Regnskapstallene var gode nok, men de gjaldt et annet selskap

Anbud365: Regnskapstallene var gode nok, men de gjaldt et annet selskapSaken som gjaldt Tromsø kommune, var mangelfullt opplyst, men Kofa måtte konkludere med at den valgte leverandøren ikke oppfylte kvalifikasjonskravet, og skulle ha vært avvist. Bildet viser kommunens administrasjonssjef Britt Elin Steinveg (Foto: Marius Fiskum).

Skriv ut artikkelen

Ingen tvil om at regnskapstallene viste en sunn og god økonomi som krevet av oppdragsgiveren – med tilstrekkelig soliditet til å gjennomføre entreprisen. Men regnskapstallene gjaldt et annet selskap enn tilbyder. Navn og logo var det samme, men ikke organisasjonsnumrene. Kofa manglet endel dokumentasjon fra oppdragsgiver, men kom likevel til at tilbyderen, som vant konkurransen, skulle ha vært avvist.

Tromsø kommune kunngjorde i juli i fjor en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av saneringsarbeid på et vann- og avløpssystemet. Kontraktstildelingen førte til Kofa–sak 2016/158, der klageren mente at den valgte leverandøren skulle vært avvist.

Kvalifikasjonskravet var at økonomien til leverandøren skulle være sunn og god, og at selskapet skulle ha tilstrekkelig soliditet til å gjennomføre entreprisen. Som dokumentasjon skulle det blant annet inngis årsregnskap og årsberetning med revisjonsberetning for foregående år “eller tilsvarende”.

Forskjellige organisasjonsnumre

Den valgte leverandøren innga et årsregnskap og årsberetning for foregående år. Det er ikke tvilsomt, og heller ikke bestridt, at regnskapstallene viste en sunn og god økonomi, med tilstrekkelig soliditet til å gjennomføre entreprisen, skriver Kofa, men: Årsregnskapet og årsberetningen gjaldt imidlertid for et annet selskap. Den valgte leverandørens organisasjonsnummer var 915 120 822, mens årsregnskapet var påført organisasjonsnummer 914 601 835.

Bakgrunnen var opplyst å være at dette selskapet er fusjonert med den valgte leverandøren som overtakende. Navnene til disse to selskapene var for øvrig identiske, det samme var selskapslogoen. Det overdragende selskapet var tidligere den valgte leverandørens datterselskap.

Åpner for «tilsvarende dokumentasjon»

Kofa minner om at anskaffelsesregelverket åpner for at leverandørene kan godtgjøre at kvalifikasjonskrav er oppfylt på annen måte enn ved å inngi den dokumentasjonen som er etterspurt. Klagenemnda kan ikke se at konkurransegrunnlagets angivelse av kvalifikasjonskravene skal forstås på en annen og strengere måte enn dette. Om det aktuelle kvalifikasjonskravet fremgikk det uttrykkelig at oppdragsgiveren ved behov ville innhente kredittvurdering. Kvalifikasjonskravet åpnet også opp for at tilbyder dokumenterte den økonomiske stillingen med “tilsvarende dokumentasjon”.

Kofa fremholder at klagenemnda etter dette ikke har rettslige innvendinger mot at den leverte dokumentasjonen ble bedømt i vurderingen av om den valgte leverandøren ble ansett for å oppfylle det aktuelle kvalifikasjonskravet.

Mangelfullt opplyst sak

– Det er, fortsetter Kofa, rimelig å gå ut ifra at valgte leverandør leverte regnskapstallene for overdragende selskap fordi man mente at dette gav et representativt uttrykk også for overtakende selskaps nåværende økonomiske stilling. Overdragende selskaps regnskapstall er imidlertid ikke uten videre representative for valgte leverandørs (overtakende selskaps) økonomiske stilling. Selv om klager har anført at kvalifikasjonskravet ikke var oppfylt, har ikke innklagede redegjort for hvordan den dokumentasjonen som var levert av valgte leverandør ga grunnlag for å konkludere med at valgte leverandør oppfylte kvalifikasjonskravet (etter fusjonen). Det er heller ikke fremlagt dokumentasjon fra gjennomføringen av konkurransen som viser dette.

Saken er mangelfullt opplyst, men klagenemnda måtte etter dette konkludere med at den valgte leverandøren ikke oppfylte kvalifikasjonskravet, og skulle ha vært avvist.

Bli den første til å kommentere på "Regnskapstallene var gode nok, men de gjaldt et annet selskap"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.