Rettmessig avvisning og avlyst konkurranse – og ingen erstatning

Anbud365: Rettmessig avvisning og avlyst konkurranse - og ingen erstatning Ikke bare avvik, men også uklarheter var å finne i tilbudet, og Oslo tingrett slo fast at det ikke var grunnlag for erstatning.

Skriv ut artikkelen

En forutsetning fra tilbyders side var å betrakte som et avvik fra oppdragsgivers krav, og tilbyder ble avvist og konkurransen avlyst. Dette var slutten på en heller langdryg anskaffelsesprosess som fikk etterspill for Oslo tingrett – den første (trolig) saken med erstatningskrav etter at Høyesterett hadde konkludert i den såkalte Fosenlinje-saken. Tilbyder i tingrettssaken mente oppdragsgivers konkurransegrunnlag var uklart. Det var ikke retten enig i, og slo fast at oppdragsgiver rettmessig avviste og avlyste – og noe erstatning til tilbyderen ble det ikke.

I sak 19-061268TVI-OTIR/01 for Oslo tingrett gjaldt krav på erstatning for negativ kontraktsinteresse, dvs for kostnader påløpt i forbindelse med at tilbyder deltok i den aktuelle konkurransen.

Den 1. desember 2017 kunngjorde Akershus fylkeskommune Eiendom en begrenset konkurranse om utbygging og ombygging av Eikeli videregående som totalentreprise med løsningsforslag. Alle dem fem tilbyderne lå over oppdragsgivers økonomiske ramme og alle løsningsforslagene hadde avvik i forhold til reguleringsbestemmelsene. Alle tilbud avvist og konkurransen avlyst. I juli 2018 ble det sendt ut nytt konkurransegrunnlag som i hovedsak videreførte konkurransegrunnlaget fra den første konkurransen. Det ble imidlertid nå endret til å gjelde konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring.

Aksepterte ikke forutsetningen

Tilbudet fra Skanska ble avvist og konkurransen avlyst. I avvisningsbrevet skriver oppdragsgiver at revidert tilbudsfrist var 15.10.2018, og konkurransen har 10 dagers karensperiode. Skanskas tilbud hadde lagt til grunn en fremdrift som forutsetter kontraktsignering og oppstart 26.10.2018. Det, skriver Akershus fylkeskommune Eiendom, innebærer at oppdragsgiver skal evaluere samtlige tilbud og innstille en vinner senest 16.10.2018. Dette er en forutsetning oppdragsgiver ikke kunne akseptere.

Skanska anførte at konkurransegrunnlaget var uklart. Etter rettens syn var dette ikke tilfelle. Det fremgikk klart av konkurransegrunnlaget at det var forutsatt at det ble satt av tid til karensperiode på 10 dager og at evaluering ville finne sted i uke 42 og 43, slik at kontraktsignering først kunne finne sted 7. november 2018. Det fremgikk også klart at oppdragsgivers sterkt ønskede tidspunkt for ferdigstillelse var til skolestart 2020.

Avvik fra oppdragsgivers krav

En naturlig forståelse tilsier at Skanskas fremdriftsplan og forslag til gjennomføring, bygger på at kontrakten signeres 26. oktober 2018 og at forprosjektet skulle starte opp 29. oktober 2018. Skanskas tilbud inneholder derfor et avvik fra AFKs krav om at kontraktsignering først kunne skje etter evaluering i uke 42 og 43 med en etterfølgende karensperiode på 10 dager, altså tidligst 7. november 2018, slo retten fast.

Etter rettens syn inneholder også tilbudet uklarheter knyttet til konsekvensene av at Skanska har tilbudt en fremdriftsplan, med tidspunkt for kontraktsignering og oppstart, som ikke kan legges til grunn. Det er uklart hvilken fremdrift Skanska da tilbød, hvilket tidspunkt Skanska ville kunne tilby ferdigstillelse og overtakelse, samt hvilke praktiske og økonomiske konsekvenser det ville få for gjennomføringen av prosjektet.

Plikt til avklaring?

Det kan stilles spørsmål om det forelå en plikt til avklaring ettersom det var gjennomført en langvarig prosess med innlevering av ett tilbud i anbudskonkurransen og tre tilbud i konkurransen med forhandling. Det var nedlagt mye arbeid både fra AFK og leverandørenes side. Hensynet til en effektiv gjennomføring av offentlige anskaffelser og forholdsmessighet, kan derfor tilsi at AFK hadde en plikt til å foreta lovlige avklaringer.

Uavhengig av hvorvidt det kan utledes en plikt på et slikt grunnlag, mener retten at det ikke var adgang til slike avklaringer.

Retten bemerker at da konkurransen var avsluttet, forelå det ikke konforme tilbud og det var heller ikke forelå en mulighet til avklaring. Da må vurderingen om å avlyse konkurransen være bygget på et forsvarlig grunnlag. Akershus fylkeskommune Eiendom hadde ikke anledning til å iverksette en ny forhandlingsrunde ettersom det var satt frist for inngivelse av endelige tilbud.

Bli den første til å kommentere på "Rettmessig avvisning og avlyst konkurranse – og ingen erstatning"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.