Skjerpede miljøkrav (IX): KOFA og domstolene viktig for praktisering av 30%-regelen 

Anbud365: Skjerpede miljøkrav (IX) KOFA og domstolene - viktig for praktisering av 30%-regelenVestland fylkeskommune med sine ca. 651 000 innbyggere, ble etablert i 2020 og består av de tidligere fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane. Fylkeskommunen budsjetterer med 14,5 milliarder kroner i samlede driftsutgifter for 2024, og planlegger investeringer for 4,5 milliarder i år. Anskaffelsesvirksomheten er organisert med en sentral innkjøpsseksjon som ivaretar sentraladministrasjonens behov, konsernovergripende anskaffelser og har systemansvar for verktøy og maler. Avdelingene for infrastruktur og vei, eiendom og utbygging, samt kollektivforvalteren Skyss, har egne gjennomføringsfullmakter, men koordinerer tett sentralt. Vestland fylkeskommune definerer strategiske innkjøp som anskaffelser med verdi over nasjonal terskelverdi, men i realiteten bistår de også med mange anskaffelser under terskel. Innkjøpsseksjonen teller totalt 20 personer, hvor 11 av disse er tilknyttet strategisk innkjøp. Kilde: Vestland fylkeskommune. På bildet: Sturla Alvheim, leder Strategisk Innkjøp, Vestland fylkeskommune.

Skriv ut artikkelen

(Roger Bang Eie) – Vi ser frem til at det kommer praksis fra KOFA og domstolene knyttet til praktisering og tolkning av 30%-regelen. Det forteller Sturla Alvheim, leder Strategisk Innkjøp i Vestland fylkeskommune til Anbud365 – når vi ber om status på økte miljøkrav i offentlige anskaffelser. – Slik praksis vil tydeliggjøre, hvordan vi kan bruke det innkjøpsfaglige skjønnet til å realisere formålet medregelverket.

Regjeringens skjerpede krav for å ivareta klima og miljøhensyn i offentlige anskaffelser – gir økt behov for miljøkompetanse. Hvordan har en forberedt seg, hvordan velge det som gir mest effekt, hva med kontroll og oppfølging etc. Veiledningen fra DFØ kom ut like før jul og har dermed ikke gitt mye tid til forberedelser. Anbud365 har vært i kontakt med relevante aktører for å høre hvordan status er. Dagens kandidat: Sturla Alvheim, Leder Strategisk Innkjøp i Vestland fylkeskommune.

Sturla Alvheim: leder Strategisk Innkjøp. Ansatt i Vestland fylkeskommune i to år og leder for en gruppe innkjøpere, som utfører strategiske innkjøp. Han har jobbet med offentlige anskaffelser siden 2006, først som forvaltningsrevisor, deretter innkjøper ved Universitetet i Bergen, før et knapt tiår i Inventura. I tillegg et kort stopp innom Jernbanedirektoratet, hvor siste stopp før Vestland, var en periode i BDO. Han er utdannet samfunnsgeograf, med ytterligere studiepoeng innen innkjøp og offentlig rett.

Anbud365: Hvordan har dere forberedt dere til den nye forskriften? Har dere i gang forberedelser til en anskaffelse etter de nye miljø-/klimakravene?

Alvheim: Vestland fylkeskommune ga høringsuttalelse til forskriftsendringen i forkant, og var blant de mange som støttet alternativ 3. Tilsvarende ga vi også tilbakemeldinger på DFØs utkast til veileder senhøstes 2023.

De ulike innkjøpsmiljøene i Vestland, den sentrale innkjøpsseksjonen, eiendom- og utbyggingsavdelingen, infrastruktur og vei (veiadministrasjon) og kollektivforvalteren Skyss – startet forberedelsene til innføring av ny forskrift høsten 2023. Blant annet var infrastruktur og vei vert for en samling på emnet, med innkjøpere og jurister, fra fylkeskommunale veiadministrasjoner og Statens Vegvesen. Dette var dagen før KOFA-konferansen i 2023.

Samtidig innhentet avdeling for infrastruktur og vei, konsulentbistand for å utrede og utforme forslag til nye tildelingskriterier. Oppdragets art var rettet mot forhold som er relevante for de spesifikke oppgavene denne avdelingen skal løse, henholdsvis entrepriser, drift og vedlikehold – og som kan inngå i vektingen av klima- og miljøhensyn med minst 30%. Dette krevde spesialisert kompetanse som innkjøpsseksjonen ikke har.

Innkjøpsseksjonen har innarbeidet 30% vekting av klima- og miljøhensyn i malverket vårt – og har standardiserte formuleringer for unntak fra 30%-regelen.

Anbud365: Hvordan er miljøkompetansen som du kan benytte deg av ved anskaffelser i din virksomhet? Er det planer om å styrke den?

Alvheim: Vestland fylkeskommune har miljøkompetanse på flere ulike steder i organisasjonen. For det første har fylket lenge hatt en klimaenhet, for tiden plassert som seksjon for plan, klima og analyse i avdeling for næring, plan og innovasjon. Denne enheten sitter på høy kompetanse med lang erfaring, hvor de utarbeider klimaregnskap, planverk på ulike nivåer og er sparringpartner for resten av organisasjonen. 

Videre har Skyss i mange år operert i den spisse enden av det grønne skiftet, i kollektivtrafikken gjennom satsing på elektriske ferjer, busser og hurtigbåter (Skyss: Felles kollektivenhet, med ansvar for all fylkeskommunal kollektivdrift for Vestland fylkeskommune. red.anm.). Skyss har både egen utredningskompetanse og bestiller kompetanse, knyttet til kjøp av spesialiserte utredninger, samt anskaffelse og oppfølging av transportkontrakter. I tillegg har vi ressurser med miljøkompetanse i avdeling for eiendom, utbygging og infrastruktur, herunder vei medarbeidere.

Innkjøpsseksjonen vurderer at den samlede miljøkompetansen i Vestland fylkeskommune er god, men at vi løpende vurderer, om det er behov for å styrke oss med spisskompetanse i markedet.

Anbud365: Hvilke konsekvenser tror du ny forskrift har å si, for henholdsvis store og mindre virksomheter/oppdragsgivere?

Alvheim: Innkjøpsseksjonen jobber for å finne gode og riktige tilnærminger til bruk ved 30% vekting av klima og miljøhensyn, i konkrete anskaffelsesprosesser.

Vestland Fylkeskommune har 10 politisk vedtatte hovedmål for innkjøp, hvor ett av delmålene under målet om å tilrettelegge for lokal gjennomføring, er at vi skal «legge til rette for at anbud og kontrakter blir utformet slik, at lokale næringslivsaktører kan delta i konkurransene». Vi tolker det slik at vi må praktisere 30%-regelen på en måte, som ikke gjør anskaffelsene våre unødig kompliserte og dermed krevende å svare ut for mindre virksomheter.

Anbud365: Hva tenker du om kontroll og oppfølging ved innføring av ny forskrift?

Alvheim: Innkjøpsseksjonen ser frem til at det kommer praksis fra KOFA og domstolene knyttet til praktisering og tolkning av 30%-regelen. Slik praksis vil tydeliggjøre, hvordan vi kan bruke det innkjøpsfaglige skjønnet til å realisere formålet med regelverket.

Bli den første til å kommentere på "Skjerpede miljøkrav (IX): KOFA og domstolene viktig for praktisering av 30%-regelen "

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.