Risikoen forbundet med å bryte regelverket er for lav – trenger en tilsynsordning

Anbud365: Risikoen forbundet med å bryte regelverket er for lav – trenger en tilsynsordningBjørn H. Wikasteen, som er seniorrådgiver i K-Sekretariatet IKS, understreker at det her dreier seg om store verdier, både for samfunnet og for den enkelte kommune.

Skriv ut artikkelen

– Vi må få en tilsynsordning for etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Det sier Bjørn H. Wikasteen, som er seniorrådgiver i K-Sekretariatet IKS, til Anbud365.  I kommunale revisjonsrapporter og i behandlingen i de folkevalgte kontrollorganene ser vi for ofte brudd på dette regelverket. Det er i dag altfor lav risiko forbundet med å bryte regelverket, mener han.

K-Sekretariatet IKS er et interkommunalt selskap eid av Troms fylkeskommune og 24 kommuner i Troms og nordre Nordland. Selskapet utøver sekretariatfunksjonen for kontrollutvalg i eier(fylkes-)kommunene og Longyearbyen lokalstyre.

Wikasteen er enig i NHOs forslag om at det etableres en tilsynsmyndighet for offentlige anskaffelser.  Det er en funksjon som kan utføres av konkurransetilsynet, sier han og fortsetter: – Som sekretariat for kontrollutvalgene i kommunene ser vi dessverre for ofte brudd på anskaffelsesregelverket, og det er et betydelig behov for en egen enhet som kan forfølge brudd på anskaffelsesregelverket uten å basere seg på en klage.

Klagefrykt

Det er lite trolig at en kommunerevisjon slik det er i dag, vil innrapportere egen revisjonsklient for brudd på regelverket, og leverandører og entreprenører avstår ofte fra å klage med frykt for å bli utestengt fra senere anskaffelser.

I dag gjennomfører kommunerevisjonene sine forvaltningsrevisjoner på bestilling fra kontrollutvalgene. Rapporten behandles først av kontrollutvalget, som er kommunestyrets «vakthund», og den videresendes derfra til kommunestyret. Den endelige behandling her kan medføre alt fra ingen merknader til kritikk mot administrasjonen eller politisk ledelse. Det sentrale med slike rapporter er å påpeke svakheter og foreslå tiltak for at feil ikke gjentar seg.

Men, sier Wikasteen, noe mer skjer vanligvis ikke. Han mener at det derfor bør innføres plikt til å sende rapporten også til en sentral, statlig tilsynsmyndighet. Det er det intet prinsipielt i veien for, slik han ser det.

Kvalifisert svakhet

Kontrollutvalgene avdekker saker som i dag ikke kan følges opp av Kofa siden det ikke foreligger noen klage. Det er en kvalifisert svakhet, ifølge Wikasteen. Kommer det en sentral enhet vil det således være masse informasjon å hente om anskaffelser fra kontrollutvalgenes virksomhet.

– I dag er det lav risiko forbundet med å bryte anskaffelsesregelverket dersom det ikke klages til Kofa, fremholder han. Den største risikoen er at en rådmann eller annen i administrasjonen muligens må ta sin hatt og gå dersom det blir mange negative revisjonsrapporter når det gjelder brudd på reglene om offentlige anskaffelser – og kanskje derpå følgende mye mediebråk. I mange småkommuner lever man også godt med den tro at dette med kunngjøring bare er noe som gjelder anskaffelser over de nasjonale terskelverdiene. 

Store verdier og respekt for regelverket

Wikasteen understreker at det her dreier seg om store verdier, både for samfunnet og for den enkelte kommune. Når også revisjonsrapporten som koster dyrt å få frem, ikke innebærer mer enn i dag på et så viktig samfunnsområde, trengs hardere lut for å sikre etterlevelse av anskaffelsesregelverket. Det handler også om etikk og om respekt for regelverket.

 

Bli den første til å kommentere på "Risikoen forbundet med å bryte regelverket er for lav – trenger en tilsynsordning"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.