Regjeringen setter trykk på avklaring av de ideelles handlingsrom

Anbud365: Regjeringen setter trykk på avklaring av de ideelles handlingsromRegjeringen kommer blant annet til å invitere de ideelle aktørene til et dialogmøte for å diskutere utredningen og oppfølgingen av utredningen, sier statssekretær Lars Jacob Hiim i Nærings- og fiskeridepartementet til Anbud365.

Skriv ut artikkelen

Regjeringen skyter fart når det gjelder de ideelle virksomhetenes situasjon. Et dialogmøte venter de ideelle når det er snakk om handlingsrommet i anskaffelsesreglene. I revidert budsjett 2017 – som ventelig fremlegges i mai – er planen at pensjonskostnadene skal omtales. Om få måneder kan derfor de ideelle leverandørene til det offentlige ha et mye mer avklart bilde av sine konkurranse–muligheter, trolig til det bedre.

Det er to utfordringer de ideelle virksomheter har i kampen om offentlige oppdrag sammenliknet med sine private, kommersielle konkurrenter. Det ene er «historiske pensjonskostnader» mange av dem bærer med seg, den andre hvilket handlingsrom som egentlig er for fins i anskaffelsesregelverket for ideelle leverandører av helse– og sosialtjenester.

En utredning om pensjonskostnadene, Hippe–utvalget, kom sist høst og nylig kom advokat Karin Fløistads utredning om handlingsrommet. Ballen ligger nå hos regjeringen, og vi forventer rask handling, understreket generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge overfor Anbud365 i en kommentar for noen dager siden.

Handlingsrommet

Ansvaret for «handlingsrom»–utredningen ligger i Nærings– og fiskeridepartementet og statssekretær Lars Jacob Hiim (H) svarer slik på spørsmål fra Anbud365:

– Vi har mottatt utredningen om handlingsrommet for bruk av ideelle leverandører, og vi vil nå gå grundig gjennom den for å vurdere hvordan den kan følges opp. Regjeringen kommer blant annet til å invitere de ideelle aktørene til et dialogmøte for å diskutere utredningen og oppfølgingen av utredningen.

Pensjonskostnadene

Når det gjelder Hippe–utvalget og «pensjonsryggsekken» er det Helse– og omsorgsdepartementet (HOD) som har ballen. Til Anbud365 sier HOD at Hippe-utvalgets utredning om kompensasjon av ideelle leverandørers historiske pensjonskostnader har vært på høring, med frist 1. mars i år. Det tas sikte på å omtale saken i revidert budsjett for 2017.

Hippe–utvalget

Det såkalte Hippe–utvalget leverte sist høst innstillingen, «NOU 2016: 12 Ideell opprydding — Statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader». Behovet for opprydding og avklaring i hvordan pensjonsforholdene hos leverandører i helse- og sosialpolitikken skal innrettes og organiseres, var utgangspunktet for utvalgets arbeid og konklusjoner. Utvalget konkluderte med at en pensjonsopprydding er påkrevet, og at en statlig dekning er mulig innenfor EØS–reglene om offentlig støtte. Forslaget berører drøyt 100 virksomheter og i underkant av 16 000 ansatte og pensjonister, og har et samlet omfang på 1,7 mrd. kroner.

Fløistad–utredningen

– Samlet er derfor konklusjonen at prinsippene om likebehandling og konkurranse for så vidt gjelder reservasjonsadgangen for ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester ikke er endret ved direktiv 2014/24/EU, heter det i Fløistad–utredningen om handlingsrommet for bruk av ideelle leverandører i helse– og sosialtjenester. Nevnte EU– direktiv er nedfelt i de nye norske anskaffelsesreglene som trådte i kraft 1. januar i år.

Utredningen «Handlingsrommet for bruk av ideelle leverandører av helse– og sosialtjenester» foreligger nå. Det er advokat Karin Fløistad i Advokatfirma Simonsen Vogt Wiig som har utredet på oppdrag fra Nærings– og fiskeridepartementet. Formålet med utredningen har vært å vurdere det juridiske grunnlaget for bruk av dette handlingsrommet ut over hva som allerede er utledet av det nye anskaffelsesregelverket.

Bli den første til å kommentere på "Regjeringen setter trykk på avklaring av de ideelles handlingsrom"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.