Satser på kompetanseløft for å skjerpe miljøkrav i offentlige anskaffelser

Anbud365: Satser på kompetanseløft for å skjerpe miljøkrav i offentlige anskaffelserStortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) spurte og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (t.h) – om klimahensyn i offentlige anskaffelser.

Skriv ut artikkelen

Viljen til å ta miljøhensyn er større enn den opplevde kompetansen i de offentlige virksomhetene. Mangelfull kompetanse hos oppdragsgiverne trekkes frem som hovedårsaken til at det ikke tas klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser, eller at miljøkravene som stilles, er svake. Dette er, ifølge et skriftlig svar fra næringsminister Torbjørn Røe Isaksen til Stortinget, noe av bakteppet for regjeringens satsing på kompetanse, profesjonalisering og mer robuste og større innkjøpsmiljøer.

Det skriftlige spørsmålet fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren lød slik: Hva gjør regjeringen for å sikre at klimahensyn vektlegges ved offentlige innkjøp, og vil næringsministeren vurdere tiltak for å sikre konkurranseevnen til lokale, klimavennlige jernvarer i markedet for offentlige innkjøp?

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen pekte i sitt svar på at krav til el-ferger og fossilfrie bygg- og anleggsmaskiner er gode eksempler på hvordan offentlige anskaffelser bidrar til grønn utvikling. Av anskaffelsesloven fremgår det at statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremmer klimavennlige løsninger der dette er relevant. Dette skal blant annet skje ved å ta hensyn til livssykluskostnader.

Den samlede anskaffelsespraksis

– Bestemmelsen stiller krav til oppdragsgivers samlede anskaffelsespraksis, fremholdt statsråden. Dette innebærer at oppdragsgiverne må få oversikt over anskaffelsesporteføljen sin og vurdere på hvilke områder og i hvilke anskaffelser klima- og miljøhensyn best kan ivaretas.

Direktoratet for forvalting og IKT (Difi) gjennomfører med jevne mellomrom en modenhetsundersøkelse blant landets oppdragsgivere, om offentlige anskaffelser. Undersøkelsen fra 2018 viser, poengterte Røe Isaksen, at viljen til å ta miljøhensyn er større enn den opplevde kompetansen i de offentlige virksomhetene. Mangelfull kompetanse hos oppdragsgiverne trekkes frem som hovedårsaken til at det ikke tas klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser, eller at miljøkravene som stilles, er svake.

Kompetanse og profesjonalisering

Stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser som regjeringen la frem i vår, handler hovedsakelig om hvordan offentlige oppdragsgivere kan settes i best mulig stand til å gjennomføre effektive, gode og gjerne innovative og miljøvennlige anskaffelser. – Da trenger vi kompetente innkjøpere og ledere, profesjonalisering i organisasjonene, og mer robuste og større innkjøpsmiljøer, understreket næringsministeren, og la til at Regjeringen også skal utarbeide en handlingsplan for å øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon. Arbeidet med handlingsplanen er godt i gang.

I sitt svar gjorde han dessuten rede for ulike ordninger i det næringsrettede virkemiddelapparatet som er innrettet mot å øke konkurransekraften og stimulere til mer klima- og miljøvennlig produksjon i næringslivet. Blant disse innovasjonspartnerskap legger til rette for et nært samarbeid om produkt- og tjenesteutvikling mellom kunde og leverandør, med formål å løse spesifikke behov kos kunden. Her kan det legges føringer fra offentlige kunder om miljø- og klimavennlig produksjon.

Bli den første til å kommentere på "Satser på kompetanseløft for å skjerpe miljøkrav i offentlige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.