Reservasjonsadgang for ideelle: Vil ha forbud mot å ta ut overskudd

Anbud365: Reservasjonsadgang for ideelle: Vil ha forbud mot å ta ut overskuddEt av de foreslåtte vilkårene i definisjonen av ideelle fra Nærings- og fiskeridepartementets side er at eventuelt overskudd skal reinvesteres tilbake til organisasjonens formål. Det kan, påpeker Bufdir (Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet), være krevende å vurdere om dette vilkåret er oppfylt i praksis. Det vises til departementets uttalelse om at indirekte uttak av fortjeneste kan skje i form av utvidelse av egenkapital. På bildet Mari Trommald, direktør i Bufdir (foto: Tine Poppe).

Skriv ut artikkelen

Det bør ikke tillates at et eventuelt overskudd går til andre formål enn formålet den aktuelle anskaffelsen skal ivareta. Det er uheldig at den foreslåtte forskriftsbestemmelsen om reservasjonsadgang for ideelle ikke har med et slikt krav. Dette fremgår av en høringsuttalelse fra Bufdir (Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet).

Bufetat (Barne- ungdoms og familieetaten) gjør avtaler om kjøp av plasser i institusjoner – sentre for foreldre og barn, plasser i omsorgssentre for mindreårige og plasser i fosterhjem.

I sin høringsuttalelse til forslaget om adgang til å reservere kontrakter i helse- og sosialsektoren til ideelle, bemerker Bufdir: Anbudsprosesser hvor man skal prioritere ideelle vil fortsatt være krevende, heter det, da vurderingene av om en virksomhet er ideell eller ikke, i mange tilfeller kan være kompliserte. Bufdir mener at forskriftsbestemmelsen som foreslås bør, enten i selve forskriftsteksten eller i en veileder til forskriften, angi kriterier som må være oppfylt for å kunne definere en aktør som ideell. Kriteriene bør være knyttet til vurderinger som skal foretas både i forbindelse med anskaffelsen og i forbindelse med oppfølging av kontrakten.

Eventuelt overskudd

Bufdir poengterer at Bufetat har et krevende samfunnsoppdrag som skal løses med begrensede ressurser. En effektiv utnyttelse av pengene som blir bevilget til statlige barneverntjenester er svært viktig. Bufdir vurderer det som nødvendig at midlene som blir bevilget til barnevern blir benyttet til barnevern. På denne bakgrunn mener Bufdir at dersom man skal prioritere ideelle ved anskaffelser av barneverntjenester, og dermed oppnå mindre grad av konkurranse i anskaffelsen, bør det ikke åpnes for at et eventuelt overskudd går til andre formål enn barnevern. Dersom overskuddet benyttes til andre formål enn barnevern, vil dette kunne få konsekvenser for Bufetats evne til å levere barneverntjenester. Bufdir anser det derfor uheldig at den foreslåtte forskriftsbestemmelsen ikke innebærer et krav om at et eventuelt overskudd skal komme den anskaffede tjenesten til gode.

I høringsuttalelsen peker Bufdir på at det sentrale må være at overskudd fra en kontrakt inngått etter en anskaffelse som er reservert for ideelle aktører, ikke kan benyttes til deler av den ideelle virksomheten som er konkurranseutsatt uten at dette vurderes opp mot regelverket for offentlig støtte. Dette må etter Bufdirs vurdering gjelde selv om alle deler av virksomheten har et sosialt formål. Bufdir mener at det ikke bør tillates at et eventuelt overskudd går til andre formål enn formålet den aktuelle anskaffelsen skal ivareta.

Indirekte uttak av fortjeneste

Et av de foreslåtte vilkårene i definisjonen av ideelle fra Nærings- og fiskeridepartementets side er at eventuelt overskudd skal reinvesteres tilbake til organisasjonens formål. Det kan, påpeker Bufdir, være krevende å vurdere om dette vilkåret er oppfylt i praksis. Det vises til departementets uttalelse om at indirekte uttak av fortjeneste kan skje i form av utvidelse av egenkapital. Bufdir opplever det som usikkert om dette også gjelder oppbygging av eiendomsmasse. Det kan også oppstå problemstillinger om reiser og kursvirksomhet for organisasjonens ansatte er indirekte uttak av overskudd. Det anses heller ikke klart hvorvidt en ideell organisasjon kan overføre overskudd til utlandet.

Bli den første til å kommentere på "Reservasjonsadgang for ideelle: Vil ha forbud mot å ta ut overskudd"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.