Så tynt med informasjon at Kofa ikke skjønte hvorfor tilbudet skilte seg ut

Anbud365: Så tynt med informasjon at Kofa ikke skjønte hvorfor tilbudet skilte seg utBIR Avfallsenergi AS , her ved sin daglige leder, Ingrid Hitland, fikk ikke medhold i en klagesak for Kofa.

Skriv ut artikkelen

Informasjon som kom fra den valgte leverandøren på underkriteriet “Kompetanse og erfaring», var heller sparsom. Kofa hadde dermed vanskelig for å forstå hvorfor oppdragsgiveren på en slik bakgrunn gav full poenguttelling og “Svært god”. Heller ikke fulgte det noen forklaring fra oppdragsgiveren på hvorfor leverandørens tilbud skilte seg ut. Evaluering i strid med grunnleggende krav, konkluderte Kofa.

Gjennom en åpen anbudskonkurranse skulle BIR Avfallsenergi AS rammeavtale om service og vedlikehold av forbrenningsovner. Tilbudsfristen var 13. april 2016. I en klage (Kofa-sak 2016/133) hevdes det at fremstår som vilkårlig at den valgte leverandøren fikk full uttelling under kriteriet “Kompetanse og erfaring” selv om tilbudet inneholdt svært begrenset informasjon om de tilbudte ressurspersonenes utøvde erfaring.

Kofa fastslår at det er det skriftlige tilbudet som danner grunnlaget for oppdragsgivers evaluering. Tilbudet må derfor gi nok opplysninger til at det er mulig å gjennomføre en forsvarlig vurdering av tilbudet opp mot de angitte tildelingskriteriene og de øvrige tilbudene.

Konkurransegrunnlagets krav

I den aktuelle saken gikk det frem av konkurransegrunnlaget at det var de tilbudte ressurspersonenes erfaring, ikke selskapets som sådan, som skulle evalueres. Tilbyderne ble derfor bedt om å levere “CV’er inneholdende utdannelse og utøvd erfaring” og det ble presisert at “[r]eferanseoppdrag skal oppgis for tilbudt personell”. Referanseprosjektene skulle ikke være eldre enn tre år og det skulle oppgis “kontaktperson, dennes e-post, verdi i NOK og varighet”.

Konkurransegrunnlaget la dermed opp til at det tilbudte personellets kompetanse skulle evalueres basert på en kombinasjon av utøvd erfaring i konkrete referanseprosjekter og formell kompetanse. Den valgte leverandøren leverte CV-er som inneholdt utfyllende informasjon om det tilbudte personellets utdannelse og formelle kvalifikasjoner. Når det gjaldt utøvd erfaring, fremgikk det imidlertid bare at den enkelte ressurspersonen hadde deltatt i “et stort antall prosjekter innen ildfast for Ildfast AS og andre installasjonsselskaper”.

Ikke angitt konkrete prosjekter

Det var ikke angitt konkrete prosjekter hvor ressurspersonene hadde deltatt, og dermed heller ikke informasjon om prosjektenes størrelse, verdi eller kontaktperson. For prosjektleder var det i tillegg til informasjonen i CV-en lagt ved en liste over tidligere kunder. Heller ikke her var det angitt størrelse, tidsrom for utførelse eller kontaktperson for prosjektene. Utover dette leverte selskapet en oversikt over alle sine oppdrag fra 2015 med navn på kundene og prosjektnummer. Bare to av disse er opplyst å omfatte arbeid på forbrenningsanlegg.

– Som klager påpeker har altså valgte leverandør levert svært begrenset informasjon om de tilbudte ressurspersonenes utøvde erfaring sammenlignet med det som var etterspurt i konkurransegrunnlaget, skriver Kofa. Basert på den informasjonen som fremgår av valgte leverandørs skriftlige tilbud er det på denne bakgrunn vanskelig å forstå hvorfor innklagede gav full poenguttelling og den tilhørende karakteristikken “Svært god” på underkriteriet “Kompetanse og erfaring”. Når innklagede heller ikke har redegjort for hvorfor de mener at valgte leverandørs tilbud skiller seg ut på dette området er nemnda enig med klager i at evalueringen er i strid med de grunnleggende kravene i loven § 5.

Bli den første til å kommentere på "Så tynt med informasjon at Kofa ikke skjønte hvorfor tilbudet skilte seg ut"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.