Skal gjøre det enklere med krav om fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser

Anbud365: Skal gjøre det enklere med krav om fossilfrie og utslippsfrie byggeplasserEn barnehage i Oslo skal være case i studien av tiltak for fossilfri og utslippsfri byggeplass (foto:SINTEF).

Skriv ut artikkelen

Et forskningsprosjekt i regi av SINTEF skal gjøre det enklere for offentlige byggherrer å stille krav om fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser. Prosjektet skal se på muligheter og utfordringer som påvirker dagens anskaffelsespraksis i offentlige byggeprosjekter. Det skal ha særlig fokus på fossil- og utslippsfrie byggeplasser. Arbeidet tar utgangspunkt i prosesser, energibruk, optimering og livssyklusanalyser (LCA).

Resultatene fra dette forprosjektet skal oppsummeres i en bakgrunnsrapport og en veiledning som skal stimulere til nye innovative anskaffelsesprosesser og hjelpe offentlige byggherrer å stille flere krav til fossil- og utslippsfrie byggeplasser. Veiledningen skal ferdigstilles før sommeren 2018. Kunnskapen fra forprosjektet vil forhåpentligvis videreføres og analyseres i et hovedprosjekt, heter det på sintef.no.

Det spesielle med forprosjektet er at livssyklusanalyser er inkludert i casestudien. LCA viser både direkte og indirekte utslipp fra alle aktiviteter knyttet til byggeplassen, og er en anerkjent metode for å vurdere påvirkninger gjennom hele livsløpet til en bygning (produksjonsfase, byggefase, bruksfase og avhending). Studien skal kartlegge hvilke tiltak som allerede er satt inn for å redusere utslippene, og hvilke tiltak som enkelt kan implementeres.

Case fra Oslo

En barnehage i Oslo skal brukes som case for å illustrere hvordan klimagassutslipp knyttet til byggeprosesser kan evalueres og registreres. Oslo er en hovedstad som i dag preges av dårlig luftkvalitet. Oslo med omegn er også en av de raskest voksende regionene i Europa, og byggeaktiviteten ventes å øke, samtidig som utslippene skal ned.

Omsorgsbygg er en av de offentlige byggherrene i Oslo og står klar til å investere over 10 milliarder kroner i oppføring og oppgradering av bygninger de neste seks årene. Forskning på utslippsreduksjon fra byggeaktiviteter er i rask utvikling, og kommunen har et stort behov for å kunne innlemme flere gjennomførbare krav i anskaffelser, som krav til fossilfrie eller utslippsfrie byggeplasser. Ved å ta i bruk nye forskningsmetodikker kan prosjektet bidra til å etablere en innovativ, framtidsrettet og bærekraftig anskaffelsesprosess i kommunen.

Nær 100% utslippsreduksjon

En fersk rapport fra DNV-GL viser at norske byggeplasser slipper ut 420.000 tCO2eq og 5,1 tonn NOx årlig, og at CO2-utslippene kan reduseres med rundt 99 % og NOx-utslippene med rundt 96 % ved bruk av alternative energikilder og bedre planlegging.

Forskningssenteret for nullutslippsbygg (ZEB) har funnet ut at utslipp i driftsfasen av et undervisningsbygg tilsvarer de totale utslippene i byggefasen. Utslippene fra byggeaktiviteter skjer i løpet av en kort periode, mens utslipp i driftsfasen fordeles over 60 år, eller mer. Dette viser at det i byggefasen er et stort potensial for å redusere de samlede negative miljøeffektene over bygningens levetid.

Bli den første til å kommentere på "Skal gjøre det enklere med krav om fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.