Rekordoppslutning om tidsaktuelt Anbud365-webinar – se opptak og presentasjoner

Anbud365: Rekordoppslutning om tidsaktuelt Anbud365-webinar – se opptak og presentasjonerBildet viser en artig måte å presentere hva som skal til for å kunne gjøre en lovlig direkteanskaffelse – presentert via en rekke sangtitler fra ulike artister. Det var partner Svein Terje Tveit fra Arntzen de Besche Advokatfirma som sto for denne kommunikasjonsvrien på Anbud365-webinaret nylig.

Skriv ut artikkelen

Over 430 interesserte fulgte historiens første Anbud365-webinar der advokatene Espen Bakken og Svein Terje Tveit fra Arntzen de Besche Advokatfirma sto for det faglige. Temaet var lojal kontraktsoppfølging og lovlige direkteanskaffelser. I tillegg tok de to Arntzen de Besche-partnerne for seg det rettslige handlingsrommet for å revidere avtaler i lys av uforutsette hendelser: Koronakrise, oljekrise og valutasvingninger.

Gjennom å logge deg på disse lenkene kan du også fra nytte av dette kompetanseløftet som ble formidlet på webinaret:

  • Presentasjonen fra webinaret er tilgjengelig her.
  • Opptak av webinaret er tilgjengelig her.

Kontraktsimplementering og avtaleforvaltning i kjølvannet av signering var sentralt i foredragene. Det omfatter bl.a. krav til etterlevelse av kontrakten og kartlegging av partenes gjensidige rettigheter og forpliktelser. Man så nærmere på fristutsettelser, tilpasning av kontrakter og lignende problemstillinger særlig i lys av koronavirusets inntog i det norske forretningslivet. I forlengelsen tok de også for seg temaet direkteanskaffelser, som også er relevant i denne sammenheng hva angår oppdragsgivers adgang til å foreta nødvendige dekningskjøp osv.

Direkteanskaffelser

Når det gjelder direkteanskaffelser, viste Tveit bl.a. til veiledningen fra Nærings- og fiskeridepartementet der det fremgår at vilkåret for hasteanskaffelse i forbindelse med koronakrisen kan være oppfylt. Foreløpig er det ingen Kofa-avgjørelser som legger føringer på tolkninger, men en klagesak på Smittestopp-appen er på vei. Her har klageren hevdet at Folkehelseinstituttet har gjort en ulovlig direkteanskaffelse.

EU har i sin veiledning antydet at bruken av unntaksbestemmelsen om eneleverandør også kan være aktuell, ettersom leverandører i et bestemt marked kan ha gått konkurs og det bare er en igjen. Det kan også være at det haster, f.eks. med helserelaterte leveranser, og at det bare er en leverandør som kan levere hva man ønsker raskt nok. Det kan stå om liv og helse. Generelt er imidlertid terskelen for bruk av unntak svært høy.

Regelverket gjelder

Så vel Bakken som Tveit understreket at regelverket for så vel kontrakter som anskaffelser gjelder som før, men at det kan foreligge vilkår som virker inn på hvordan regelverket i en krisetid kan brukes.

For Bakken var det nettopp sentralt å oppfordre til dialog mellom oppdragsgiver og leverandør – spesielt i krisetider. Ta godt imot leverandøren når han kommer med sine problemer, det kommer tider etter krisen og det skal leveres da også. Han roste de store offentlige oppdragsgiverne som hadde forskuddsbetalt sin leverandører, slik at disse ikke risikerte å måtte innstille. Slik handlemåte er i pakt med regelverket.

Flere utenlandske leverandører kjøper innsatsvarer i euro eller dollar, mens den norske oppdragsgiveren kjøper av dem i norske kroner. Utviklingen i kronekursen mot de to nevnte valutaene kan skape likviditetsutfordringer for leverandøren, og da er det viktig å ha dialog.

Force majeure

Force majeure er et vilkår, men kan ikke legges til grunn med mindre også virkningen vurderes. At det er valutakrise holder ikke, da blir bare varene dyrere, men de kan leveres. Den offentlig pålagte «søringskarantene» kan imidlertid under visse omstendigheter være grunnlag for å påberope seg force majeure.

Generelt er det klokt i alle offentlige kontrakter å ta inn endringsklausuler, bestemmelser om force majeure etc. Bakken understreket også betydningen av lojal oppfølging av kontrakten, i det han viste til en Kofa-avgjørelse der det heter at manglende håndheving av en kontrakt kan vise seg å være en vesentlig endring av en kontrakt, og i så tilfelle, en ulovlig direkteanskaffelse.

Bli den første til å kommentere på "Rekordoppslutning om tidsaktuelt Anbud365-webinar – se opptak og presentasjoner"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.