Skatteetaten sammen med 22 av landets største innkjøpere til kamp mot useriøse

Anbud365: Skatteetaten sammen med 22 av landets største innkjøpere til kamp mot useriøseRegelverket om offentlige anskaffelser gir et godt utgangspunkt for forebygging av økonomisk kriminalitet, heter det i en fersk stortingsmelding som justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (foto: Rune Kongsro/Justis- og beredskapsdepartementet).

Skriv ut artikkelen

Skatteetaten har inngått forpliktende samarbeidsavtaler mot skattekriminalitet med 22 av landets største innkjøpere for å krympe de useriøse aktørenes handlingsrom, og spille på lag med seriøse virksomheter. Målet med samarbeidet er å hindre at samarbeidspartnerne inngår kontrakter med kriminelle aktører. Dette fremgår av en nylig fremlagt melding til Stortinget, der først og fremst Norgesmodellen mot useriøse aktører trekkes frem når det gjelder å bekjempe økonomisk kriminalitet på anskaffelsesområdet.

Regjeringen la nylig frem «Meld. St. 15 (2023 – 2024) Melding til Stortinget Felles verdier – felles ansvar». I meldingen redegjør regjeringens for status og utfordringer, samtidig som det lanseres tiltak som kan styrke den felles innsatsen for å forebygge og bekjempe økonomisk kriminalitet i Norge.

Godt utgangspunkt

Regelverket om offentlige anskaffelser er ikke glemt i denne sammenhengen, det gir, heter det, et godt utgangspunkt for forebygging av økonomisk kriminalitet. Og det er i første rekke arbeidet med Norgesmodellen regjeringen fester lit til. Den inngår da også blant de 50 tiltakene som finnes i meldingen, gruppert under overskriften «I forkant av kriminaliteten: samordnet innsats for bedre forebygging»:

  • videreutvikle Norgesmodellen for offentlige anskaffelser som skal bidra til å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Første etappe av Norgesmodellen er levert, en rekke tiltak trådte i kraft ved årsskiftet. Formålet er å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Nå arbeides det med andre etappe av modellen, fremgår det av meldingen. Den skal særlig gjelde tiltak knyttet til kontraktsoppfølging, blant annet veiledning, videreutvikling av beste praksis og styrking av digitale hjelpemidler for kontraktsoppfølging.

Viktig med kontroll

– Dersom oppdragsgivere stiller strengere seriøsitetskrav, men ikke håndhever kravene, kan det føre til at leverandører spekulerer i at krav som stilles i kontraktene ikke vil bli kontrollert, konstaterer regjeringen. Oppdragsgiverne risikerer da å inngå kontrakter med useriøse leverandører, og seriøse leverandører som følger opp kravene, kan tape i konkurransen.

Ikke bare offentlige oppdragsgivere som kjøper inn, men også Konkurransetilsynet er viktig i arbeidet mot useriøse aktører. Tilsynet anskaffet i 2022 en maskinlæringsplattform som ble satt i drift våren 2023. Plattformen skal kunne analysere både kvantitative og kvalitative data fra en rekke interne og eksterne kilder. Innhenting og analyse av data fra offentlige innkjøpsprosesser utgjør en viktig del av denne satsingen med henblikk på å avdekke tegn på ulovlig anbudssamarbeid.

Anbudssamarbeid

Konkurransetilsynet har også gjennomført to undersøkelser (i 2017 og 2021) som bl.a. har hatt til formål å kartlegge i hvilken grad norske bedrifter opplever konkurransekriminalitet i sin bransje. I undersøkelsen fra 2021 svarte mellom 20 og 30% av bedriftslederne ja på ulike spørsmål om hvorvidt det forekommer konkurransebegrensende samarbeid, prissamarbeid, markedsdeling og anbudssamarbeid i markedet de opererer i. Mellom tre og fire av ti bedriftsledere opplevde i meget, ganske stor eller i noen grad at en dominerende aktør misbrukte sin markedsmakt for å stenge ute eller svekke konkurransen i markedet der eget foretak opererer, ifølge meldingen «Felles verdier – felles ansvar».

Bli den første til å kommentere på "Skatteetaten sammen med 22 av landets største innkjøpere til kamp mot useriøse"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.