Skjerpede miljøkrav (IV): Tar sikte på å hjelpe kundene med å nå deres bærekraftsmål

Anbud365: Skjerpede miljøkrav (IIII) Tar sikte på å hjelpe kundene med å nå deres bærekraftsmålCanon er et ledende selskap innen bildeteknologi og dokumentbehandling som ble grunnlagt i Japan i 1937. Med et sterkt fokus på innovasjon og dedikasjon til å utforske nye horisonter, har Canon oppnådd annerkjennelse for sin evne til å lede an bransjen innen teknologi og innovasjon med avanserte produkter og løsninger. Canons bedriftsfilosofi bygger på det japanske ordet «Kyosei» som betyr å leve og arbeide sammen for et felles gode. Dette danner grunnlaget for hvordan selskapet jobber med bildebehandling for å utvikle verden. Canon bidrar til FNs mål for en bærekraftig utvikling, ved å ha fokus på å redusere egen miljøpåvirkning og samtidig støtte kunder til å redusere deres miljøpåvirkning, ved å bruke Canons produkter, løsninger og tjenester. I Norge har Canon 300 medarbeidere og er landsdekkende med 9 regionale Canon Business Center, samt partnere. På bildet fra venstre: Andrea Vasquez-Pettersen bærekraftsspesialist i Canon Norge, Kim Henriksen, direktør for Canon Norges storkunde-satsing og Pia Øiulfstad, anbudsansvarlig i Canon Norge.

Skriv ut artikkelen

(Roger Bang Eie) – For å komme i posisjon har det alltid vært viktig å ha fokus på klima og miljø. Gjennom våre produkter og tjenester hjelper vi kundene til å nå deres bærekraftsmål. Det forteller anbudsteamet fra Canon Norge til Anbud365 – når vi ber om status på økte miljøkrav i offentlige anskaffelser. – Dette krever at det settes på dagsorden, med tilhørende handlingsplaner for å oppnå målene.

Regjeringens skjerpede krav for å ivareta klima og miljøhensyn i offentlige anskaffelser – gir økt behov for miljøkompetanse. Hvordan har en forberedt seg, hvordan velge det som gir mest effekt, hva med kontroll og oppfølging etc. Veiledningen fra DFØ kom ut like før jul og har dermed ikke gitt mye tid til forberedelser. Anbud365 har vært i kontakt med relevante aktører for å høre hvordan status er. Dagens kandidater: Kim Henriksen, Pia Øiulfstad og Andrea Vasquez-Pettersen, alle ansatt i Canon Norge.

Stillingsbeskrivelse i Canon Norge:

  • Kim Henriksen- direktør for Canon Norges storkunde-satsing innenfor privat og offentlig sektor. Han mener det er fire ting som har kjennetegnet bransjen de siste årene; bærekraft, sikkerhet, skytjenester og «as a service».
  • Pia Øiulfstad – anbudsansvarlig i Canon Norge.
  • Andrea Vasquez-Pettersen – bærekraftsspesialist i Canon Norge.

Anbud365: Hvordan har dere forberedt dere til den nye forskriften? Har dere i gang forberedelser til en anskaffelse etter de nye miljø-/klimakravene?

Canon Norge: For å komme i posisjon har det alltid vært viktig å ha fokus på klima og miljø.

Til den nye forskriften, har vi fra et leverandørperspektiv tatt en gjennomgang i et tverrfaglig team – og gjort en vurdering av hvordan den vil påvirke fremtidige anskaffelsesprosesser. Det vil stilles høyere krav både til leverandører og oppdragsgivere når det gjelder kompetanse og ressurser.Vi tror det blir viktig for oppdragsgivere å utvikle interne retningslinjer som tar høyde for de nye vektingskravene og muligheten for å erstatte vekting med konkrete klima- og miljøkrav.

