Seks muligheter for økonomisk støtte til dine grønne prosjekter

Anbud365: Seks muligheter for økonomisk støtte til dine grønne prosjekterDe mange støtteordningene gjør det nesten vanskelig å velge hvor du skal hente ut finansieringen. Du kan bruke anskaffelser.no for informasjon om finansiell støtte til innovative anskaffelser. DFØ har også en sparretelefon for deg som vil i gang med grønne anskaffelser. Kontakt oss i dag så hjelper vi deg i gang, oppfordrer artikkelforfatteren.

Skriv ut artikkelen

Av rådgiver Miriam Odden, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Offentlige anskaffelser skal bidra til at Norge når målene på klima- og miljøområdet. Heldigvis er det mye gull å hente i offentlige støtteordninger. Les om de seks mulighetene her!

Grønne anskaffelser er både på lokalt og nasjonalt nivå anerkjent som et strategisk virkemiddel for å nå klima- og miljømål. Samtidig ser vi at kostnader stadig er en av de største barrierene for å gjennomføre dette. Uten støtte kan høye kostnader gi færre og dårligere tilbud, drive opp prisene slik at anskaffelsen ikke gjennomføres, eller sørge for at fossile løsninger velges fremfor null- eller lavutslippsløsninger.

I mange tilfeller er det heldigvis sånn at det å stille klima- og miljøkrav i dine anskaffelser ikke nødvendigvis har en merkostnad. Den ene grunnen til dette er at grønne anskaffelser ofte er anskaffelser av kvalitet. Det vil si at grønne anskaffelser ofte vil være sammenfallende med krav til varighet, eksempelvis at man stiller krav til levetid eller mulighet til reparasjon i IT-produkter.

En annet kostnadsbesparende aspekt ved grønne anskaffelser er at den grønneste anskaffelsen er den du ikke gjør. Å begrense kjøp, og dermed produksjon, av nye varer er for flere innkjøpskategorier det viktigste du kan gjøre for klima og miljø. Kan du bruke noe virksomheten allerede har, oppgradere, reparere eller samarbeide med andre om å dekke deres behov? Disse spørsmålene blir mer og mer vanlige innenfor kategorier som IT-produkter og møbler. Utvidelsen av digitale møter fremfor flyreiser til fysiske samlinger er gode eksempler på dette.  I noen tilfeller kan krav til klima- og miljøløsninger medføre økte kostnader. Typisk handler dette om økte investeringskostnader, særlig på områder hvor teknologien er umoden, og de etterspurte løsningene må utvikles.

Heldigvis er det flere deler av virkemiddelapparatet som tilbyr økonomisk støtte for at du skal få realisert dine grønne anskaffelser. Se bare på disse seks ordningene:

Miljødirektoratets Klimasats

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner og enkelte kommunale foretak, og har siden 2016 delt ut støtte til små og store tiltak rettet mot å redusere klimagassutslipp. Klimasats er forvaltet av Miljødirektoratet, og støtten skal være utløsende for at tiltaket det søkes om gjennomføres.

Enova

Formålet til Enova er å bidra til reduserte ikke-kvotepliktige klimagassutslipp mot 2030 samt teknologiutvikling og innovasjon som bidrar til utslippsreduksjoner frem mot lavutslippssamfunnet i 2050. Ordningen retter seg mot både privat og offentlig sektor, og dekker deler av merkostnaden ved å velge mer energi- og klimavennlige løsninger. I 2021 utgjorde støtten til klimaprosjekter 4,6 milliarder.

Innovasjon Norge …

har flere finansieringstjenester som retter seg mot grønne løsninger, her er en oversikt. Innovasjonspartnerskap er relevant for offentlige aktører som ønsker å løse utfordringer sammen med næringslivet, og hvor ambisjonen om innkjøp og implementering av ny løsning er tydelig.

Forskningsrådet

Om det er behov for innovasjon og bygge kunnskap i offentlig sektor, kan kommuner, fylkeskommuner og offentlige virksomheter søke finansiering gjennom Forskningsrådet. Forskningsrådet legger vekt på før-kommersielle anskaffelser og er en passende ordning når offentlige virksomheter selv ikke sitter på løsningen på sine behov. Ordningen sikrer at også mindre aktører skal få mulighet til å være med i konkurransen.

StartOff

StartOff er et rammeverk for gjennomføring av startupvennlige anskaffelser. Gjennom StartOff får oppdragsgivere og leverandører veiledning og prosjektstøtte i en tilrettelagt prosess. I 2022 finansierer StartOff gjennom Klima- og miljødepartementet en rekke sirkulære innovasjonsprosjekter. Her kan oppdragsgiver være alle typer offentlige virksomheter.

Mange støtteordninger

De mange støtteordningene gjør det nesten vanskelig å velge hvor du skal hente ut finansieringen. Du kan bruke anskaffelser.no for informasjon om finansiell støtte til innovative anskaffelser. DFØ har også en sparretelefon for deg som vil i gang med grønne anskaffelser. Kontakt oss i dag så hjelper vi deg i gang.

Bli den første til å kommentere på "Seks muligheter for økonomisk støtte til dine grønne prosjekter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.