Så havnet Fosenlinje-saken i Stortinget!

Anbud365: Så havnet Fosenlinje-saken i Stortinget!Heidi Greni spurte, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen svarte – om å sette frist for innen når en tilbyder kan klage dersom han finner en feil underveis i anskaffelsesprosessen.

Skriv ut artikkelen

I Fosenlinje-sakens kjølvann: Det kan få svært uheldige konsekvenser hvis tilbydere som ser en feil, lar være å ta opp feilen med oppdragsgiveren, men i stedet avventer utfallet av konkurransen. Hvis tilbyderen ikke vinner, trekkes feilen frem som en innvending mot konkurransen, for eksempel som et grunnlag for krav om erstatning. Om dette skal reguleres nærmere ville næringsminister Torbjørn Isaksen ikke love i et skriftlig svar til Stortinget, men kanskje neste gang det er aktuelt å revidere anskaffelsesregelverket.

Det var stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp) som spurte om hva regjeringens forståelse er av problemstillingen som Høyesterett reiste i forbindelse med Fosen-saken i september (HR-2019-1801-A). I forlengelsen av dette lurte hun på om det jobbes med lovforslag for å unngå at denne typen situasjoner oppstår i fremtiden – og/eller finnes noen regler som kan avbøte slike situasjoner per i dag?

Opp til lovgiver

Hun pekte på at underveis i Høyesteretts behandling problematiserte AtB – saksøkt – at det kan få svært uheldige konsekvenser hvis tilbydere som ser en feil, lar være å ta opp feilen med oppdragsgiveren, men i stedet avventer utfallet av konkurransen. Hvis tilbyderen ikke vinner, trekkes feilen frem som en innvending mot konkurransen, for eksempel som et grunnlag for krav om erstatning. Høyesterett påpekte at dette var svært uheldig, men slo fast at det er en lovgiveroppgave å innføre preklusjonsregler, slik andre land har, for å unngå at denne typen situasjoner oppstår.

Felles kjøreregler

– Regjeringen er opptatt av problemstillingen som Høyesterett reiser, konstaterte næringsminister Røe Isaksen i sitt svar. For å få til gode anskaffelser og gode prosesser med færre klager og konflikter, er det viktig at leverandører tar opp feil og uklarheter i konkurransegrunnlaget med oppdragsgiver så tidlig som mulig i anskaffelsesprosessen. Dette er omtalt i Meld. St. 22 (2018-2019) Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser. Ett av tiltakene i meldingen er å invitere næringslivet og offentlige oppdragsgivere til å gå sammen om å utarbeide felles kjøreregler for hvordan offentlige anskaffelser best kan gjennomføres. Det er naturlig at viktigheten av at tilbyderne tar opp feil og uklarheter så tidlig som mulig i anskaffelsesprosessen, inngår i dette arbeidet. Arbeidet med felles kjøreregler starter opp nå i november.

Spørsmålet om regulering

Når det gjelder spørsmålet om regulering, fortsatte statsråden, så følger i utgangspunktet oppdragsgivernes plikter til å erstatte eventuelle tap som leverandørene har lidt, og omfanget av erstatningsplikten av alminnelig, ulovfestet erstatningsrett. Det vil si at det har vært et bevisst lovgivervalg å ikke regulere dette særskilt i anskaffelsesregelverket. I NOU 2010: 2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser, ble likevel spørsmålet om det burde innføres en særskilt preklusiv søksmålsfrist i anskaffelsesprosesser for å fremsette erstatningskrav vurdert. Utvalget konkluderte da med at det ikke så grunn til å endre dette, sett hen til den alminnelige foreldelsesfristen.

Røe Isaksen opplyste at regjeringen likevel vil ta med seg dette og eventuelle andre innspill til nærmere regulering av erstatningsreglene når det neste gang er aktuelt å revidere anskaffelsesregelverket.

Bli den første til å kommentere på "Så havnet Fosenlinje-saken i Stortinget!"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.