Salg av hestesenter uten å gå veien om anbud skaper hodebry

Anbud365: Salg av hestesenter uten å gå veien om anbud skaper hodebryKommunaldirektør Morten Dyrstad i Vestvågøy kommune får råd om å knytte seg til anskaffelsesrettslig ekspertise i forbindelse med salg av et hestesenter til en privatperson.

Skriv ut artikkelen

Et kommunalt salg av et hestesenter i Lofoten til en privatperson uten å gå veien om anbudskonkurranse skaper hodebry. Ikke salget i og for seg, men den kommunale støtten til driften av sentret som kan oppfattes som et tjenestekjøp etter anskaffelsesregelverket. Fra departementalt hold er salget ok, men kommunen må betale tilbake 1,6 mill i tippemidler i den forbindelse. Nå anbefales kommunen om å skaffe seg sakkyndig eksperthjelp til å rydde opp i hvordan salget er å anse opp mot anskaffelsesreglene.

Kommunen det dreier seg om, er Vestvågøy, Lofotens mest folkerike med om lag 12 000 innbyggere. Saken gjelder et hestesenter bygget etter initiativ fra stiftelsen Lofoten heste- og helsesenter. I 2020 bestemte kommunen å selge senteret til en privatperson ettersom Nordlandssykehuset gav opp sitt opplegg med hesteterapi på senteret, ifølge Lofot-Tidende. Meningen var da at senteret skulle videreføres i privat regi med kommunal støtte i form av et årlig driftstilskudd på NOK400 000. Dette ble det klaget på, og saken havnet helt opp på departementsnivå. Der ble salget godkjent, men det ble krevet at kommunen måtte tilbakebetale 1,6 mil i tippemidler brukt på senteret.

Forholdet til anskaffelsesreglene

Sist høst kom kommunens kontrollutvalg inn bildet, og på dagsordenen i utvalget nylig foreslå en orientering om saken fra kommunedirektøren sammen med kommentarer til utredningen fra K-sekretariatet. Kommunedirektøren slår fast at kjøp/salg av kommunal eiendom ikke er omfattet av anskaffelsesreglene. I sin kommentar til det påpeker K-sekretariatet at det er særlige hensyn som gjøre seg gjeldende ved salg av fellesskapets verdier. Selv om ikke lov om offentlige anskaffelser gjelder uten videre, heter det,

er det viktig at de grunnleggende hensyn om likebehandling, forutberegnelighet, forholdsmessighet og etterprøvbarhet iakttas gjennom et lokalt regelverk/retningslinjer. Det er blitt normalt at større kommuner har slikt regelverk.

Et av spørsmålene dreier seg om hvilke vurderinger som er/ble gjort i forhold til utbetaling av årlig driftstilskudd i forhold til regler om offentlige anskaffelser/kjøp av tjenester. K-sekretariatet trekker her frem at det ytes årlig tilskudd til senteret for at kommunen skal kunne tilby senterets tjenester i terapeutisk øyemed. Formålet med tilskuddet var forebygging av psykososiale vansker gjennom bruk av hest i idretts- og hobby-sammenheng.

Kjøp av tjenester

Dette er etter K-sekretariatets vurdering kjøp av ulike tjenester i anskaffelseslovens forstand. Det er i alle fall risiko for at koblingen mellom driftsstøtten og levering av tjenester vil bli oppfattet som en tjenesteavtale mellom to parter der den ene er kunden (kommunen) og de andre er tjenesteleverandører (aksjeselskapet som eier ridesenteret), mener K-sekretariatet. Volum på avtalen med NOK400 000 over flere år vil utløse krav om offentlig anbud. Dersom kommunen innklages på dette punkt og KOFA kommer frem til at det er et tjenestekjøp vil kommunen risikere overtredelsesgebyr på inntil 15 % av kontraktsverdi, heter det.

K-sekretariatet anbefaler kommunen om å innhente et ekstern juridisk råd knyttet til om driftstilskuddet rammes av anskaffelsesregelverket. Spørsmålet er om kontrollutvalget skal ta initiativ. K-sekretariatet går inn for det.

Behov for ryddige regler

Saken viser i særdeleshet behov for ryddige regler, heter det. De kommuner som har vedtatt regler ville brukt bestemmelsen om salg på det åpne marked til markedsverdi. Dersom det skal selges til andre enn høystbydende må det være fordi det foreligger tungtveiende offentlige interesser som taler for dette. Det må heller ikke skje salg til priser som rammes av regler for ulovlig offentlig støtte, og det må ikke knyttes andre vilkår til avtalen som kan rammes av anskaffelsesregelverk eller annet rettsgrunnlag.

Bli den første til å kommentere på "Salg av hestesenter uten å gå veien om anbud skaper hodebry"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.