Sakshandlingstiden øker i Kofa, maktpåliggende med ny rekruttering

Anbud365: Sakshandlingstiden øker i Kofa, maktpåliggende med ny rekrutteringAnneline Vingsgård er direktør for Klagenemndsekretariatet som omfatter seks nemnder, deriblant Kofa.

Skriv ut artikkelen

Økende saksbehandlingstid for uprioriterte saker, økende antall restansesaker og økende tilstrømning av klager gjør at ny rekruttering til Klagenemndsekretariatet – spesielt Kofa – er kritisk. Det fremgår av sekretariatets årsmelding for 2017. I tillegg viser erfaring at gebyrsakene i forbindelse med ulovlige direkteanskaffelser tar mer av saksbehandlingskapasiteten enn vanlige saker. Dersom saksbehandlingstiden fortsetter å øke, frykter man svekket omdømme.

Kofa er fra 1. april 2017 en av seks nemnder i Klagenemdsekretariatet, og således er Kofas årsrapport for 2017 også integrert i sekretariatets samlende årsmelding. Bakgrunnen for opprettelse av et felles sekretariat var et ønske om en kostnadseffektiv drift av sekretariatsfunksjonen for de ulike nemndene. Kofa er for øvrig annerledes enn de andre nemndene i og med at det er et tvisteløsningsorgan og at det ikke foreligger noe tidligere vedtak som nemnda skal overprøve.

Sekretariatet til Kofa var tidligere en del av Konkurransetilsynet, men ble overført til Klagenemdsekretariatet samtidig med det dette ble opprettet. Direktør for sekretariatet er Anneline Vingsgård. Før Kofa ble en del av Klagenemndsekretariatet, var hun direktør og sekretariatsleder i Kofa.

Økende saksbehandlingstid

Det fremgår av årsrapporten at saksbehandlingstiden for uprioriterte rådgivende saker er økende.10 saksbehandlere skal håndtere alle de seks nemndene, og det er ikke tilstrekkelig bemanning for å sikre en lav saksbehandlingstid for Kofa med den klagetilstrømningen som Kofa har i dag, heter det. Uprioriterte saker er saker der oppdragsgiveren har inngått kontrakt. Saksbehandlingstiden for prioriterte saker holder seg lav, slik den har gjort siden Kofa ble opprettet.

Andelen prioriterte saker utgjør fortsatt en betydelig del av klagesakene som Kofa avgjør, selv om andelen slike saker er gått noe ned siden 2016.

Restansesaker er økende

En tabell i årsmeldingen viser at antall restansesaker er økende. Ved utgangen av 2017 var antall saker som ikke var ferdigbehandlet i Kofa steget til 110. I 2017 fikk Kofa inn 192 saker og avgjorde i alt 162 slike. Av de 162 ble 64 enten avvist eller trukket tilbake av klageren. Av de sakene som kom til behandling i selve nemnda, var 55 uten brudd på reglene om offentlige anskaffelser, mens det i 46 ble konstatert regelbrudd.

Kofa har mottatt 13 saker om ulovlige direkteanskaffelser med mulighet for å pålegge gebyr. Frem til sluttstrek ble satt for produksjon av årsmeldingen for 2017 hadde Kofa ikke gitt gebyr for denne typen anskaffelser basert på de nye reglene som dette som kom 1. januar 2017. Ifølge erfaringen bruker de ansatte mer tid på å saksbehandle en gebyrsak enn en vanlig sak. At Kofa har fått tilbake muligheten for å pålegge slik gebyr kan føre til at saksmengden øker betydelig.

Omdømme

Klagenemndssekretariatets omdømme vil kunne bli svekket dersom saksbehandlingstiden fortsetter å øke, fremholdes det i årsmeldingen. Media og de som klager inn saker, kan bli oppgitte over at det tar så lang tid fra en sak er klaget inn til den er ferdig behandlet. Hvis saksbehandlingstiden blir for lang vil ikke nemndene lenger være et attraktivt alternativ til domstolene. Dette gjelder spesielt Kofa. Innkjøp som blir gjort i foretak og offentlige organ er ferskvare og det går ut over effektiviteten i forvaltningen om klagesaker får uforholdsmessig lang saksbehandlingstid. Antall restanser er økende og antall saker øker hvert år mer enn det som er av ressurser. Det blir derfor kritisk med ny rekruttering, ifølge årsmeldingen til Klagenemndsekretariatet.

Bli den første til å kommentere på "Sakshandlingstiden øker i Kofa, maktpåliggende med ny rekruttering"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.