Skjerper miljøkrav og kamp mot useriøse, stenger ikke døren for tilsynsordning

Anbud365: Skjerper miljøkrav og kamp mot useriøse, stenger ikke døren for tilsynsordningKampen mot useriøse skal skjerpes, miljøkrav i offentlige anskaffelser likeså. Trengs da et tilsyn for å sikre at flest mulig følger de reglene som snart kommer? Næringsminister Jan Christian Vestre svarer Anbud365 (foto: Øyvinn Myge/Nærings- og fiskeridepartementet).

Skriv ut artikkelen

– Regjeringen har satt i gang et stort arbeid med å revidere anskaffelsesregelverket. I første omgang har vi gitt et offentlig lovutvalg i oppgave å utarbeide forslag som skal styrke klima- og miljøhensyn, motvirke sosialdumping og arbeidslivskriminalitet, og forenkle regelverket. Håndheving av regelverket er ikke en del av utvalgets mandat. Det viktigste nå er å revidere reglene, så kan vi senere vurdere om det også er behov for å gjøre noe med håndhevingen. Dette sier næringsminister Jan Christian Vestre til Anbud365 når vi spør om behovet for å etablere en tilsynsordning med offentlige anskaffelser.

Det var med utgangspunkt i de tiltakene som Nærings- og fiskeridepartementet nå har satt i gang, at Anbud365 ville høre om dette med tilsyn var kommet mer i fokus på regjeringshold. Tiltakene er viktige og skal gjennomføres, følges opp. Og det er viktig at flest mulig virkelig gjør det. Kofa og domstolene forutsetter en klage/anmeldelse, mens et tilsyn kan selv følge med og gripe inn når man ser noe ugreit.

Blant tiltakene er å etablere Norgesmodellen til bruk mot useriøse på anskaffelsesmarkedet. Innholdet i modellen er for tiden ute på høring, med frist 4. februar. Regjeringen foreslår flere lov- og forskriftsendringer for å få en slutt på sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i bygge- og anleggsnæringen og renholdsbransjen. Tiltakene utgjør det første steget i Norgesmodellen for offentlige anskaffelser, skriver Nærings- og fiskeridepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet i den forbindelse.

Skjerpede miljøkrav

Ikke nok med det, samme departementet har også på høring forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser. Her er høringsfristen 8. mars. Regjeringen skjerpe regelverket slik at miljø alltid vektes med minst 30% i alle offentlige innkjøp.

Et lovutvalg under ledelse av professor Halvard Haukeland Fredriksen ved det Juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen, er også satt i gang av Nærings- og fiskeridepartementet. Forenkling og bærekraft er hovedoverskriften over utvalgets første etappe. Første delleveranse fra utvalget skal legges frem 4. november i år, andre delleveranse 4. mai 2024.

Konkurransetilsynet og NHO

Tilsyn med håndhevelsen av reglene for offentlige anskaffelser er en stadig tilbakevendende problemstilling. Noen dager før jul kom konkurransedirektør Tina Søreide med denne meldingen: – Vi bør vurdere om kontrollen med offentlige anbud bør styrkes med et eget tilsyn og mer kontroll av offentlige anskaffelser.

Ellers er det gjerne NHO som har ivret for innføring av en slik ordning, ofte ved å vise til den tilsynsmyndighet Konkurrensverket i Sverige har på dette området. Nylig var for øvrig en landsforening i NHO, NHO Service og Handel, ute med krav i forbindelse med forslaget om en Norgesmodell til bruk i kampen mot useriøse aktører på det offentliges anskaffelsesmarked. Renholdsbransjen er med i denne foreningen og Norgesmodellen skal i første omgang bl.a. gjelde for denne bransjen. – Tilsyn og oppfølging må sikre like konkurransevilkår for bedrifter – modellen må vektlegge tilsyn og kontroll, er et av kravene.

Solberg-regjeringen

Tidligere regjeringer har ikke vært spesielt opptatt av å innføre tilsyn. – Vi trenger oppdragsgivere som tør å tenke nytt og satse på ny miljøvennlig teknologi. For å lykkes med dette, er det mer nyttig å satse på kompetanseoppbygging og profesjonalisering enn å etablere tilsyn, slo næringsminister i Solberg-regjeringen, Iselin Nybø, fast overfor Anbud365 da vi spurte henne for to år siden.

Bli den første til å kommentere på "Skjerper miljøkrav og kamp mot useriøse, stenger ikke døren for tilsynsordning"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.