Skjerpede miljøkrav: Løypemelding fra sentrale aktører

Anbud365: Skjerpede miljøkrav Løypemelding fra sentrale aktørerPanelet (fra venstre) med utvalgsmedlem Marianne Breiland (LO), KS Anskaffelsesforum/Asker kommune ved Tommy Hestem, Statens Vegvesen ved Sindre Røstad og Norsk Industri ved Stein Lier-Hansen (foto: CF-Wesenberg /kolonihaven.no).

Skriv ut artikkelen

Miljømerking Norge hadde nylig frokostseminar med deltakelse fra kommunale og statlige oppdragsgivere, utvalgsmedlemmer i anskaffelsesutvalget og fra industrien. Tema for seminaret var en løypemelding for myndighetenes gjennomgang av regelverket for offentlige anskaffelser. Opptak fra seminaret er tilgjengelig her, en oppsummering av hovedpunktene fra panelsamtalen på seminaret og de ulike innleggene følger her.

Statlige og kommunale oppdragsgivere, fra små til store kommuner, har svært ulike anskaffelsesmiljøer med ulike forutsetninger for å gjennomføre anskaffelser. Med bakgrunn i dette er det ifølge paneldeltakerne behov for å samarbeide i større innkjøpsmiljøer der det er naturlig, og sikre grunnleggende kompetanse. For å lykkes med dette, bør det avsettes budsjettmidler lokalt og til studietilbudet Anskaffelsesakademiet.  

Det er enighet om at politiske føringer og statens eierforventinger ikke følges opp i tilstrekkelig grad. Regelverksendringer må ses sammen med konkret eierdialog og målinger av resultater. Det er uheldig med til dels uoversiktlig og fragmentarisk tilgang til verktøy og veiledning. Det å enes om standardiserte minstekrav til sektorer, ble ønsket velkommen av samtlige i panelet.

  • Hovedpunkter fra gjennomgang av den danske strategien for å redusere klimagassutslipp, inkludert beslutningen om å benytte offisielle miljømerker i alle offentlige innkjøp  

De ulike delene av den danske strategien for å redusere klimagassutslipp ble gjennomgått av Rikke Dreyer, formann for Forum for bæredyktige indkøb i Danmark. Dreyer la vekt på at strategien som den forrige regjeringen tok frem skaper forutsigbarhet og er særlig viktig for små og mellomstore bedrifter. Hun viste til det langsiktige målet er at hele offentlig sektor innen 2030 skal kjøpe miljømerkede produkter (type 1) der det er mulig. Hvilke produkter og tjenester som er omfattet utvides med modenheten i markedet. På kort sikt skal dette gjøres obligatorisk allerede nå for statlige virksomheter.

  • Hovedpunkter fra innlegget til KS Anskaffelsesforum

Tommy Hestem, styreleder i KS Anskaffelsesforumog rådgiver i Asker kommune, var opptatt av å formidle behovet for standardisering og kompetanseheving. Nasjonale kriterieveivisere må være samkjørt og gi enhetlig veiledning – anskaffelsesfaget blir da å inntolke egne behov og markedssituasjonen. Det sikrer nødvendig anskaffelsesfaglige skjønn, samtidig som kravene som stilles er miljøfaglig relevante. Hestem viste til bruk av krav om sertifiseringer av leverandører og krav om merkeordninger for varer, tjenester og bygg/anlegg.

  • Hovedpunkter fra Statens Vegvesens innlegg

Statens Vegvesen ved Sindre Røstad, seniorrådgiver for anskaffelser, viste til mulighetene som ligger i dagens regelverk, som ble oppdatert av EU Kommisjonen i 2017 til å enklere kunne stille miljøkrav. Statens Vegvesen har besluttet å stille kontraktskrav om miljømerkede varer og tjenester, som gir forutsigbarhet for leverandører og modner markedet. Røstad var tydelig på at Statens Vegvesen ønsker et bredere og aktivt samarbeid med andre innkjøpere om å stille likelydende miljøkrav til felles leverandører.

  • Hovedpunkter fra innlegget til utvalgsmedlem i anskaffelsesutvalget og representant for LO

Marianne Breiland, rådgiver for anskaffelser i LO og medlem i anskaffelsesutvalget, viste til utvalgets mandat til å gjøre regelverket enklere og mer tilgjengelig. Første delrapport skal stå klar november i år. Utvalget kan nås på www.anskaffelsesutvalget.no. Breiland oppfordret både oppdragsgivere og leverandører til å kontakte dem for innspill og råd til hvilke endringer som bør vurderes. LO opptatt av hele bredden av bærekraft, og at oppdragsgivere har eller har tilgang på kompetanse til å kunne ta i bruk forenklingene som måtte komme i regelverket. Breiland understreket at grønn omstilling vil kunne utfordre stramme kommunebudsjetter og i statlig sektor. Det å prioritere å ta kostnader i dag, for en gevinst som tilfaller fremtidige generasjoner, må politikere være bevisst.

  • Hovedpunkter fra Norsk Industris innlegg  

Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, presiserte at det er et politisk ansvar å sikre at det kommer en nødvendig ny giv inn i norsk anskaffelsespraksis. Lier-Hansen viste til at norske leverandører kan levere klimavennlige løsninger, også i større grad enn i dag, men trenger trygghet på at løsningene vil kunne nå opp i anbud. Til det kreves overordnede rammevilkår fra myndigheter, tilstrekkelig bestiller-kompetanse og målinger av ledere og mellomledere på miljø-KPIer. Han la vekt på betydningen av klare føringer til statlige virksomheter i oppdragsdokumenter, som viser hvordan årets budsjett skal benyttes og som avgjør prioriteringer internt.

Bli den første til å kommentere på "Skjerpede miljøkrav: Løypemelding fra sentrale aktører"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.