Seks av 20 fortsatt uten rutiner for etterlevelse av 14 år gammel kontraktforskrift

Anbud365: Seks av 20 fortsatt uten rutiner for etterlevelse av 14 år gammel kontraktforskriftAv de 20 virksomhetene i Riksrevisjonens undersøkelse er det 6 som mangler rutiner både for å sikre at det blir stilt krav til lønns- og arbeidsvilkår, og for å kontrollere om lønns- og arbeidsvilkårene overholdes. Blant disse er Meterologisk Institutt, her ved direktør Roar Skålin. Flere av virksomhetene opplyser imidlertid at de nå i ferd med å etablere eller videreutvikle rutiner for hvordan de skal følge opp lønns- og arbeidsvilkår i sine anskaffelser (foto: Magne Velle).

Skriv ut artikkelen

Forskriften kom for 14 år siden, men fortsatt er seks av 20 statlige virksomheter i en undersøkelse Riksrevisjonen har gjort, uten de nødvendige rutiner for å etterleve forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. De mangler rutiner både for å sikre at det blir stilt krav til lønns- og arbeidsvilkår, og for å kontrollere om lønns- og arbeidsvilkårene overholdes, fremgår det av Riksrevisjonens undersøkelse. Samtidig er bare fire av de undersøkte 20 i mål med rutiner som skal bidra til at forskriftens krav til kunngjøring og kontrakter blir oppfylt. 10 har mangelfulle rutiner.

Målet med revisjonen har vært å undersøke om statlige virksomheter etterlever kravene om å kontrollere og følge opp lønns- og arbeidsvilkår i tråd med anskaffelsesregelverket og økonomiregelverket når de kjøper tjenester og bygge- og anleggsarbeider.

Fra DFØ (Direktorat for forvaltning og økonomistyring) fikk Riksrevisjonen data om alle anskaffelser som ble kunngjort i Doffin i perioden januar 2018 til juni 2021. Statlige virksomheter kunngjorde 2 526 anskaffelser innenfor de ovennevnte bransjene i dette tidsrommet. For å få et bredt utvalg av virksomheter og departementsområder ble 20 virksomheter på 10 departementsområder plukket ut. Disse virksomhetene kunngjorde i den aktuelle perioden til sammen 1 964 anskaffelser i bransjer med risiko for brudd på lønns- og arbeidsvilkår.

De 20 utvalgte:

De 20 utvalgte: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Statsbygg, Lånekassen, Statistisk sentralbyrå, Statsforvalterens fellestjenester, Statens vegvesen, Forsvarsbygg, Jernbanedirektoratet, Justervesenet, Landbruksdirekoratet, Politiets fellestjenester, Havforskningsinstituttet, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, NIBIO (Norsk Institutt for bioøkonomi), NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet), NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), Tolletaten, Utlendingsdirektoratet og UiT Norges arktiske universitet.

Virksomhetene skal ha en dokumentert internkontroll som bidrar til at kravene i forskrift om arbeidsvilkår i offentlige kontrakter etterleves. Av undersøkelsesrapporten fremgår det at av de 20 virksomhetene i undersøkelsen er det 6 som mangler rutiner både for å sikre at det blir stilt krav til lønns- og arbeidsvilkår, og for å kontrollere om lønns- og arbeidsvilkårene overholdes. Ti av virksomhetene har rutiner som bare delvis beskriver hvordan man skal gå fram for å oppfylle plikten til å stille krav og kontrollere. Bare fire av virksomhetene har etablert rutiner for å etterleve forskrift om arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Jernbanedirektoratet, Justervesenet, Politiets fellestjeneste og Landbruksdirektoratet var de eneste fire av 20 undersøkte statlige virksomheter med rutiner for etterlevelse av forskrift om arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, ifølge Riksrevisjonens undersøkelse.

Sitt ansvar bevisst

Flere av virksomhetene er nå i ferd med å etablere eller videreutvikle rutiner for hvordan de skal følge opp lønns- og arbeidsvilkår i sine anskaffelser, til tross for at forskriften har vært gjeldende i 14 år, skriver Riksrevisjonen.

Manglende rutiner øker risikoen for at de ansatte i virksomhetene ikke forstår hva rollen innebærer, og hvilke krav som skal etterleves, heter det. Denne utfordringen forsterkes når virksomhetene ikke har implementert rutiner som skal bidra til at kontraktsforvalter blir sitt ansvar bevisst og følger opp kravene til lønns- og arbeidsvilkår i kontraktene.

Mangelfulle rutiner

Riksrevisjonens dokumentanalyse viser at ti virksomheter har rutiner, men at de er mangelfulle. Manglende kan være at rutinene bare gjelder for kjøp av tjenester i enkelte bransjer, for enkelte avtaletyper og omtaler kontroll av samfunnsansvar e.l. og ikke eksplisitt lønns- og arbeidsvilkår.

Bare fire av virksomhetene har rutiner som skal bidra til at de kan oppfylle kravene til lønns- og arbeidsvilkår i anskaffelsene

Bli den første til å kommentere på "Seks av 20 fortsatt uten rutiner for etterlevelse av 14 år gammel kontraktforskrift"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.