Skjerpede miljøkrav (VIII): Ønsker standard metoder for dokumentasjonskrav

Anbud365: Skjerpede miljøkrav (VIII) Ønsker standard metoder for dokumentasjonskravMaske AS er en av Norges største leverandører av forbruksartikler til næringsliv og offentlig sektor. Innen produktområdene helse, renhold, kantine/kjøkken, emballasje, kontor/skole og datarekvisita. Ved hjelp av bransjens dyktigste fagfolk leverer de smarte, effektive løsninger tilpasset alle typer bedrifter og etater. Virksomheten er landsdekkende og har to lager (et på Tiller i Trondheim og et på Vinterbro rett utenfor Oslo) – og omsetter for ca. 1,7 milliarder i året. Maske AS en del av Maske Gruppen som igjen er en del av OptiGroup, et ledende europeisk konsern med grossister som tilbyr forsyningsløsninger til B2B-kunder. Kilde: Maske AS. På bildet: Rune Paulsen, kommersiell direktør og Bitten Hagen, leder for Anbudsavdelingen, i Maske AS.

Skriv ut artikkelen

(Roger Bang Eie) – Vi tenker at det blir spennende å se utviklingen av miljøkriterier og krav fremover. Håpet er at det offentlige i størst mulig grad kan samkjøre når ny forskrift praktiseres. Det forteller Rune Paulsen, kommersiell direktør og Bitten Hagen, leder for Anbudsavdelingen i Maske AS til Anbud365 – når vi ber om status på økte miljøkrav i offentlige anskaffelser. – Det hadde vært en forenkling ved bruk av de samme metoder for dokumentasjon, ved oppfyllelse av krav og innfrielse av tildelingskriterier.  

Regjeringens skjerpede krav for å ivareta klima og miljøhensyn i offentlige anskaffelser – gir økt behov for miljøkompetanse. Hvordan har en forberedt seg, hvordan velge det som gir mest effekt, hva med kontroll og oppfølging etc. Veiledningen fra DFØ kom ut like før jul og har dermed ikke gitt mye tid til forberedelser. Anbud365 har vært i kontakt med relevante aktører for å høre hvordan status er. Dagens kandidater: Rune Paulsen, kommersiell direktør og Bitten Hagen, leder for Anbudsavdelingen, begge ansatt i Maske AS.

Rune Paulsen: kommersiell direktør. Jobbet i Maske i 10 år og 23 år innen bransjen. Han har jobbet med anbud, alle år i bransjen. Hans erfaring med anbud; de har gått fra rimelige enkle i sin utforming, som de fleste kunne besvare, til at de nå har blitt meget kompliserte, tidkrevende og et «eget fag».

Bitten Hagen: leder for Anbudsavdelingen. Jobbet i Maskegruppen i 13 år. 5 år i Datarekvisita Norge (søsterselskap av Maske) og med anbud i Maske siden 2016.

Anbud365: Hvordan har dere forberedt dere til den nye forskriften? Har dere i gang forberedelser til en anskaffelse etter de nye miljø-/klimakravene?

Maske: I vår bransje har miljø/klimakrav gjerne hatt betydelig vekting i konkurranser, selv før den nye forskriften ble gjeldende. Vi har gjennom flere år måttet være konkurransedyktige på tildelingskriterier som miljømerker, nullutslippstransport og miljøtiltak. Dette har igjen ofte vært utslagsgivende for å vinne kontrakter.

Vi har gjort mange tiltak for å få ned vår totale miljøbelastning. Blant annet ved å investere i solceller på våre lager i Trondheim og på Vinterbro, samt i en betydelig flåte av hel elektriske biler og lastebiler for varetransport. Vi er også sertifisert som miljøfyrtårn.

