Samfunnshensyn: Høyt prioritert, men for sjelden fulgt opp

Anbud365: Samfunnshensyn Høyt prioritert, men for sjelden fulgt oppKan utvikling av og beslutning om en anskaffelsespolitikk bidra til at miljø- og andre samfunnshensynskrav stilles i langt flere offentlige anskaffelser enn i dag, næringsminister Iselin Nybø? Eller hennes arvtaker om det skulle komme et regjeringsskifte?

Skriv ut artikkelen

(En Anbud365-kommentar) Mange i leverandørmiljøet reagerer på at deres investeringer i miljøtiltak og andre samfunnshensyn ikke følges opp gjennom krav – eller oppfølging av krav – i offentlige anskaffelser. Det er forståelig. Millioner er satset på det grønne skiftet i næringslivet. En spørrerunde til de politiske partiene i den anledning gir ikke håp om snarlig «forbedring». Man vegrer for å tvinge offentlige oppdragsgivere til å la pris trumfe miljø, stille miljøkrav, effektivt følge opp miljøkrav. NHO ønsker seg en offentlig anskaffelsespolitikk. Kanskje det kan sette fart på utviklingen?

For nær fire uker siden stilte Anbud365 de politiske partiene som er representert på Stortinget, et par spørsmål knyttet til aktuelle problemstillinger i offentlige anskaffelser. Det gjaldt de unisone politiske kravene som å fremme samfunnshensyn, stille miljøkrav og mangle på oppfølging. Enten er det pris som veier tyngst uansett, eller så stilles ikke slike krav eller så stiles kravene, men kontraktoppfølgingen er så som så.

Vi fikk svar fra fem av de ni partiene. Regjeringspartiene og Senterpartiet kom aldri med noen kommentar. Vi skal ikke spekulere i hvorfor. Leserne kan gjøre sine egne refleksjoner. Men, disse svarte:

Svar fra politiske partier

Arild Grande (A): Arbeiderpartiet skal sørge for at kun seriøse bedrifter med faste ansettelser, fagarbeidere og lærlinger får oppdrag når det offentlige kjøper og bestiller. Vi skal lage Norgesmodellen med «det beste av det beste» fra de ulike seriøsitetsmodellene i kommuner og fylker, og utvikle en nasjonal storsatsing på stolte fagarbeidere. Slik skal vi sette gullstandarden i norsk arbeidsliv, med krav om bl.a.: Krav om faste ansatte, 50% av arbeidstimene skal utføres av fagarbeidere, minst 10% av arbeidstimene skal utføres av lærlinger, det skal ikke være flere enn ett ledd underentreprenører, og krav om norsk som arbeidsspråk.

Lars Haltbrekken (SV): Det er når vi setter makt bak kravene at vi kan få sikra at det offentlige faktisk gjennomfører de miljøvennlige innkjøpene. Se for eksempel hvordan vi har fått til en satsing på elektriske ferger. Det kom som et resultat av at det offentlige stilte krav om nullutslippsløsninger. Nå må vi få til den samme nullutslippssatsingen på hurtigbåter og fly. SV setter makt bak kravene om å bruke de offentlige innkjøpene til å sikre at det velges miljøvennlige løsninger. Vi har i Stortinget foreslått at miljø skal vektes 50 % i anbudene. Dessverre har ikke flertallet villet være med på dette.

Finansbyråd i Oslo Einar Wilhelmsen (MDG): Der MDG har innflytelse, bruker vi anskaffelser aktivt for å etterspørre bærekraftige løsninger og premiere de som tør å gå foran. I Oslo stiller vi strenge krav både til klima, arbeidsmiljø og solidaritet i våre anskaffelser. For eksempel har vi både strenge seriøsitetskrav på våre byggeplasser gjennom Oslomodellen, samtidig som vi krever nullutslipp på anleggsmaskinene. Anskaffelser er et av de viktigste virkemidlene det offentlige har for å utvikle samfunnet i en mer bærekraftig retning. Vi vil bruke innkjøpsmakten som en drivkraft for det grønne skiftet ved å stille strenge miljøkrav knyttet til ressursforbruk og utslipp, og stimulere til innovasjon, grønn næringsutvikling og nye arbeidsplasser.

