Sikkerhetsekspert: I det dere anskaffer, kan det være for sent å tenke sikkerhet

Anbud365: Sikkerhetsekspert I det dere anskaffer, kan det være for sent å tenke sikkerhetAlle virksomheter som er underlagt sikkerhetsloven, må vurdere om anskaffelsen kan ha betydning for en skjermingsverdig verdi etter sikkerhetsloven. Sikkerhetsloven har egne bestemmelser som definerer hva som er skjermingsverdig, forteller seksjonssjef Sylvia Kregnes i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) til Anbud365.

Skriv ut artikkelen

Gode råd til offentlige innkjøpere i en usikker, uforutsigbar tid hvor mange typer metoder benyttes av ulike regimer for å skaffe seg ønsket informasjon: Sikkerhetsplanleggingen må starte i god tid før anskaffelsen. Ha god kunnskap om verdi, trussel og sårbarhet. Det er viktig med gode risikovurderinger – før anskaffelsen iverksettes. –     I det dere anskaffer, kan det være for sent å tenke sikkerhet, slår seksjonssjef Sylvia Kregnes i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) fast overfor Anbud365.

Mange offentlige oppdragsgivere kan lett bli mål for informasjonsjakt fra fremmede miljøer som ikke får hentet ut ønsket informasjon på en åpen måte. Å delta i anbudskonkurranser og dermed få tilgang til opplysninger kan være attraktivt. Det er ikke alltid en oppdragsgiver uten videre kan avdekke hva som foregår. I første rekke er det oppdragsgivere hjemmehørende i forsyningssektoren som kan sitte på fristende informasjon, men i praksis kan også mange andre anskaffelser vise seg å påkalle fremmede makters interesse.

Kregnes er vel kjent med utfordringene. NSM er Norges direktorat for forebyggende nasjonal trygghet, en kilde til viktig informasjon, ikke minst i den usikre sikkerhetssituasjonen vi har for tiden.

Sikkerhetsloven står sentralt i NSMs arbeid. Den gjelder for statlige, fylkeskommunale og kommunale organer, samt leverandører av varer og tjenester i forbindelse med en sikkerhetsgradert anskaffelse. I tillegg kan et departement fatte vedtak om at loven helt eller delvis skal gjelde for virksomheter som: behandler sikkerhetsgradert informasjon, råder over informasjonssystemer, objekter, eller infrastruktur som har avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner, eller driver aktivitet som har avgjørende betydning for grunnleggende funksjoner.

Sikkerhetsloven og anskaffelsesreglene 

Anbud365 spør Kregnes hva som er forholdet mellom sikkerhetsloven og anskaffelsesloven m/forskrifter.

Kregnes: Sikkerhetsloven er en særlov som gjelder i tillegg til anskaffelsesloven med forskrifter. Loven gjelder for virksomheter som er underlagt sikkerhetsloven og har som formål å beskytte nasjonale sikkerhetsinteresser.

Anbud365: Hva ligger i begrepet «kritisk infrastruktur»?

Kregnes: Kritisk infrastruktur er et mye brukt begrep som brukes av ulike aktører, spesielt innenfor samfunnssikkerhetsdomene. Sikkerhetsloven skal beskytte «skjermingsverdig infrastruktur», som er et snevrere begrep enn kritisk infrastruktur. Dette er infrastruktur som har en sentral betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser. Infrastrukturen er skjermingsverdig hvis det kan skade grunnleggende nasjonale funksjoner om infrastrukturen får redusert funksjonalitet eller blir utsatt for skadeverk, ødeleggelse eller rettstridig overtakelse.

Anbud365: Hvordan kan en innkjøper vite når sikkerhetslovens bestemmelser slår inn ifm en anskaffelse? Gjerne eksempler.

Kregnes: Alle virksomheter som er underlagt sikkerhetsloven, må vurdere om anskaffelsen kan ha betydning for en skjermingsverdig verdi etter sikkerhetsloven. Sikkerhetsloven har egne bestemmelser som definerer hva som er skjermingsverdig.

Hvis en anskaffelse kan påvirke en skjermingsverdig verdi etter sikkerhetsloven skal oppdragsgiver vurdere om det foreligger en risiko for den skjermingsverdige verdien kan bli rammet av eller brukt til sikkerhetstruende virksomhet jf. virksomhetssikkerhetsforskriften § 18. 

Hvis anskaffelsen innebærer at leverandøren kan få tilgang til en skjermingsverdig verdi eller, tilvirker sikkerhetsgradert informasjon så skal denne behandles som en gradert anskaffelse etter sikkerhetslovens kapittel 9. En sikkerhetsgradert anskaffelse vil gi oppdragsgiver muligheten til å klarere personell og virksomheter. NSM har godt samarbeid med en rekke sikkerhetsmyndigheter i utlandet. Dette gjør det mulig å bruke utenlandske leverandører selv om anskaffelsen er gradert.

Anbud365: Kan også virksomheter som sorterer under annet enn forsyningsforskriften oppleve at sikkerhetslovens bestemmelser slår inn? Gjerne eksempler (IKT, telefoni, vei mm)

Kregnes: Ja, alle offentlige virksomheter er underlagt loven. I tillegg vil sikkerhetslovens bestemmelser om anskaffelser også gjelde enkelte private virksomheter. Et departement kan fatte vedtak om at sikkerhetsloven gjelder for private virksomheter som behandler sikkerhetsgradert informasjon eller har en avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner. I tillegg gjelder loven for alle leverandører av varer og eller tjenester i forbindelse med en sikkerhetsgradert anskaffelse. Sikkerhetslovens bestemmelser er sektorovergripende. Dette betyr at sikkerhetslovens virkeområde er bredere enn forsyningsforskriftens nedslagsfelt. Både når det gjelder oppdragsgiver siden og leverandørsiden.

Det er vanskelig å gi konkrete eksempler da informasjon om hvem som er underlagt er unntatt offentlighet.

 Anbud365: Vi lever i en usikker, uforutsigbar tid hvor mange typer metoder benyttes av ulike regimer for å skaffe seg ønsket informasjon: Hva kan NSM bidra med til støtte for offentlige innkjøpere?

Kregnes: NSM kan gi råd og veiledning knyttet til sikkerhetsperspektivet i anskaffelsen. I en gradert anskaffelse vil NSM kunne kontrollere sikkerhetstilstanden til leverandøren og utstede en leverandørklarering. 

Bli den første til å kommentere på "Sikkerhetsekspert: I det dere anskaffer, kan det være for sent å tenke sikkerhet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.