Reiser spørsmålstegn ved hva som er «miljøkrav»

Anbud365: Reiser spørsmålstegn ved hva som er «miljøkrav»Myndighetene oppfordres i alle tilfeller til å arbeide aktivt for å konkretisere hvilke miljøhensyn og kriterier som i praksis typisk kan vektlegges og benyttes, heter det i Advokatforeningens høringssvar til regjeringens forslag til skjerpede miljøkrav. På bidet. Jon Wessel-Aas, styreleder i Advokatforeningen (foto: Monica Kvaale).

Skriv ut artikkelen

Det er ikke åpenbart hva som er «miljøkrav» og på ingen måte opplagt hvordan positive miljøeffekter skal estimeres og måles. Dette er en vesentlig innvending mot regjeringens forslag til skjerpede miljøkrav, konstaterer Advokatforeningen i sin høringsuttalelse. Foreningen mener også det ikke er noe stort problem om de rene priskonkurranse blir borte når kravet om å vekte miljø 30% tas i bruk. Det som kan være et større problem, heter det, er om det da er nok handlingsrom igjen til andre kriterier.

Advokatforeningen skriver at de er generelt positive til at det stilles strengere miljøkrav i anskaffelsesprosessen og at regelverket tilpasses slik at dette gjennomføres i flere anskaffelser enn tidligere. Imidlertid mener foreningen at departementet bør bearbeide forslagene til forskriftsendring, utrede forslaget ytterligere og sende ut en revidert tekst på ny høring.

I høringssvaret vurderer foreningen at forslag 1 eller forslag 2 innebærer størst måloppnåelse. Forslag 3 vil slik de ser det, kunne møte de samme utfordringer som dagens miljøbestemmelser ved at det i for liten grad blir stilt miljøkrav i offentlige anbudskonkurranser. (Forslagene, se her).

Hva er miljøkrav?

Advokatforeningen savner en bredere diskusjon av hva miljøkrav kan være. De etterlyser eksemplifisering og noe grundigere avgrensning i selve forskriften. – Dette gir også opphav til en vesentlig innvending til forslaget, heter det i høringssvaret, ved at hva som er «miljø» og hva som er «positivt» for miljøet i stor grad overlates til den enkelte offentlige innkjøper å avgjøre. Det understrekes at ulike miljøhensyn svært ofte vil kunne komme i konflikt med hverandre.

Advokatforeningens poeng er at det ikke er åpenbart hva som er «miljøkrav» og på ingen måte opplagt hvordan positive miljøeffekter skal estimeres og måles. – Hvilke «miljøkrav» som vil bli satt, vil avhenge av hvilket av miljøhensyn som veier tyngst hos den aktuelle innkjøper. Selv innkjøpere av samme tjeneste eller vare og med de samme behov vil kunne stille vidt ulike «miljøkrav» avhengig av hvilket miljøperspektiv som er inntatt av innkjøperen. Dette kunne skape betydelige utfordringer og redusert forutberegnelighet for tilbyderne, poengteres det i høringssvaret.

Risiko og pris

Dette innebærer, mener foreningen, en klar risiko for at forslagets normerende effekt og eventuelle positive miljøeffekter vil kunne bli svekket. I denne sammenheng er det viktig at den offentlige innkjøper i det enkelte konkurransegrunnlag er presis i sin utforming av miljøkriterier. Myndighetene oppfordres i alle tilfeller til å arbeide aktivt for å konkretisere hvilke miljøhensyn og kriterier som i praksis typisk kan vektlegges og benyttes.

Advokatforeningen oppfatter det ikke som noe stort problem at muligheten til å velge en ren priskonkurranse blir borte i de tilfellene der oppdragsgiver er omfattet av kravet til å vekte miljø 30%. Det som kan være et større problem, er om det er tilstrekkelig handlingsrom igjen til andre kriterier når det er et krav om at miljøhensyn skal vektes med 30%. Dette kan medføre at pris får en svært lav vekt i strid med hva som er samfunnsøkonomisk eller at mer tradisjonell kvalitet på varen eller tjenesten blir vektet uforholdsmessig lavt slik at oppdragsgiver sitter igjen med en vare eller tjeneste av dårlig kvalitet, samtidig som det ikke er oppnådd tilstrekkelig gevinst for miljøet.

Bli den første til å kommentere på "Reiser spørsmålstegn ved hva som er «miljøkrav»"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.