Skjerpede miljøkrav, men det innkjøpsfaglige skjønnet vernes

Anbud365: Skjerpede miljøkrav, men det innkjøpsfaglige skjønnet vernesLarvik kommune anser regjeringens miljø-forslag 3 som det beste alternativet for alle kommuner og best for å ivareta hensynet til lokale små og mellomstore bedrifter, heter det. Og dette forslaget lyder slik: «På områder med ikke uvesentlig miljøbelastning skal oppdragsgiver enten stille miljøkrav til ytelsen, eller vekte miljøhensyn med minimum 30 prosent. Bruken av miljøkrav og vekting av miljøhensyn kan også kombineres». På bildet Gro Herheim, kommunedirektør i Larvik.

Skriv ut artikkelen

De første høringsuttalelsene til regjeringens forslag om skjerpede miljøkrav peker i retning av oppslutning om et bestemt av de tre forslagene. «Miljøhensyn skal alltid vektes med minimum 30 prosent og høyere der det er relevant» vrakes. Man samler seg i stedet om en kombinasjon av miljøkrav og vekting av miljøhensyn, fordi man med det vil stå friere til å velge på hvilken måte miljø skal vektlegges. Man gir ikke slipp på det innkjøpsfaglige skjønnet.

Høringsfristen knyttet til forslaget om skjerpede miljøkrav er 8. mars. I skrivende stund er det kommet inn ni høringsuttalelser, hvorav en kommune og en oppdragstaker har ment noe om de tre forslagene som Nærings- og fiskeridepartementet har med i høringsnotatet. I tillegg har vi fått tilgang til høringsuttalelsen fra en fylkeskommune. Men først, hvilke forslag er man bedt om å si noe om:

Forslag 1:
Forslag til ny § 7-9: Klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser: «Oppdragsgiveren skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser, og skal stille miljøkrav og kriterier i anskaffelsesprosessen. Miljøhensyn skal alltid vektes med minimum 30 prosent og høyere der det er relevant.»

Forslag 2:
Forslag til ny § 7-9: Klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser: «Oppdragsgiveren skal ta hensyn til å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser. Offentlige oppdragsgivere skal stille miljøkrav eller kriterier på minst ett av følgende trinn i anskaffelsesprosessen:
a) Kvalifikasjonskrav
b) Kravspesifikasjon
c) Tildelingskriterium
d) Kontraktsvilkår»
+ Forslag til ny § 18-1 (3a) «På områder med ikke uvesentlig miljøbelastning skal miljøhensyn alltid vektes minimum 30 prosent.»

Forslag 3:
Forslag til ny § 7-9: Klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser: «På områder med ikke uvesentlig miljøbelastning skal oppdragsgiver enten stille miljøkrav til ytelsen, eller vekte miljøhensyn med minimum 30 prosent. Bruken av miljøkrav og vekting av miljøhensyn kan også kombineres».

Vestland fylkeskommune

Fylkeskommune skriver i sin uttalelse om «Forslag 1» at de er enig i at alltid å vekte miljø med minimum 30% vil være lite formålstjenlig i enkelte innkjøp. Således er fylkeskommunen kritisk til et krav om alltid å vekte miljø med minimum 30%. Når det gjelder «Forslag 2» mener fylkeskommunen at slik det er utformet i høringsnotatet, ikke er best egnet til å fremme klima- og miljøomsyn i offentlige innkjøp ut fra et kost-nytte perspektiv. Derimot får departementet støtte for sitt «Forslag 3». Vestland fylkeskommune, heter det, mener det er særlig positivt at forslaget tar hensyn til at tildelingskriterium ikke alltid er det mest egnede verktøyet i innkjøpsprosessen for å ivareta miljøhensyn.

Manpower

Også Manpower er tydelig:Forslag 1: Krav til å alltid vekte miljø med minst 30 % anbefales IKKE, fordi tildelingskriterier må ha tilknytning til produktet/tjenesten som skal anskaffes. Innenfor tjenesteområder som f.eks. bemanningstjenester har miljø ikke relevant tilknytning til leveransen. Heller ikke forslag 2 anbefales av Manpower, mens forslag 3 – Kombinasjon av miljøkrav og vekting av miljøhensyn – anbefales. Her står oppdragsgiver friere til å velge på hvilken måte miljø skal vektlegges i tilbudene, og vil ha mulighet til å benytte det der det vil gi best «effekt», heter det.

Larvik kommune

Larvik kommune anser forslag 3 som det beste alternativet for alle kommuner og best for å ivareta hensynet til lokale små og mellomstore bedrifter. Vår erfaring, heter det, fra å bidra til å sette klima- og miljøkrav i en lang rekke anskaffelser er at tildelingskriterier/vekting ikke alltid er løsningen for å minimere miljøbelastningen og fremme klimaløsninger. Dersom leverandørmarkedet er modent, er det best å stille klima- og miljøkrav som kravspesifikasjon til ytelsen som anskaffes.

Bli den første til å kommentere på "Skjerpede miljøkrav, men det innkjøpsfaglige skjønnet vernes"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.