Vår virksomhet har besvart flere anbud etter at den nye forskriften tredde i kraft. Så langt ser vi en tendens bort fra de kvantitative og kjente kriteriene innen bransjen (antall/andel miljømerkede varer og andel leveranser med nullutslipp) – til kriterier som vektlegger beskrivelser innen miljøtiltak og samarbeid, for å oppnå en total miljøbesparelse. Dette legger grunnlaget for at vi får uttelling for vårt øvrige miljøarbeid.

Det blir spennende å se utviklingen av miljøkriterier og krav fremover. Håpet er at det offentlige i størst mulig grad kan samkjøre og benytte de samme metodene, for å dokumentere oppfyllelse av krav og innfrielse av tildelingskriterier.

Anbud365: Hvordan er miljøkompetansen som du kan benytte deg av ved anskaffelser i din virksomhet? Er det planer om å styrke den?

Maske: I Maske har vi mange dyktige fagpersoner som vi kan benytte oss av. Vi har en egen miljø- og bærekraftsansvarlig, samt flere dyktige produkt og fagspesialister med spisskompetanse innenfor sine områder og produkter.

Gjennom vår eier Optigroup er vi tilknyttet en stor gruppe europeiske selskaper, hvor bærekraft og minimal miljøpåvirkning er sentrale verdier. Her jobber vi med kunnskapsdeling og beste praksis mellom selskapene. Tett samarbeid med våre kunder, flere pilotprosjekter, hvor vi til stadighet blir utfordret på miljø og bærekraft, gir oss en kontinuerlig kompetansebygging.

For oss er bærekraft og miljøgevinster et satsningsområde og vi har satt oss noen tøffe mål i årene som kommer. Vi kommer derfor til å gjøre flere ting for å styrke denne kompetansen og våre konkurransefortrinn fremover.

Anbud365: Hvilke konsekvenser tror du ny forskrift har å si, for henholdsvis store og mindre virksomheter/oppdragsgivere

Maske: Som grossist er vi nok mer fleksible enn flere andre, fordi vi kan hente inn de produktene og løsningene som er best tilpasset, det tilbudet vi skal besvare. Vi tror absolutt at vi har en fordel ved å være en stor aktør, og ha direkte tilgang til den kunnskapen og kompetansen, som vi har både internt og via våre samarbeidspartnere.

Når vi har mange offentlige avtaler gjennom ulike oppdragsgivere, der vi årlig besvarer over 60 anbud, gir det oss en kontinuerlig kunnskapsbygging, innenfor miljø og klima.

Vi vil tro at det for mindre virksomheter og andre bransjer kan være mer utfordrende å omstille seg raskt nok til nye krav, ha tilstrekkelig kompetanse internt og muligheten til å investere i mer bærekraftige løsninger.

Anbud365: Hva tenker du om kontroll og oppfølging ved innføring av ny forskrift?

Maske: Det er kritisk for konkurransesituasjonen og den reelle miljøgevinsten, at det som blir lovet i tilbudene blir gjennomført i kontrakts fasen. Vi håper at den nye forskriften medfører sterkere fokus fra oppdragsgiver på oppfølging av inngåtte kontrakter.

Det er da vesentlig at krav og kriterier blir stilt på en måte som lar seg dokumentere i evalueringsfasen og kontrollere i kontrakts fasen. Dersom leverandør unnlater å utføre i henhold til inngåtte krav og tildelingskriterier, må det medføre en konsekvens i form av sanksjoner eller i verste fall oppsigelse.  

For oss er transparens i vårt miljøarbeid viktig. Våre kunder skal være trygge på, at vi holder det vi lover og at vi til enhver tid har de beste verktøyene tilgjengelig. Det skal være enkelt for begge parter å se hva som er riktig løsning innen bærekraft og miljø.

I tillegg, ser vi for oss at nye formuleringer og varianter av tildelingskriterier innenfor miljø og klima, blir utfordret juridisk, spesielt med tanke på gyldighet og dokumenterbarhet.

Bli den første til å kommentere på "Skjerpede miljøkrav (VIII): Ønsker standard metoder for dokumentasjonskrav"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.