Skjerpede miljøkrav: Advarer sterkt mot 30%-vekting

Anbud365: To flyttebyråer mistenkes for ulovliog anbudssamarbeid, kan få fem mill i gebyrDet er Konkurransetilsynets foreløpige vurdering at to norske flyttebyråer har brutt konkurranseloven i perioden mai 2019 til september 2021. På bildet, konkurransedirektør Tina Søreide (foto: Konkurransetilsynet).

Skriv ut artikkelen

Det vil være svært uheldig dersom det besluttes at miljø alltid skal benyttes som tildelingskriterium med minimum 30% vekt, særlig for anskaffelser med uvesentlig miljøbelastning. Det kan tenkes situasjoner der en 30 prosent-regel fører til høyere pris og samtidig et utfall som er dårligere for miljøet. Det skriver Konkurransetilsynet i sitt høringssvar til regjeringens forslag til skjerpede miljøtiltak i offentlige anskaffelser.

Konkurransetilsynet stiller seg bak hensikten med forslaget, som er å ta tak i klimautfordringene for å ivareta miljøet på en bærekraftig måte. Behovet for å iverksette tiltak skyldes etter tilsynets oppfatning en form for markedssvikt der private aktører og offentlige innkjøpere ikke har tilstrekkelige insentiver til å velge bærekraftige løsninger.

Derfor mener tilsynet at det er behov for å regulere hvordan klima og miljøhensyn skal vektlegges i offentlige anskaffelser for at Norge skal nå sine mål og forpliktelser i klima- og miljøpolitikken. Endringer i hvilke krav som stilles vil kunne få store konsekvenser for offentlige budsjetter og for miljøet, heter det, og det vil trolig også påvirke leverandørenes forretningsstrategi, investeringer og utvikling.

Fleksibilitet, ikke detaljregulering

Det er imidlertid viktig med fleksibilitet, understreker tilsynet, oppdragsgiver bør gis anledning til å utøve stor grad av skjønn. En detaljregulering vil ofte være lite treffsikker og fratar offentlige innkjøpere muligheten til fleksibilitet og lokale tilpasninger. I den forbindelse vil tilsynet påpeke at det er høyst uklart om 30% gir en best mulig avveining mellom pris og miljøhensyn. Tilsynet mener dette vil variere mellom ulike anskaffelser.

Det vil være svært uheldig dersom det besluttes at miljø alltid skal benyttes som tildelingskriterium med minimum 30% vekt, særlig for anskaffelser med uvesentlig miljøbelastning, skriver tilsynet. Å stille målrettede klima- og miljøkrav vil i flere tilfeller være bedre egnet til å ivareta miljøhensyn. Det kan tenkes situasjoner der en 30 prosent-regel fører til høyere pris og samtidig et utfall som er dårligere for miljøet.

Kompetanse

For at endrede krav til offentlige anskaffelser skal være mest mulig effektive, peker tilsynet på at det innebærer et betydelig krav til innkjøper når det gjelder kompetanse og mulighet til å vurdere verdien av ulike miljøkrav og -løsninger. Dersom det besluttes å innføre strengere krav til vektlegging av klima og miljø i offentlige anskaffelser, bør regjeringen i forlengelsen av dette utarbeide felles retningslinjer for hvordan oppdragsgiver skal kunne vurdere verdien av miljøgoder, og hvilke miljøforhold som bør stilles som henholdsvis krav eller som tildelingskriterium.

Med utgangspunkt i gjeldende innretning av hovedvirkemidlene i klima- og miljøpolitikken, og forslagene som fremmes i høringsnotatet, mener tilsynet at forslag 3 er klart best egnet til å fremme klima- og miljøhensyn på en effektiv måte. De tre aktuelle forslagene/alternativene kan du finne her.

Bli den første til å kommentere på "Skjerpede miljøkrav: Advarer sterkt mot 30%-vekting"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.