble lagt frem i dag. Riksrevisjonen undersøkte i 2018–2019 om Utenriksdepartementet i perioden 2017–2018 hadde gjennomført et utvalg anskaffelser i tråd med regelverket. Utenriksdepartementet hadde foretatt ulovlige direkteanskaffelser, noe Riksrevisjonen fant kritikkverdig. Likeledes at departementet ikke i tilstrekkelig grad etterlevde sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket. Riksrevisjonen fant i tillegg bl.a. at

  • … dokumentasjonen var mangelfull eller manglende, noe som gjorde det vanskelig å etterprøve hva som hadde skjedd i anskaffelsesprosessen, og hvorfor.
  • … kontraktsoppfølgingen var mangelfull.
  • … det manglet strategiske føringer for hvordan departementet skulle ivareta krav til miljø- og samfunnsansvar.

Bedre kvalitetssikring og kontroll

Riksrevisjonen anbefalte Utenriksdepartementet å sørge for bedre kvalitetssikring og kontroll – også for anskaffelser under terskelverdi på 1,3 millioner kroner. I mars i år fikk så departementet brev fra Riksrevisjonen med oppfordring om å redegjøre for hvordan de har fulgt opp.

Utenriksdepartementet arbeider kontinuerlig med å videreutvikle det anskaffelsesfaglige saksområdet, heter det i svarbrevet. Som et ledd i fellestjenestereformen, vil Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) overta all rådgivning overfor departementets anskaffelser. Utenrikstjenesten vil samordne sin anskaffelsesstrategi og instruks for arbeid med anskaffelser med DSS’ egen anskaffelsesstrategi. Departementet har også satt i gang et digitaliseringsprosjekt som skal bidra til bedre kvalitetssikring og kontroll med anskaffelsene.

Kvalitetssikring også under terskelverdi

Når omstillingen er gjennomført vil Utenriksdepartementet følge de samme rutinene som øvrige departementer. Departementet vil også vurderer å styrke eget internkontrollsystem, slik at dette omfatter obligatorisk kvalitetssikring av alle anskaffelser i utenrikstjenesten, også de under terskelverdi på 1,3 millioner kroner. Dagens instruks stiller bare krav om kvalitetssikring av de store anskaffelsene.                          

Departementet vil i revidert utgave av anskaffelsesstrategien tydeliggjøre og videreutvikle hensynet til miljø- og samfunnsansvar i departementets anskaffelser, heter det. Utenriksdepartementet vil fortsatt ha ansvaret for å ivareta miljø- og samfunnsansvaret.

Anskaffelsesregelverkets virkeområde

Siden 2019 har det pågått et arbeid med å få en rettslig avklaring av anskaffelsesreglenes virkeområde. EFTA-domstolen avga i 2020 en uttalelse som innebærer en rettsavklaring som får virkning for Norges utenriksstasjoner utenfor EØS. Utenriksdepartementet er i dialog med Nærings- og fiskeridepartementet om hvordan avklaringen skal praktiseres.

Riksrevisjonen vil fortsatt følger saken, heter det, og tar bl.a. til etterretning at det fram mot 2025 pågår en utvikling av fellestjenester for departementsfellesskapet, som også vil omfatte UDs anskaffelser.

Bli den første til å kommentere på "Refset Utenriksdepartementet, nå ville Riksrevisjonen vite om noe ble gjort"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.