Samarbeid er nøkkelen for små distriktskommuner som vil innovative innkjøp

Anbud365: Samarbeid er nøkkelen for små distriktskommuner som vil innovative innkjøp187 kommuner har vært i kontakt med eller fått bistand fra Nasjonalt program for leverandørutvikling, av disse er 28 % små distriktskommuner, heter det i en rapport fra Telemarksforskning. På bildet distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, som har mottatt rapporten (foto: Martin B. Andersson/BLD).

Skriv ut artikkelen

Benytt anledningen til å tenke innovasjon i anskaffelsesprosessen. Oppfordringen er å finne i en rapport fra Telemarksforskning og rettet mot små distriktskommuner. – Det er klart at mange kommuner vil være avhengige av samarbeid for å kunne drive med innovative innkjøp og innovative innkjøpsprosesser, selv om det også finnes eksempler på små kommuner som har gode erfaringer med slike prosesser, heter det. Det vil også gi kommunene større markedsmakt å gå sammen i møte med markedet.

Telemarksforsking har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en kartlegging av små distriktskommuners deltakelse i statlige virkemidler for innovasjon og utvikling.

De fleste kommunale utviklingsoppgaver innebærer som oftest behov for anskaffelser, heter det i rapporten, der det oppfordres til å benytte anledningen til å tenke innovasjon i anskaffelsesprosessen.

De små distriktskommunene har gjennomført færre innovative innkjøp og har i mindre grad innarbeidet innovative innkjøp i strategiske styringsdokumenter, som innkjøpsstrategi, i forhold til andre kommuner, ifølge rapporten. Dette kan skyldes at innovative anskaffelser er en arbeidskrevende innkjøpsmetode sammenlignet med ordinære anskaffelsesprosesser, da dette er anskaffelser med markedsdialog. Dessuten kan det være mer krevende å håndtere innkjøpsregelverket ved innovative anskaffelser, som i større grad utnytter handlingsrommet i regelverket enn ordinære anskaffelsesprosesser. Det er også mulig at større virksomheter har større økonomisk handlingsrom til å teste ut nye metoder og «prøve og feile». På den annen side kan større og mer ressurssterke organisasjoner ha mindre behov for bistand fra programmet, fordi de har tilstrekkelig kompetanse selv.

De små og leverandørutviklingsprogrammet

187 kommuner har vært i kontakt med eller fått bistand fra Nasjonalt program for leverandørutvikling, av disse er 28 % små distriktskommuner, heter det i rapporten. Sentrale forskjeller i bruk av leverandørutviklingsprogrammet oppsummeres slik i rapporten – ut fra små distriktskommuners perspektiv:

  • De har i vesentlig mindre grad fått bistand fra leverandørutviklingsprogrammet
  • Det er vesentlig færre som har gjennomført en innovativ anskaffelse
  • De har i mindre grad innarbeidet innovative innkjøp i strategiske styringsdokument

I Klimasats-ordningen er deltakelsen blant de små distriktskommunene 43 prosentpoeng lavere sammenlignet med andre kommuner, og for innovative anskaffelser er den 31 prosentpoeng lavere.

Avhengig av samarbeid

– Det er klart at mange kommuner vil være avhengige av samarbeid for å kunne drive med innovative innkjøp og innovative innkjøpsprosesser, selv om det også finnes eksempler på små kommuner som har gode erfaringer med slike prosesser, fremgår det av rapporten. Det vil også gi kommunene større markedsmakt å gå sammen i møte med markedet.

Det understrekes at samarbeidsbehovet også vil være avhengig av hvilke anskaffelser det er snakk om. Det er naturligvis formålstjenlig at kommuner som har samarbeid om tjenester og etablering av felles digitale løsninger, også samarbeider om kjøp av felles løsninger. Samtidig kan det på noen områder være utfordringer med kommuner med ulik størrelse, og dermed kanskje ulike behov. Det er en fordel at kommuner som går sammen om innkjøp er på noenlunde samme sted når det gjelder gjennomføringsprosesser og behov. Prosessene kan bli krevende når det er mange deltakere med ulike behov. Dette kan tale for at små distriktskommuner går sammen, også på tvers av regioner.

Bli den første til å kommentere på "Samarbeid er nøkkelen for små distriktskommuner som vil innovative innkjøp"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.