Når oppdragsgiver inviterer til dialogmøter før utsendelse av anbud, bidrar vi med våre erfaringer. Vi er også opptatt av å lære, slik at vi deltar mye på relevante seminarer og ser på innovative løsninger i vår bransje. Vi følger også med på nettavisen Anbud365, som gir oss mye nyttig info.

Vi har hatt flere anbud allerede etter den nye forskriften.

Anbud365: Hvordan er miljøkompetansen som dere kan benytte dere av ved anskaffelser i virksomheten? Er det planer om å styrke den?

Canon Norge: Når vi jobber mot de 100 største virksomheter i Norge gir det oss masse erfaring og kompetanse, i tillegg har vi selskapet i ryggen. Det siste året har vi styrket kompetansen ytterligere lokalt, med egen bærekraftsspesialist. Canon kontrollerer i tillegg verdikjeden sin selv.

I vår bærekraftsstrategi har vi flere sentrale mål som vi styrer etter. Generelt, gjennom våre produkter og tjenester, tar vi sikte på å støtte kundene med å nå deres bærekraftsmål. Dette krever at vi setter det på dagsorden og har handlingsplaner for å oppnå målene.

Eksempler her; I dag handler det mye om «refurbishing», dvs. pusse opp brukt utstyr slik at det fremstår med samme egenskaper som nytt, bare at det er resirkulert. Dette gjør vi med ca. 90% av vårt utgåtte utsyr.  

Vi ser også en ny trend, før var det leie som gjaldt, i dag er mange anbud heller tjenestebasert. Når kunder leide utstyr før, var de kanskje bundet opp i en avtale på 4 – 5 år med lite fleksibilitet hvis behovene endret seg. Med en tjenesteavtale kan innkjøpsfunksjonen styre volum etter behov og vi ser lengere avtaleperioder opp mot 8-10 år, noe som gir en god miljøgevinst.

Anbud365: Hvilke konsekvenser tror dere ny forskrift har å si, for henholdsvis store og mindre virksomheter/oppdragsgivere?

Canon Norge: Vi opplever at mange oppdragsgivere og kunder allerede før forskriftsendringen trådte kraft, var flinke til å inkludere miljørelaterte krav. Dette gjelder kanskje særlig de oppdragsgiverne som jobber tverrfaglig i innkjøpsprosessen. Det å evaluere miljøkrav og skille de ulike leverandørene fra hverandre krever bred kompetanse.

Vi håper at oppdragsgiver ikke bare vil evaluere på miljøkrav som alle leverandører oppfyller, men stille krav som faktisk er egnet til å differensiere. Ved å kun evaluere krav om at tilbudte produkter for eksempel skal inneha miljømerke type 1, vil de nye reglene om vekting ha liten eller ingen effekt.

Generelt vil vi anta at for store virksomheter kan de økte kravene innebære behov for mer ressursallokering og tilpasning av eksisterende anskaffelsesprosesser. Mindre virksomheter kan oppleve utfordringer knyttet til tilgangen på ressurser og kompetanse.

Anbud365: Hva tenker dere om kontroll og oppfølging ved innføring av ny forskrift?

Canon Norge: Først og fremst må spørsmål og krav som skal svares ut være konkrete, målbare og etterprøvbare. Med de nye forskriftene er det også viktig at man har gode oppfølgingsrutiner knyttet til de nye kravene. Dette vil bidra til å sikre at både virksomheter og oppdragsgivere tar ansvar for å oppfylle de fastsatte miljø- og klimamålene. Leverandører må også «walk the walk» slik at besvarelsen ikke bare blir en ren historiefortelling.

Vår erfaring er at en del mindre oppdragsgivere velger å sette ut selve anbudsprosessen til et eksternt konsulentselskap. Ofte ser vi at oppdragsgivere stiller krav som de ikke har mulighet til å følge opp. Kanskje også kontrollbiten må settes ut? Det skal bli spennende å se hvordan trenden fremover blir.

Bli den første til å kommentere på "Skjerpede miljøkrav (IV): Tar sikte på å hjelpe kundene med å nå deres bærekraftsmål"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.