Skal stimulere til lokalt næringsliv-samarbeid ved anbudskonkurranser

Anbud365: Skal stimulere til lokalt næringsliv-samarbeid ved anbudskonkurranserLiza Øverdal er kommunedirektør i Sokndal kommune, som for tiden har utkast til nytt innkjøpsreglement ute på høring.

Skriv ut artikkelen

Så langt mulig skal kommunen prioritere lokalt næringsliv ved anbudskonkurranser. Men det samme næringslivet skal også stimuleres til å inngå i samarbeidsløsninger som kan sette dem i stand til å delta i slike konkurranser. Dette fremgår av innkjøpsreglementet som Sokndal kommune nå har ute på høring.

Rogalandskommunen Sokndal har om lag 3 300 innbyggere. Deres nye innkjøpsreglement har vært oppe i formannskapet, og er nå ute til offentlig ettersyn og høring med first 10. november. Etterlevelse av regelverket er krevende, og det er en forutsetning at kommunen har god kompetanse på området, understrekes det i reglementet.

Kommunen er medlem i Innkjøpsassistanse Vest (IAV) og skal fortsatt være det. IAV er et privat eiet konsulentselskap som er rådgiver og operatør for innkjøpsnettverk i privat og offentlig sektor. Mulighetene som innkjøpssamarbeidet gir kommunen skal brukes aktivt, heter det. Kommunens skal også søke innkjøpssamarbeid med nabokommuner når det faller naturlig og kan gi økonomisk gevinst.

Lokalt næringsliv

Lokalt næringsliv skal prioriteres så langt det er mulig innenfor regelverket for kommunale innkjøp, og så langt det foreligger konkurransedyktige lokale alternativer. Lokalt næringsliv bør stimuleres og kvalifiseres til å inngå samarbeidsløsninger som setter dem i stand til å delta i anbudskonkurranser på innkjøp, slår kommunen fast i sitt innkjøpsreglement.

Mye av reglementet dreier seg om bygg og anlegg, der en rekke verktøy er listet opp for å sikre at det bare er seriøse leverandører til kommunes prosjekter. Sokndal kommune skal rette en ekstra innsats mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet. Gjennom innsatsen skal de så langt det er mulig hindre at de useriøse og kriminelle aktørene får tilgang til kontraktene. – Dette gjør vi, fremholdes i det i innkjøpsreglementet, ved å stille ekstra høye krav til leverandører og underleverandører der risikoen for svart økonomi og arbeidslivskriminalitet er størst.

Skattekontor for utenlandssaker

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Leverandøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden, heter det, han skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. Leverandøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko.

Bli den første til å kommentere på "Skal stimulere til lokalt næringsliv-samarbeid ved anbudskonkurranser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.