Revisjons-hodebry om beregning av anskaffelsens verdi

Anbud365: Revisjons-hodebry om beregning av anskaffelsens verdiTroms og Finnmark fylkeskommune har vedtatt å dele opp organisasjonen i to administrative enheter. Ledere for de to enhetene er fylkesdirektør Troms Camilla Bjørn og fylkesdirektør Finnmark Øystein Ruud.

Skriv ut artikkelen

I ni av 26 kjøp i regi av videregående skoler i Troms og Finnmark fylkeskommune er det ikke gjennomført konkurranse selv om det skulle vært gjort. Det er konklusjonen i en revisjonsrapport, der den store utfordringen for revisjonen er hva som skal gjelde når det dreier seg om beregning av anskaffelsenes verdi: Skal den beregnes pr. enkeltvirksomhet pr år eller for fylkeskommunen samlet pr år. Revisjonen faller ned på siste og konkluderer med at slike beregninger mangler stort sett og dermed fører til revisjonsanmerkning.

Etter bestilling fra kontrollutvalget i Troms og Finnmark fylkeskommune har KomRev NORD IKS gjennomført en forvaltningsrevisjon om bl.a. anskaffelser – etter 1.1.2020 – i forbindelse med mindre vare- og tjenesteanskaffelser innenfor sektorene videregående opplæring og tannhelse. Anskaffelsene har verdi fra omkring kr 100 000 og oppover, men under terskelverdi for kunngjøringsplikt i Doffin, m.a.o. del 1-anskaffelser.

9 av 26 ingen konkurranse

Av til sammen 26 innkjøp er revisors vurdering at i 15 av dem har Troms og Finnmark fylkeskommune v/videregående skole oppfylt revisjonskriteriet om å gjennomføre konkurranse. For ni av de undersøkte anskaffelsene har fylkeskommunen v/den videregående skolen ikke oppfylt revisjonskriteriene om konkurranse. Revisjonskriteriet om å sikre skriftlig dokumentasjon er oppfylt i de anskaffelsene der det har vært konkurranse. Når det gjelder anskaffelsesprotokoll, er ikke dette ført for alle undersøkte anskaffelser.

Beregningen av anskaffelsens verdi

Kriteriet beregning av anskaffelsens verdi har vært en spesiell utfordring for revisjonen. Der det har vært konkurranse, har ikke revisjonen ettergått dette, noe den derimot har gjort for øvrige undersøkte anskaffelser. Der er konklusjonen at den aktuelle skolen skulle ha tatt hensyn til flere enkeltkjøp over en periode. Dette har ikke vært gjort i de tilfellene det har vært gjort flere enkeltkjøp av samme type kategori av varer gjennom året, og revisjonen er derfor kommet til at revisjonskriteriet om beregning av anskaffelsens verdi ikke er oppfylt i alle undersøkte anskaffelser.

Fra ti av fylkeskommunens 18 tannklinikker er kjøp av to varegrupper som fylkeskommunen ikke har rammeavtale på, undersøkt. Samtlige har gjort innkjøp hver for seg for beløp som er langt under terskelverdien på kr 100 000. Legges innkjøp som er gjort gjennom ett år (2020) i hele Troms og Finnmark fylkeskommune sammen, er det samlede beløpet over terskelverdi.

Dermed mener revisjonen naturligvis at Troms og Finnmark fylkeskommune ved disse innkjøpene ikke har oppfylt revisjonskriteriene om å påse at forespørsel om tilbud sendes til flere potensielle leverandører og at tilbud tildeles i tråd med tildelingskriteriene satt i forespørsel.

Protokoll og dokumentasjon

Revisjonskriteriet om føring av anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket er etter dette ikke oppfylt for disse innkjøpene. Det gjelder også revisjonskriteriet om at det fortløpende sikres at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig. Disse vurderingene, heter det, er en følge av at fylkeskommunen ikke har vurdert disse kjøpene samlet og gitt informasjon i markedet om konkurranse om rammeavtale. Flere av tannklinikkene som har gjort innkjøpene, har imidlertid hver for seg gjort en slik vurdering som grunnlag for å fastslå at det ikke forelå plikt til å gjennomføre konkurranse da kjøpenes verdi var under terskelverdi.

Bli den første til å kommentere på "Revisjons-hodebry om beregning av anskaffelsens verdi"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.