Skiftende politiske føringer kan svekke konkurransen ved offentlige innkjøp

Anbud365: Skiftende politiske føringer kan svekke konkurransen ved offentlige innkjøpPartner Erik W. Jakobsen presenterte Menon-rapporten «Tjenestenæringene i Norge mot 2050» på NHOs årskonferanse.

Skriv ut artikkelen

Det offentlige er på mange områder blitt en bedre innkjøper, men flere ledere av små og store tjenestebedrifter mener at utviklingen ikke bare alltid går riktig vei, skriver Menon Economics i en fersk rapport. Det pekes også på at offentlige anskaffelser, omfang og praktisering, er utsatt for skiftende politiske føringer, som kan føre til svekkelse av konkurransen. Bl.a. reduserer usikre eller ustabile politiske rammevilkår incentivene for nye aktører til å etablere seg i markedet.

Rapporten fra Menon Economics – Tjenestenæringene i Norge mot 2050 – ble presentert på NHOs årskonferanse nylig. Også offentlige anskaffelser er tema i rapporten. Offentlig sektor bruker over 500 milliarder kroner hvert år på innkjøp, og omfanget vil trolig fortsette å vokse i årene som kommer, heter det. Det meste av innkjøpene er knyttet til tjenester – gjennom alt fra kollektivtransport til hjemmehjelp og kantinetjenester levert til offentlige bygg.

Den siste stortingsmeldingen, «Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser», tar tak i et problem som er blitt pekt på av flere, nemlig behovet for mer effektive og profesjonelle anskaffelser. Aktørene Menon Economics har snakket med, erkjenner at det offentlige på mange områder har blitt en bedre innkjøper. Store offentlige innkjøpere har blitt flinkere, de oppleves som mer profesjonelle, med utstrakt erfaringsutveksling mellom innkjøpere som bidrar til å heve kompetansen hos flere. Det trekkes også frem at mange offentlige innkjøpere har blitt bedre når det gjelder å ivareta miljøhensyn i sine anskaffelser.

Krav til måloppnåelse

Innkjøpsprosessene fokuserer i økende grad på effekt og sluttresultat fremfor detaljregulering av leveransene, kan man lese i rapporten. Når det offentlige i større grad stiller krav til måloppnåelse og sluttresultat, blir det lettere å måle resultater, noe som er enklere for både innkjøpere og leverandører å forholde seg til. Det er samtidig en anerkjennelse av at det kan kreve mer fra innkjøpere i forkant når det gjelder å utarbeide et godt konkurransegrunnlag.

Selv om innkjøpene i offentlig sektor har blitt stadig mer profesjonalisert, uttrykker flere ledere av både små og store tjenestebedrifter at utviklingen ikke bare alltid går riktig vei, ifølge Menon-rapporten. Sektorer som Forsvaret og sykehusene gjør store innkjøp og blir pekt på som områder med betydelig forbedringspotensial. Det er ellers en tilbakemelding at jo mer komplekse anskaffelser som skal gjennomføres, desto mer oppleves regelverket å være til hinder for å gjennomføre gode og effektive innkjøp. Detaljregulering av komplekse leveranser blir lett en tvangstrøye som hindrer muligheten til å løse utfordringer som oppstår underveis.

Skiftende politiske føringer

– Offentlige anskaffelser, omfang og praktisering, er også utsatt for skiftende politiske føringer, påpeker Menon Economics i sin rapport. Det fører til usikkerhet i markedene, noe som igjen bidrar til svakere konkurranse og et dårligere tilbud. Usikre eller ustabile politiske rammebetingelser reduserer incentivene for nye aktører til å etablere seg i markedet, noe som svekker konkurransedynamikken. En annen problemstilling som trekkes frem, er på hvilke områder og i hvilket omfang det offentlige selv bør bygge egen kompetanse for å utføre oppgaver i egenregi. På noen områder er dette naturlig og en god løsning, mens på andre områder er det lite effektivt. Hvis kompetansen og løsningene allerede finnes i markedet, vil oppbygging av intern kompetanse hos offentlige aktører svekke privat næringsutvikling og samtidig være kostnadsdrivende for offentlig sektor.

Bli den første til å kommentere på "Skiftende politiske føringer kan svekke konkurransen ved offentlige innkjøp"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.