Skjerpede miljøkrav: Kompetente innkjøpere bør få tillit

Anbud365: Skjerpede miljøkrav Kompetente innkjøpere bør få tillitAsker kommune, her ved ordfører Lene Conradi, vedtok sist høst ny anskaffelsesplattform/strategi – og har formidlet næringsminister Jan Christian Vestre sitt syn på forslagene til skjerpede miljøkrav i anskaffelser (foto: Torbjørn Tandberg).

Skriv ut artikkelen

Kompetente innkjøpere bør få tillit til å innrette konkurransene slik at bærekraftsmålene oppnås mest effektivt. Dette sikres ved å skaffe seg innsikt i, gjøre nødvendige tilpasninger til de aktuelle markeder og være med på utviklingen, skriver Asker kommune i sitt høringssvar til regjeringens forslag til skjerpede miljøkrav. Og de går for det forslaget som, etter deres syn, gir det nødvendige handlingsrommet.

Ifølge høringsnotatet fra regjeringen er det tre alternativer det bes om tilbakemelding på. Asker kommune går i sitt høringssvar inn for, som så mange andre, forslag nr. 3: «Forslag til ny § 7-9: Klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser: På områder med ikke uvesentlig miljøbelastning skal oppdragsgiver enten stille miljøkrav til ytelsen, eller vekte miljøhensyn med minimum 30 prosent. Bruken av miljøkrav og vekting av miljøhensyn kan også kombineres.»

Forslag 3 er, slik kommunen ser det, tydelig på at miljøkrav og miljøhensyn skal ivaretas der det er mulighet for miljøbelastning, men gir samtidig nødvendig handlingsrom for oppdragsgiver til å innrette konkurransen slik at dette kan skje effektivt ved at alle virkemidler knyttet til krav og kriterier kan vurderes som en helhet.

Økt risiko for «grønnvasking»

Krav om at miljø alltid skal vektes, innebærer at miljø knyttes til tildelingskriterier og blir dermed en mer åpen og variabel faktor. Dette kan gi mindre sikkerhet for at miljøkrav oppfylles fordi lav pris kan konkurrere ut leveranser/tilbud med høy (ønsket) miljøprofil, fremholder kommunen. Det foreligger også en økt risiko for såkalt «grønnvasking» av leverandørtilbud når kravene blir mindre objektive og overlates på tilbyders premisser.

Asker understreker i sitt høringssvar at faste, målbare krav vil være å foretrekke i alle situasjoner der det er mulig å stille slike krav, og:

Mest effektivt

– Kompetente innkjøpere bør få tillit til å innrette konkurransene slik at bærekraftsmålene oppnås mest effektivt. Dette sikres ved å skaffe seg innsikt i, gjøre nødvendige tilpasninger til de aktuelle markeder og være med på utviklingen. En ytterligere utvikling av måling av bærekraftsbidrag og økt standardisering av krav og kriterier vil også medvirke til bedre krav og evalueringer samt at riktig retning for økt modenhet i markedene vil styrkes.

Asker kommune er ambisiøs i sin bærekraftsatsing og fikk høsten 2022 en ny anskaffelsesplattform/strategi; Bærekraftige Anskaffelser i Asker. Kommunen ønsker å bruke sin markedsmakt og har et bevisst forhold til å sette krav som bidrar til utvikling av bærekraftig næringsliv, gunstig miljøpåvirkning og gode sosiale samfunnsforhold. Bevissthet rundt konsekvenser av alle anskaffelser innarbeides i prosesser i hele kommuneorganisasjonen, fremgår det av høringssvaret. Tilgang til og prioritering av ulike virkemidler er forutsetning for å utarbeide krav som mest effektivt ivaretar hensikten, hensyntatt ulike bransjer og markeders modenhet og muligheter. Det er ikke spørsmål om krav til bærekraft skal inngå, men hvordan en kan bruke krav som er mest egnet for å ivareta en ønsket utvikling.

Vil benytte standarder

Kommunen ønsker derfor i så stor grad som mulig å benytte standarder og sette forutsigbare krav til miljøledelse, miljømerkede produkter og tjenester. I modne markeder er det hensiktsmessig å stille disse som kvalifikasjonskrav til tilbyderne, minimumskrav til ytelsen eller kontraktkrav, heter det. Der det er behov for utvikling, kan kravene måtte oppstilles som tildelingskriterier eller kombinasjoner av kravstyper. For et godt resultat er det nødvendig å kjenne behov, marked, prosess og virkningen ulike krav vil ha på helheten.

Bli den første til å kommentere på "Skjerpede miljøkrav: Kompetente innkjøpere bør få tillit"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.