Sivert Bjørnstad, næringspolitisk talsperson i FrP: Lov om offentlige anskaffelser er klar på at statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter skal ta ulike samfunnshensyn, herunder miljøhensyn, i sin anskaffelsespraksis. Vi er kjent med at pris gjerne er det som teller i offentlige anbud. Det var nylig et eksempel der oppdraget med å bygge et skip for Havforskningsinstituttet, som en del av en krisepakke for å skape aktivitet i Norge, ble tildelt et nederlandsk verft. Det avgjørende var pris. Hvis miljøhensyn hadde blitt vektet tyngre, kunne anbudet ha gått til et norsk verft. FrP har i etterkant av dette tatt initiativ til – og fått gjennomslag for – opprettelse av en ekspertenhet for offentlige anskaffelser, som skal bistå kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige aktører knyttet til ulike problemstillinger rundt offentlige anskaffelser. Enheten skal vurdere hvordan handlingsrommet i ulike regelverk kan utnyttes.

Nestleder Marie Sneve Martinussen (Rødt): Gang på gang ser vi at anbudssystemet i praksis belønner tilbyderne med lavest mulig pris framfor de som tilbyr kvalitet, enten det gjelder tog, luftambulanse eller barnevern. Det er med på å premiere selskaper som ikke tar miljøansvar, eller som driver med sosial dumping. Rødt vil redusere eller fjerne bruken av anbud på mange samfunnsområder. Men der det er aktuelt, vil vi bruke offentlige innkjøp og anbud aktivt for å oppnå politiske mål. Vi har støttet mange forslag på Stortinget om at bl.a. miljø og arbeidsforhold skal vektes høyere i offentlige anbud.

Viktig, men vegrer seg

Vi ser i svarene antydninger til bekymringer, samtidig det understrekes at samfunnshensyn, ikke minst gjennomføring av miljøkrav, anses for svært viktig. Noen av partiene er nær ved tiltak som kan begrense at pris ofte trumfer samfunnshensyn-krav. Imidlertid er nærheten til den enkelte offentlige virksomhets ansvarsområde trolig såpass at stortingspartier vegrer seg for å stille sterkere krav til miljø/pris og kvalitet på kontraktsoppfølging. De har jo også lokale partikamerater ved noen av virksomhetene som verner sitt revir.

På den annen side sitter det ikke få næringsdrivende der ute som har tilpasset seg de forventede krav og den forventede vektingen på samfunnshensyn/miljø – uten å se at de har stått sterke i kampen om offentlige kontrakter av den grunn. Da er vi inne på hva som skal til for å få til et effektivt grønt skifte.

Skynder seg langsomt

Vi har anskaffelseslov og en serie forskrifter til den, men ingen anskaffelsespolitikk for de årlige nær 600 milliardene som forvaltes gjennom offentlige. I virksomhetene finnes anskaffelsesstrategier og former for anskaffelsespolitikk. Men leverandørene må åpenbart i mange tilfeller vente en stund før de får full valuta for sine investeringer. Toget mot det grønne skiftet har forlatt perrongen, også sett med anskaffelsesøyne, men det skynder langsommere enn hva næringslivet ønsker. Foreløpig.

1 kommentar på "Samfunnshensyn: Høyt prioritert, men for sjelden fulgt opp"

  1. Jeg støtter opp om Anbud365 sin oppsummering. Gjennom mine stillinger i mange år en kommune opplever jeg stadig at kommunepolitikere ikke er villige å betale for det som kreves for å få resultat av gode seriøsitetsmodeller, eller strenge miljø/klimakrav. De vedtar modeller og strategier men uten å bevilge midler for ressurser for oppfølging, uten å forstå at strengere krav kan betyr noe høyere pris. Dog er det prisen som må betales for at vi skal få et mer seriøst arbeidsliv. Administrasjonen forsøker så godt som mulig å få frem dette i saksfremlegg men for meg forefaller det som politikerne ikke forstår det, eller kanskje ikke vil forstå det.

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.